Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

3/8/2023

8:00 - 16:00

Đường Nguyễn Chí Thanh (từ cầu Cao Mên dưới đến cầu Sa Đéc 2) xã Tân Qui Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

1/8/2023

7:30 - 18:00

KV từ cống Bà Nhưng đến cầu Ba Miễu thuộc TT Cái Tàu Hạ, và toàn bộ xã An Phú Thuận

3/8/2023

8:00 - 11:30

Khách hàng trạm chuyên dùng NM XX Thuận Bình

3/8/2023

13:30 - 17:00

Khách hàng trạm chuyên dùng cấp nước Lộ Tiểu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

1/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần từ cầu trung tâm đến trạm y tế trung tâm thuộc khóm Trung 2 TT Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

2/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần từ trường tiểu học Thường Phước 2 đến ngã mũi tàu hướng ra lộ làng, ấp 2 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

3/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

2/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Tân Công Chí (từ nhà ông Tư Nho đến kênh Sa Rài)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười 

1/8/2023

8:00 - 9:15

Một phần ấp 2 xã Đốc Binh Kiều

1/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Tân Kiều

1/8/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý

1/8/2023

9:15 - 10:15

Một phần ấp 2 xã Đốc Binh Kiều; Một phần ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền

1/8/2023

10:30 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền

1/8/2023

13:30 - 14:30

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền

1/8/2023

13:30 - 16:30

Một phần khóm 1 TT Mỹ An; Một phần ấp 3 xã Đốc Binh Kiều

1/8/2023

14:30 - 15:30

Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Phú Điền

2/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Mỹ Điền, xã Phú Điền; Một phần khóm 4 TT Mỹ An

3/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 1, ấp 4 xã Hưng Thạnh

3/8/2023

9:00 - 11:00

TBA bơm kênh Công sự thuộc xã Thạnh Lợi

3/8/2023

13:30 - 15:00

TBA bơm chùa bà năm số 2 thuộc xã Trường Xuân

3/8/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp 3, 4 xã Hưng Thạnh; Một phần ấp 4 xã Trường Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

1/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 4 xã Phong Mỹ

1/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 1, 2, 4 xã Mỹ Long (ngã 4 Mỹ Long đến cầu Xẻo Mác)

1/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Gáo Giồng (KV kinh 10 tạ)

2/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 2 xã Bình Hàng Trung (KV rạch ngã tư nhỏ); Một phần ấp 7 xã Phương Thịnh (KV kênh tây xếp phải); Một phần F11, ấp 1 xã Mỹ Ngãi, TP Cao Lãnh; một phần ấp 3 xã Phong Mỹ; một phần ấp 3 xã Tân Nghĩa (KV kinh Ông Kho)

3/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp An Nghiệp, xã An Bình; Một phần ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ; một phần ấp 1 xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh (KV ngọn Bà Chợ); Một phần ấp 4 xã Mỹ Long; Một phần ấp 4 xã Mỹ Hiệp (KV từ cầu xẻo quýt đến kinh Xáng Phèn, kinh 307)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

1/8/2023

7:30 - 17:30

Một phần ấp 2 xã Bình Tấn (từ HTX Bình Minh đến VP ấp 2)

1/8/2023

8:00 - 17:00

TT Thanh Bình; xã Tân Thạnh; xã Bình Tấn; xã Tân Mỹ

2/8/2023

7:30 - 17:30

Xã Tân Mỹ

2/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Mỹ; xã Phú Lợi; xã Tân Phú

3/8/2023

8:00 - 17:00

TT Thanh Bình; xã Tân Quới; xã Tân Huề

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

2/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp K10, ấp K12, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (từ cầu K10 Phú Hiệp đến Công ty may Phương Vũ)

3/8/2023

8:30 - 13:30

Một phần ấp Cà Dâm, xã Tân Công Sính (từ cầu Cà Dâm đến nhà ông Huỳnh Văn Toàn); Một phần ấp An Thịnh, xã An Long, huyện Tam Nông (từ trạm hàn tiện Mỹ Đức Trung đến cầu 2/9)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

2/8/2023

8:00 - 9:00

Trạm chuyên dùng trạm Trấn Ninh

2/8/2023

10:00 - 11:30

Trạm chuyên dùng Khách sạn Hồng Liên

2/8/2023

13:30 - 14:30

Trạm chuyên dùng Nhà văn hóa

2/8/2023

15:30 - 16:30

Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hồng Lâm

3/8/2023

8:00 - 9:00

Trạm chuyên dùng trạm bơm mương xã chính

3/8/2023

10:00 - 11:30

Trạm chuyên dùng trạm bơm tám đậm

3/8/2023

13:30 - 14:30

Trạm chuyên dùng HTX TS An Bình B

3/8/2023

15:00 - 16:00

Trạm chuyên dùng bơm Nguyễn Thành Hiệp