Điện lực thành phố Cao Lãnh

14/11/2020 (8h00-9h00): QL 30 (lề trái từ Trường quân sự địa phương đến cây xăng phường 11); Đường Thống Linh, phường 11, TP Cao Lãnh

14/11/2020 (8h30-12h00): Một phần khóm 2, 3, phường 11, TP Cao Lãnh

15/11/2020 (8h00-16h00): Đường Phạm Hữu Lầu (từ cầu Tân Việt Hòa đến Bắc Cao Lãnh), khóm 5 khóm 6 phường 6; ấp Tân Tịch, ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới; BCH Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Trường đại học Đồng Tháp, khu KTX phường 6, cấp nước Tân Tịch, cấp nước phường 6, TP Cao Lãnh

16/11/2020 (7h40-11h30): Đường Ngô Quyền (cầu Đình đến Phạm Thị Uẩn), phường 3, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

15/11/2020 (7h30-17h00): Đường Nguyễn Sinh Sắc: Phía trái từ trạm biến điện đến ngã 4 ĐT 848. Đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Duẩn, phường 2. KV Bến xe phường 2. 

15/11/2020 (7h30-17h00): Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp, Công ty cổ phần May Hữu Nghị

16/11/2020 (7h30-12h00; 7h30-17h00): Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Phú Đông

16/11/2020 (13h30-17h00): Đường Trần Phú, phường An Hòa

17/11/2020 (7h30-15h00): Đường Nguyễn Thái Bình, phường An Hòa

17/11/2020 (14h00-18h00): Đường Sa Nhiên, xã Tân Khánh Đông

18/11/2020 (7h30-17h00): Đường Lê Thánh Tôn, phường 2

19/11/2020 (7h30-15h00): Đường Hẻm nhà thờ Hòa Khánh, phường 2

20/11/2020 (7h30-12h00): Trạm Thanh Phúc

20/11/2020 (13h30-17h00): Trạm Minh Quân

Điện lực Châu Thành

16/11/2020 (8h00-9h30): Trạm Thiều Duy Phương; Toàn bộ KDC Nguyễn Huệ thuộc TT Cái Tàu Hạ

16/11/2020 (8h00-11h30): KV từ rạch Hội Đồng đến cầu Bông Trang, xã Tân Bình

16/11/2020 (10h00-11h30): Trạm Lê Bá Mạnh; KV dọc QL 80 từ vòng xoay Nguyễn Huệ đến cầu Cái Da thuộc TT Cái Tàu Hạ

16/11/2020 (13h30-15h00): KV dọc QL 80 từ cầu Thạnh Phú đến cầu Bà Vạch, xã Tân Bình

16/11/2020 (13h30-17h00): Trạm CK Đoàn Kết; Từ cầu Bông Trang đến cầu Thủ Điềm, xã Tân Bình

17/11/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ KV từ cầu Xẻo Sâu đến cuối rạch Xẻo Sâu, xã An Khánh

17/11/2020 (8h00-11h30): Toàn bộ KV từ cầu Mương Ranh Trong đến cầu Hội Đồng, xã An Khánh

17/11/2020 (13h30-17h00): Toàn bộ KV từ cầu Ba Miễu đến cầu Sáu Vỹ, TT Cái Tàu Hạ

18/11/2020 (8h00-11h30): Trạm Ngọc Điệp

18/11/2020 (13h30-17h00): Trạm Kim Thạch

19/11/2020 (8h00-9h30): Trạm Cấp nước Lộ Tiểu

19/11/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ KV từ Vàm Bà Ngoe đến Vàm Nhân Lương, xã Phú Hựu

19/11/2020 (10h00-11h30): Trạm Thiên Khánh

19/11/2020 (13h30-17h00): Trạm Hồng Nhựt, Hồng Nhựt 2

20/11/2020 (8h00-12h00): Toàn bộ KV cuối Rạch Phú Mỹ, xã Phú Long

20/11/2020 (8h00-11h30): KV dọc TL 54 từ cống Bà Nhưng đến cầu Xẻo Trầu, TT Cái Tàu Hạ

20/11/2020 (8h00-17h00): Toàn bộ KV từ cầu Thủ Điềm đến cầu Ngang, xã Tân Bình

20/11/2020 (13h30-17h00): KV từ đầu rạch Cầu Khỉ đến cầu Ngang rạch Cầu Khỉ, xã Tân Bình

Điện lực Lai Vung

16/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Định Mỹ, Định Phong, xã Định Hòa; một phần ấp Long An, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

16/11/2020 (13h30-18h00): Một phần ấp Định Mỹ, Định Tân, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

17/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Long Hội, Long Bình, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

17/11/2020 (13h30-18h00): Một phần ấp Long Bình, xã Hòa Long; một phần ấp Thới Mỹ 1, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung

18/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Long Định, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

18/11/2020 (13h30-18h00): Một phần ấp Tân Thành, Tân Thạnh, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

19/11/2020 (8h00-10h00): DNTN Tân Vạn Thành, DNTN Than Hồng, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

19/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung

19/11/2020 (10h00-12h00): DNTN Xay xát Tiến Ngọc, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

19/11/2020 (13h30-15h00): Nhà máy Nước đá Phong Hòa, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

19/11/2020 (13h30-18h00): Một phần ấp Long Hưng 1, Long Hưng 2, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

19/11/2020 (15h00-17h00): DNTN Thảo Nhân, xã Tân Phước, huyện Lai Vung

20/11/2020 (8h30-12h00): Một phần ấp Tân Bình, Tân Thuận, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

20/11/2020 (13h30-18h00): Một phần ấp Long Thuận, xã Long Hậu, huyện Lai Vung

Điện lực Hồng Ngự

17/11/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

18/11/2020 (8h00-16h30): KV TDC Nam Hang, thuộc ấp 3, xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

19/11/2020 (8h00-16h30): KV CDC Giồng Duối, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A; KV CDC Giồng Bàn, ấp Giồng Bàn, ấp 1, xã Phước 1, huyện Hồng Ngự

20/11/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

20/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Bình Hòa Hạ, xã Thường Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự

Điện lực Tân Hồng

16/11/2020 (6h30-6h45): Xã An Phước, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

16/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Bắc Trang, Thống Nhất , xã Tân Công Chí; Xã Bình Phú, xã Tân Hộ Cơ, một phần khóm 1 thị trấn Sa Rài (từ cây xăng Ngọc Nhi đến ngã 4 Tân Hồng)

16/11/2020 (8h00-18h00): Một phần ấp Gò Bói, xã Tân Hộ Cơ; một phần ấp Cà Vàng, ấp Thị, xã Thông Bình (từ bến đò Tân Thành B đến cụm dân cư Lăng Xăng, cụm dân cư Chẳng Kê Đá)

16/11/2020 (15h00-18h00): Xã Tân Thành B, xã Tân Thành A, xã Thông Bình, ấp Đuôi Tôm xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng

19/11/2020 (8h00-13h30): Một phần khóm 2 thị trấn Sa Rài (Đường Lê Lợi từ nhà nghỉ Hoàng Phúc đến trụ sở Khóm 2)

Điện lực Tháp Mười

16/11/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp Mỹ Phú, Mỹ Điền, xã Phú Điền

17/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Tân, xã Phú Điền

17/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Lợi An, xã Thanh Mỹ

18/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp Mỹ Phước 2, xã Mỹ Quý

18/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Mỹ Nam 1, xã Mỹ Quý

19/11/2020 (8h00-11h30): Một phần ấp 6 xã Trường Xuân

19/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp 5 xã Mỹ Hòa

20/11/2020 (8h00-14h00): Một phần khóm 4 thị trấn Mỹ An

Điện lực Cao Lãnh

17/11/2020 (8h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp 4 xã Mỹ Long

17/11/2020 (8h30-11h30; 13h30-16h30): Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung

19/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Bình Tân (KV CDC Bình Thạnh); Một phần ấp Bình Mỹ A, xã Bình Thạnh (KV Đường Đứt)

19/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Bình Tân, Bình Mỹ B, xã Bình Thạnh

20/11/2020 (8h00-11h00): Một phần khóm Mỹ Tây, TT Mỹ Thọ (KV rạch Ngã Bát)

20/11/2020 (8h30-11h30): Một phần ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương

20/11/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp An Lạc, xã An Bình; Một phần ấp 3 xã Phương Trà

Điện lực Lấp Vò

15/11/2020 (8h00-18h00): Đường ĐH 64 từ cầu Lấp Vò đến cầu Cái Tàu, đường ĐT 848 từ cầu Cái Tàu đến Ủy ban xã Mỹ An Hưng B, rạch Tân Bình từ cầu Tân Bình đến cầu Năm Đen bao gồm một phần xã Mỹ An Hưng B và toàn bộ xã Bình Thạnh Trung, Hội An Đông, Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

15/11/2020 (8h00-18h00): KV Nhà máy Chánh Yên, Nhà máy Phan Văn Hiền, Nhà máy Hiệp Thanh, Intermet, Tân Long, Hoàng Long ấp An Ninh xã An Ninh, xã Định An; KV nhà máy I.D.I và KDC Vàm Cống xã Bình Thành; Nhà máy Phước Tiếng, Rạch An Thạnh xã Bình Thành huyện Lấp Vò; KV xã Hòa An, huyện Chợ Mới

15/11/2020 (8h00-15h00): QL 54 từ Ủy ban xã Định Yên đến cầu Cái Đôi ấp An Bình xã Định Yên

15/11/2020 (15h00-18h00): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến phà Vàm Cống; QL 54 từ ngã 3 Vàm Cống đến cầu Kho, KDC chùa Bà Hai bao gồm một phần xã Bình Thành và toàn bộ TT Lấp Vò

15/11/2020 (15h00-18h00): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến phà Vàm Cống; QL 54 từ ngã 3 Vàm Cống đến cầu Xếp Bà Vải, bao gồm một phần xã Định An, Bình Thành và toàn bộ TT Lấp Vò

15/11/2020 (15h00-18h00): Rạch Cai Dâu từ cầu Cái Dâu đến cầu Bà Vải, KDC chùa Bà Hai bao gồm một phần xã Định An, Bình Thành, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

15/11/2020 (15h00-18h00): KDC chùa Bà Hai, đường Nguyễn An Ninh, quán Sông Hậu, Nước tinh khiết Mỹ Hoa, bao gồm một phần thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò

16/11/2020 (8h30-11h30): KV cầu Kinh Mới, xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

16/11/2020 (13h30-17h00): Cuối Ngọn Nước Xoáy, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

17/11/2020 (8h30-11h30): KV cống Mười Tỷ, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

17/11/2020 (13h30-17h00): Tỉnh lộ 852 từ cầu Xẻo Quạ đến Đài tưởng niệm ấp Hưng Thạnh Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

18/11/2020 (8h30-17h00): Rạch Mỹ An Hưng từ cầu Chữ Y đến cầu Củ Đính, xã Mỹ An Hưng B

19/11/2020 (8h30-14h00): Đường ĐH 70 từ cầu Cái He đến cống Hùng Cường xã Long Hưng A

19/11/2020 (14h00-17h00): KV rạch Cái He ấp Hưng Quới 1, xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò

20/11/2020 (8h30-17h30): KV rạch Mương Điều, chợ Mương Điều, xã Tân Khánh Trung

Điện lực Thanh Bình

16/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thạnh An, xã Tân Long (KV cua quẹo 6 Trí)

17/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thị xã An Phong (từ cầu Ba Răn đến Bưu điện An Phong)

18/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Nhứt xã An Phong (KV Ống khói); Một phần ấp Tân Phú, xã Tân Bình (KV chùa Tân Bửu)

19/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp 2 xã Phú Lợi (KV kinh Hội Đồng TDC Phú Lợi)

Điện lực Tam Nông

14/11/2020 (8h30-16h30): Một phần khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (đường Trần Hưng Đạo từ cầu Kênh Gạo 2 đến cầu Kênh Phèn 3; đường 3 tháng 2 từ cầu Đường Gạo 2 đến cầu Đường Gạo 1; đường Nguyễn Chí Thanh từ cầu Đường Gạo 1 đến Trường mẫu giáo Thị Trấn Tràm Chim)

16/11/2020 (9h00-17h00): Một phần ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông (từ ranh huyện Tân Hồng đến hết khu nuôi cá của Công ty Hùng Cá)

16/11/2020 (15h00-18h00): Phụ tải bê tông Hà Thanh

17/11/2020 (8h00-12h00): Một phần khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (từ Cửa Hàng Điện máy Huy Hoàng đến chợ thực phẩm Tam Nông; từ quán Hải Sơn đến khu chợ gà Tam Nông)

17/11/2020 (14h00-17h00): Một phần ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 10 đến trạm bơm Phú Thọ 1)

18/11/2020 (8h30-16h30): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông. Toàn bộ xã Phú Ninh, huyện Tam Nông (KV dọc lề trái đường ĐT 844 từ Trạm điện An Long đến ngã 3 An Long; KV dọc QL 30 từ ngã 3 An Long đến giáp ranh huyện Thanh Bình)

Điện lực thị xã Hồng Ngự

16/11/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Bình Thạnh: từ lò sấy Ông Ninh đến cầu Kinh Thống Nhất

16/11/2020 (7h00-8h00): Toàn bộ xã Bình Thạnh; Một phần phường An Thạnh; một phần phường An Lạc; một phần phường An Lộc, phường An Bình A

16/11/2020 (14h00-15h00): Một phần phường An Lộc, phường An Bình A, phường An Thạnh

16/11/2020 (15h00-18h00): Một phần phường An Thạnh (từ Đền liệt sĩ đến cây xăng Đại Dương) và toàn bộ xã Bình Thạnh

16/11/2020 (17h00-18h00): Một phần phường An Lộc, phường An Bình A; một phần phường An Thạnh, phường An Lạc; 

17/11/2020 (7h00-8h00): Một phần phường An Lộc, phường An Bình A

17/11/2020 (17h00-18h00): Một phần phường An Bình A

19/11/2020 (8h00-17h00): Một phần phường An Lộc (từ Bệnh viện đa khoa khu vực Hồng Ngự đến cầu 2/9); một phần xã An Bình A (từ cầu 2/9 đến cầu Kháng Chiến); toàn bộ xã An Bình B