Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

20/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần đường Tôn Đức Thắng, Trần Quốc Toản, Điện Biên Phủ, Hàm Nghi, Trần Quang Diệu, Đinh Công Tráng, Phan Văn Cử, Nguyễn Thượng Hiền, Phạm Thế Hiển, Nguyễn Văn Tiệp, từ tổ 10 đến tổ 42, khóm Mỹ Tây, Mỹ Trung, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

20/8/2023

8:00 - 8:30

Một phần QL 30 (bên trái từ cầu Trần Quốc Toản đến cầu Kinh Kho), phường 11, TP Cao Lãnh

20/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần QL 30 (bên trái từ cầu Trần Quốc Toản đến cầu Kinh Kho), phường 11, TP Cao Lãnh

20/8/2023

17:00 - 17:30

Một phần QL 30 (bên trái từ cầu Trần Quốc Toản đến cầu Kinh Kho), phường 11, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

19/8/2023

7:30 - 17:00

KV nhà máy của Công ty Emivest Feedmill Việt Nam CN Đồng Tháp

20/8/2023

7:30 - 17:00

KV nhà máy của Công ty Emivest Feedmill Việt Nam CN Đồng Tháp

21/8/2023

7:30 - 17:00

Đường Làng Hoa, Trần Quang Khải, Đoàn Thị Điểm, Cao Thắng, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Nguyễn An Ninh, phường Tân Quy Đông; Rạch Cái Dao, rạch Miễu, rạch Tứ Qúi, rạch Tứ Qúi - Cái Sơn, phường Tân Qui Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

19/8/2023

7:00 - 7:30

KV dọc QL 80 phía tay trái từ nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Tân Xuân thuộc xã An Nhơn, Tân Nhuận Đông

19/8/2023

7:00 - 18:00

KV dọc QL 80 phía tay trái từ nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Tân Xuân thuộc xã An Nhơn, Tân Nhuận Đông

19/8/2023

17:00 - 18:00

KV dọc QL 80 phía tay trái từ nghĩa trang liệt sĩ đến cầu Tân Xuân thuộc xã An Nhơn, Tân Nhuận Đông

21/8/2023

8:00 - 11:30

KV từ Ủy ban xã Tân Bình đến cuối rạch Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Bình

21/8/2023

11:30 - 17:00

KV rạch Xẻo Bồng Bông thuộc xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

20/8/2023

7:00 - 17:00

BHXH huyện Lai Vung, Công ty TNHH HP Hoàng Yến, Ngọc Hào. Một phần khóm 3 TT Lai Vung; một phần xã Long Hậu (từ chợ Cái Tắc đến ngọn Rạch Dông), huyện Lai Vung

20/8/2023

9:30 - 16:30

NM nước đá Phong Hòa, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

21/8/2023

8:00 - 11:30

Công ty TNHH Phúc Hậu Tân Định, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

21/8/2023

13:30 - 17:00

Khách hàng Nguyễn Long, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

19/8/2023

7:00 - 7:30

Ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước; một phần xã Tân Thành A (từ đầu lộ Gò mã đến quán cà phê 058 chợ Tân Thành A)

19/8/2023

8:00 - 16:00

Ấp Hoàng Việt, xã Tân Phước (từ cầu kinh Cô Đông đến cầu ranh Tân Phước qua Tân Hưng)

19/8/2023

16:00 - 16:30

Ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước; một phần xã Tân Thành A (từ đầu lộ Gò mã đến quán cà phê 058 chợ Tân Thành A)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

21/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần ấp An Định, xã An Bình (KV rạch gốc xã An Bình)

21/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp An Định, xã An Bình (KV đầu đường vô lò giết mổ gia súc An Bình)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

19/8/2023

8:00 - 11:30

KV cầu Thầy Lâm, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

20/8/2023

7:00 - 17:00

QL 80 từ cầu Tân Lợi đến cống số 1 thuộc xã Vĩnh Thạnh, Long Hưng B, huyện Lấp Vò và một phần xã Long Hậu, huyện Lai Vung

21/8/2023

8:00 - 12:00

KV cầu Mương Tắc, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

21/8/2023

13:30 - 17:00

Cống Cua Ba Chia, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. KV bến đò Cồn Lân, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

19/8/2023

7:00 - 18:00

Toàn bộ 5 xã Cù Lao Tây: Tân Long, Tân Huề, Tân Hòa, Tân Quới, Tân Bình, huyện Thanh Bình. Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

21/8/2023

7:30 - 13:30

Một phần ấp Bình Thuận, Bình Trung, Bình Hòa, xã Bình Thành (từ cầu kênh Kháng Chiến đến HTXNN Hòa Bình)

21/8/2023

7:30 - 18:00

Một phần khóm Tân Đông B, một phần khóm Tân Đông A, TT Thanh Bình (từ cầu Xẽo Miễu đến TTTM huyện Thanh Bình); Một phần khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình; một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (từ UB Tân Phú đến ngã 3 Thanh Bình - Tam Nông); Một phần ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 xã Tân Mỹ; Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (từ cầu Ranh đến UBND xã Tân Phú); Một phần ấp 1 xã Bình Tấn (từ cầu kênh Giữa đến UBND xã Bình Tấn); Một phần ấp 2, 3, 4 xã Phú Lợi (từ cầu Cái tre đến nhà ông Tích)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

21/8/2023

8:30 - 10:00

Trạm NNTS Nguyễn Văn Liếc 2

21/8/2023

10:30 - 12:00

Trạm bơm Phú Xuân 3

21/8/2023

13:30 - 15:00

Trạm bơm HTX Tân Tiến 2

21/8/2023

15:30 - 17:00

Trạm bơm bơm HTX Phú Bình 4