Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

25/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần đường Ngô Quyền, Ngô Thời Nhậm, Phan Thị Huỳnh, Lê Thị Hưởng, Phạm Thị Uẩn, Trần Văn Thưởng, Chi Lăng, Bùi Văn Chiêu, Huỳnh Văn Ninh, Bà Triệu, Nguyễn Văn Mười, KDC Mỹ Hưng, tổ 27 đến 29 khóm Mỹ Hưng, tổ 3 khóm 3, tổ 29 khóm 2, phường 3, TP Cao Lãnh

25/8/2023

8:00 - 16:00

Một phần đường Lê Lợi, tổ 1 khóm 2, phường 2; Một phần đường Ngô Quyền, tổ 27, 28 khóm Mỹ Hưng, phường 3; Một phần đường Cách mạng tháng 8, từ tổ 1 đến tổ 31 khóm 1 và từ tổ 11 đến 33 khóm Mỹ Phước, phường 3, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

23/8/2023

8:00 - 17:00

KV đường ĐT 854 từ chợ An Khánh đến ranh xã Hòa Tân thuộc xã An Khánh

24/8/2023

8:00 - 17:00

KV từ cầu Bà Tơ đến cuối rạch Chùm Tre thuộc xã Hòa Tân

24/8/2023

13:30 - 15:00

KV QL 80 phía bên phải từ Điện máy xanh đến cầu Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông

24/8/2023

15:30 - 17:00

KV QL 80 phía bên phải từ Điện máy xanh đến cầu Nha Mân thuộc xã Tân Nhuận Đông

25/8/2023

8:00 - 10:00

KV rạch Kênh 26/3 thuộc xã Tân Phú

25/8/2023

10:30 - 12:00

KV từ chợ Tân Phú đến vàm Bà Thậm (phía tiểu lộ) xã Tân Phú

25/8/2023

13:30 - 17:00

KV từ đầu đường tắt đến cuối ngọn kênh Xẻo Vạt thuộc xã Tân Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

23/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Thành, Long Bửu, xã Hòa Long, huyện Lai Vung

23/8/2023

13:30 - 15:00

HTX NN số 1 Long Thắng (TV 10), xã Tân Dương, huyện Lai Vung

24/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm 5 TT Lai Vung, huyện Lai Vung

25/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Tân An, xã Tân Thành, huyện Lai Vung

25/8/2023

13:30 - 15:00

Khách hàng Nguyễn Hùng Cường, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

25/8/2023

15:00 - 17:00

Lò sấy lúa Nguyễn Văn Thưa, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

23/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần dân cư khu làng nghề dệt choàng thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

24/8/2023

8:00 - 13:30

Một phần dân cư từ chợ Miễu đến trạm bơm Long Thái thuộc ấp Long Thái, xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự

25/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần lộ dal tổ 3 thuộc ấp Long Tả, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

23/8/2023

8:30 - 10:00

Một phần ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ

23/8/2023

10:00 - 11:30

Một phần ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ

23/8/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quý

24/8/2023

8:00 - 11:30

TBA Cty Cẩm Nguyên, Cty Cẩm Nguyên 1, Cty Cẩm Nguyên 2 thuộc xã Trường Xuân

24/8/2023

13:30 - 16:00

TBA Nguyễn Thị Ân và trạm bơm kênh K27 thuộc xã Trường Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

23/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3, 4 xã Phong Mỹ (KV từ UB Phong Mỹ đến TB Phong Mỹ 2). Toàn bộ trạm bơm bà Vẫn

23/8/2023

13:30 - 16:30

Toàn bộ TBA HTX SX rau Tân Nghĩa

23/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp 4, 5 xã Phong Mỹ (KV từ TB Phong Mỹ 2 đến chợ Tân Nghĩa)

24/8/2023

6:00 - 6:30

Một phần xã Bình Hàng Trung; xã Mỹ Hội; Bình Hàng Tây

24/8/2023

7:30 - 8:15

Toàn bộ 3 TBA Việt Như Ý

24/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; toàn bộ xã Mỹ Xương; một phần ấp AB, Bình Hòa, Đông Mỹ, Tân Trường, xã Mỹ Hội; một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung

24/8/2023

17:00 - 17:15

Toàn bộ 3 TBA Việt Như Ý

24/8/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Bình Hàng Trung; xã Mỹ Hội; Bình Hàng Tây

25/8/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 2 xã Bình Hàng Trung; một phần ấp 1 xã Tân Hội Trung; một phần ấp Đông Mỹ, Tân Trường, xã Mỹ Hội (KV cống ông cá); một phần ấp 4 xã Phương Trà (KV ngã 4 cầu đá)

25/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bình Hòa, xã Mỹ Hội (KV mương ngang, đình Mỹ Hội xã Mỹ Hội)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

23/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Thạnh

24/8/2023

8:00 - 17:00

Xã Tân Bình; xã Tân Long

25/8/2023

7:30 - 17:30

Xã Tân Huề

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

23/8/2023

8:30 - 12:00

Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức, huyện Tam Nông (KV từ trạm bơm Phú Xuân 3 đến trạm bơm Lê Thanh Hải 1)

23/8/2023

13:30 - 17:00

Một phần ấp Phú Nông, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông (KV từ nhà ông Đặng Văn Tấn đến trạm NTTS Trần Văn Trung)

24/8/2023

8:30 - 10:00

Trạm bơm đường nước số 4, HTX Bình Châu; trạm bơm Nguyễn Văn Khanh

24/8/2023

10:30 - 12:00

Trạm bơm đường nước số 2; trạm bơm đông kênh Mười tải

24/8/2023

13:30 - 15:00

Trạm bơm kênh xéo Gáo Đôi; trạm bơm Phú Thành B2 (trạm số 2)

24/8/2023

15:30 - 17:00

Trạm bơm HTX số 1 Hòa Bình; trạm cấp nước sạch Hùng Cá

25/8/2023

8:30 - 12:00

Trạm NTTS Trần Văn Quân

25/8/2023

13:30 - 17:00

Trạm NTTS Hà Thị Diễm