Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

10/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần xã Mỹ Tân; xã Mỹ Trà; phường Mỹ Phú (từ cầu Quảng Khánh đến cầu sắt Bình Trị), TP Cao Lãnh

10/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Mỹ Trà; phường Mỹ Phú (từ cầu Quảng Khánh đến kinh Kháng Chiến, từ cầu Quảng Khánh đến cầu Cả Môn), TP Cao Lãnh

10/9/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Tân; xã Mỹ Trà; phường Mỹ Phú (từ cầu Quảng Khánh đến cầu sắt Bình Trị), TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

12/9/2023

8:00 - 11:30

Trạm chuyên dùng Phong Phú Gold

12/9/2023

13:30 - 17:00

Trạm chuyên dùng Cơ khí Thiện Thuật, Cỏ May Châu Thành 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung    

12/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Long Định, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

12/9/2023

13:30 - 17:00

Trường tiểu học Long Thắng 1. Một phần ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

12/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần dân cư đường tắc kênh củ thuộc ấp 2 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

12/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp Chiến Thắng, xã Tân Thành A (KV dọc kênh Cả Cái từ trạm cấp nước Chòi Mòi đến trạm bơm Năm Quang)

12/9/2023

11:00 - 14:00

Trạm chuyên dùng trạm bơm Hai Tánh

12/9/2023

14:30 - 17:00

Một phần ấp Tuyết Hồng, xã Tân Phước (KV từ bến đò Giồng Nhỏ đến nhà Ông Trường)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

11/9/2023

7:00 - 7:30

Một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp; Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; một phần ấp Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; Xã Mỹ Xương; Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung

11/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp 4 xã Bình Hàng Trung; toàn bộ xã Bình Hàng Tây; một phần ấp 2, 3, 4 xã Mỹ Long; một phần ấp 1, 3, 4 xã Mỹ Hiệp (riêng ấp Bình Hưng, một phần ấp Bình Mỹ A, Bình Mỹ B xã Bình Thạnh không mất điện)

11/9/2023

17:00 - 17:30

Một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Long; một phần ấp 1, 2 xã Mỹ Hiệp; Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; một phần ấp Tân Trường, Đông Mỹ, xã Mỹ Hội; Xã Mỹ Xương; Một phần ấp 1 xã Bình Hàng Trung

12/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp Thanh Tiến, ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ

12/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (CDC, chợ Mỹ Xương)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

10/9/2023

7:00 - 17:00

KDC chùa Bà Hai, chợ mới Lấp Vò, đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Lấp Vò đến vòng xoay Trung tâm thương mại; Rạch Cái Dâu từ cầu Cái Dâu đến cầu Cái Nính thuộc TT Lấp Vò, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

11/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (KV đề án rau màu ranh Tân Long - Tân Huề)

12/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (KV từ nhà ông Bé Tư đến kênh Mương Khai, xã Bình Thành)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

11/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm bơm bờ tây kênh Kháng Chiến; trạm bơm Phú Thành B2

11/9/2023

10:00 - 11:30

Trạm bơm Trần Văn Minh; trạm bơm ô bao Cù Lao Chim

11/9/2023

13:30 - 15:00

Trạm NTTS Nguyễn Văn Cường; trạm bơm THT Long Phú A

11/9/2023

15:30 - 17:00

Trạm NTTS Đỗ Văn Góp; trạm bơm nuôi tôm Phú Thành B

12/9/2023

7:30 - 8:00

Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính; Một phần ấp 3 xã Hòa Bình (từ cầu An Bình đến cầu Chữ Y); Một phần ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính (từ khu NTTS Hùng Cá đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

12/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm vườn thanh long Phú Nông 1; trạm vườn thanh long Phú Nông 2; trạm vườn thanh long Phú Nông 3

12/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần khóm 2 TT Tràm Chim, huyện Tam Nông (từ Điện lực Tam Nông đến trường mầm non Thiên Ân; KDC khóm 2 từ quán lẩu bò Hoàng Bảo đến dịch vụ nấu ăn Tùng Trâm 1)

12/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Bưng Sấm, ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính; Một phần ấp Phú Xuân, xã Phú Đức (từ CDC Phú Xuân đến cầu An Bình; từ cầu An Bình đến khu NTTS Hùng Cá)

12/9/2023

16:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Lợi, xã Tân Công Sính; Một phần ấp 3 xã Hòa Bình (từ cầu An Bình đến cầu Chữ Y); Một phần ấp Bưng Sấm, xã Tân Công Sính (từ khu NTTS Hùng Cá đến giáp ranh xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)