Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

18/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần đường Trần Tế Xương, tổ 1 đến tổ 3, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

19/9/2023

9:30 - 16:30

Một phần đường Lê Thị Thôi, tổ 12, 13 ấp Tân Hùng, tổ 7 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, Trần Tế Xương, Hòa Đông, tổ 3 đến 14, ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

20/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần đường Bà Huyện Thanh Quan, tổ 1 đến tổ 4, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

19/9/2023

7:30 - 10:00

Một phần đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn Lữ đoàn công binh), xã Tân Phú Đông

19/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần kênh Đốc Phủ Hiền, xã Tân Phú Đông

20/9/2023

7:30 - 11:30

KV nhà máy Hòa Hiệp Lộc

20/9/2023

7:30 - 17:00

Rạch Xẻo Gừa, rạch Năm Tam, xã Tân Phú Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

20/9/2023

8:00 - 10:00

KV rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông

20/9/2023

9:00 - 10:30

KV cuối ngọn rạch Cầu thuộc xã Tân Nhuận Đông

20/9/2023

9:30 - 11:30

KV từ cây xăng Ông Bửu đến cầu Rạch Nhum, xã Hòa Tân

20/9/2023

13:30 - 14:30

KV phía tiểu lộ từ cầu Giồng Nổi đến cầu ngang Giồng Nổi thuộc xã Hòa Tân

20/9/2023

14:00 - 15:30

KV từ cầu ngang Giồng Nổi đến giồng Khoai Lang, xã Hòa Tân

20/9/2023

15:00 - 17:00

KV từ cầu kênh Ông Huyện đến ngã 3 kênh Ông Huyện, xã Hòa Tân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bình, Tân Thuận, xã Tân Hòa; một phần ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

20/9/2023

7:00 - 18:00

Một phần ấp Long Thành A, Long Thuận, xã Long Hậu; một phần khóm 2, khóm 3, TT Lai Vung (từ cầu Hai Dương đến cua khoai mì)

20/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Bình, Tân Thuận, Hòa Tân, xã Tân Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hồng Ngự

19/9/2023

8:00 - 8:30

Một phần dân cư lộ ĐT 841 từ cầu Kênh Củ đến cua ba chặt thuộc ấp 2, 3 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp 2, Chòm Xoài, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

19/9/2023

16:30 - 17:00

Một phần dân cư lộ ĐT 841 từ cầu Kênh Củ đến cua ba chặt thuộc ấp 2, 3 xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

20/9/2023

8:00 - 16:30

Một phần ấp Phú Hoà B, xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hồng

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (từ quán cơm Chí Nguyên đến chợ Dinh Bà, toàn bộ CDC Vọng Nguyệt)

19/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần xã Bình Phú (CDC Gò Cát từ cầu Gò Cát đến trạm bơm ông Đực)

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm 3 TT Sa Rài (một phần đường Trần Văn Thế, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn Du)

19/9/2023

11:00 - 14:00

Một phần xã Bình Phú (CDC Cả Chanh)

19/9/2023

14:30 - 17:00

Trạm bơm năm Quang Bình Phú

20/9/2023

8:00 - 16:00

Trạm NTTS Ông Liêm; trạm NTTS Nguyễn Văn Mướt; trạm NTTS Hùng Cá 8

20/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần khóm 2 TT Sa Rài (một phần đường Nguyễn Văn Tiệp từ nhà máy xay xát Ông Lầm đến đê bao, đường Phan Bội Châu, đường Nguyễn Văn Trỗi)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

18/9/2023

8:00 - 8:45

TBA Nhà hàng Phương Nam thuộc khóm 3 TT Mỹ An

18/9/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 3 xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười

18/9/2023

9:00 - 9:30

TBA bơm Năm Ngàn - Kênh Bích thuộc xã Đốc Binh Kiều

18/9/2023

10:00 - 11:00

TBA bơm ĐBK 2 thuộc xã Đốc Binh Kiều

18/9/2023

13:30 - 14:30

TBA bơm Kênh Nhất tăng cường thuộc xã Phú Điền

18/9/2023

14:30 - 15:30

TBA bơm Phú Điền 4 thuộc xã Phú Điền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

18/9/2023

8:00 - 8:30

Xã Gáo Giồng (trừ KV Lung Môn, Nông Trường); Một phần ấp 1, 5, 6 xã Phương Thịnh

18/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp 4 xã Phương Thịnh

18/9/2023

8:30 - 11:30

Một phần ấp 6, 7 xã Phương Thịnh (KV cầu thầy thuốc)

18/9/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp 5 xã Phương Thịnh (KV chợ Phương Thịnh)

18/9/2023

17:00 - 17:30

Xã Gáo Giồng (trừ KV Lung Môn, Nông Trường); Một phần ấp 1, 5, 6 xã Phương Thịnh

19/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung (KV chùa tổ)

19/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Bình Phú Long, xã Bình Hàng Tây (KV rạch cây sung); Một phần ấp 2, 4 xã Bình Hàng Tây

19/9/2023

13:30 - 16:30

Một phần ấp 2, 4 xã Bình Hàng Tây; Một phần ấp Bình Mỹ A, Bình Linh, xã Bình Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

18/9/2023

8:30 - 11:30

KV trạm y tế xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

18/9/2023

13:30 - 17:00

KV cầu Ba Bang, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

19/9/2023

8:00 - 17:00

KV rạch An Lợi từ đình Định Yên đến ngọn Thủ Sự, rạch Ba Cải, rạch Bảy Phú thuộc ấp An Lợi A, An Lợi B, xã Định Yên, huyện Lấp Vò

20/9/2023

8:00 - 17:00

KV đình Mương Kinh, chợ Mương Kinh, xã Hội An Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bắc, xã Tân Thạnh (KV HTX Tân Tiến)

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (KV gần nhà ông 4 Chiến); Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (KV đối diện bia tưởng niệm cầu Cái Tre); Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Thành (KV lò sấy bà Hạnh); Một phần khóm Tân Đông A, TT Thanh Bình (KV lò giết mổ gia súc TT Thanh Bình)

20/9/2023

7:30 - 18:00

Một phần ấp Tân Hội, xã Tân Bình (KV cầu Bà Cho)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tam Nông

18/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm bơm bờ bắc kênh Cả Gốc; trạm nuôi cá Trần Văn Đạt

18/9/2023

10:00 - 11:30

Trạm bơm Nguyễn Văn Pháp; trạm bơm kênh Tư Đệ - Láng Chim

18/9/2023

13:30 - 15:00

Trạm bơm Nguyễn Văn Phương 1; trạm bơm kênh Ngọn Cũ 2

18/9/2023

15:30 - 17:00

Trạm bơm Phú Thọ 4; trạm bơm trang trại Hùng Cá 2

20/9/2023

8:00 - 9:30

Trạm bơm dọc lộ kênh Cà Dâm; trạm SX nước uống đóng chai Minh Hồng

20/9/2023

10:00 - 11:30

Trạm bơm THT 05A; trạm bơm kinh Đường Gạo

20/9/2023

13:30 - 15:00

Trạm vườn quốc gia 2

20/9/2023

15:30 - 17:00

Trạm xử lý nước thải Hoàng Long

20/9/2023

17:00 - 17:30

Một phần ấp Hiệp Bình, xã Phú Hiệp; Một phần ấp Tân Lợi, Bưng Sấm, xã Tân Công Sính; Một phần ấp 3 xã Hòa Bình, huyện Tam Nông (từ cầu K10 đến cầu Chữ Y; từ cầu An Bình đến khu NTTS Hùng Cá)

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Hồng Ngự

20/9/2023

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình Thạnh, từ trạm y tế Bình Thạnh dọc lộ dal đến cầu Mương Ông Nâu, TP Hồng Ngự