Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Cao Lãnh

1/10/2023

7:30 - 8:00

Một phần đường Lê Đại Hành, tổ 4, tổ 12, tổ 44, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

1/10/2023

17:00 - 17:30

Một phần đường Lê Đại Hành, tổ 4, tổ 12, tổ 44, khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

2/10/2023

7:30 - 12:30

Một phần đường Nguyễn Hương, tổ 4 khóm 1, phường 6, TP Cao Lãnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Sa Đéc

30/9/2023

7:30 - 17:30

Rạch Ông Hộ, xã Tân Quy Tây

1/10/2023

7:00 - 7:30

Đường C4 khu công nghiệp A, phường An Hòa

1/10/2023

7:30 - 12:00

Một phần khu công nghiệp A, phường An Hòa; Các nhà máy đường ĐT 852, phường An Hòa, xã Tân Quy Tây

1/10/2023

11:30 - 12:00

Đường C4 khu công nghiệp A, phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lai Vung

2/10/2023

7:00 - 18:00

Một phần ấp Tân Lộc, Tân Lợi, xã Tân Thành (từ chợ Cái Sơn đến cổng KCN Sông Hậu), huyện Lai Vung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tháp Mười

1/10/2023

7:30 - 8:00

Một phần xã Mỹ Quý; xã Trường Xuân; xã Hưng Thạnh

1/10/2023

17:00 - 17:30

Một phần xã Mỹ Quý; xã Trường Xuân; xã Hưng Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cao Lãnh

1/10/2023

6:00 - 7:00

Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ; một phần ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ; một phần ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (từ khu văn hóa TT Mỹ Thọ đến cầu Kháng Chiến)

1/10/2023

6:00 - 7:00

Một phần ấp 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; ấp Đông Mỹ, Tân Trường, xã Mỹ Hội (từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá)

1/10/2023

7:00 - 8:00

Cty TNHH Việt Như Ý

1/10/2023

7:30 - 17:00

Ấp An Lạc, An Định xã An Bình; Toàn bộ TT Mỹ Thọ; xã Mỹ Thọ (trừ khu vực từ khu văn hóa đến cầu Kháng Chiến); một phần ấp AB xã Mỹ Hội; một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (dọc QL 30, từ chùa Thanh Lương đến ngã 3 Bà Két)

1/10/2023

17:00 - 17:45

Một phần khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ; một phần ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ; một phần ấp Mỹ Đông Nhất, Mỹ Đông Ba, Mỹ Đông Bốn, xã Mỹ Thọ (từ khu văn hóa TT Mỹ Thọ đến cầu Kháng Chiến)

1/10/2023

17:00 - 18:00

Cty TNHH Việt Như Ý

1/10/2023

17:00 - 18:00

Một phần ấp 2, 3, 4 xã Bình Hàng Trung; ấp Đông Mỹ, Tân Trường, xã Mỹ Hội (từ cầu Cái Bèo đến cống Ông Cá)

2/10/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp 3 xã Bình Hàng Trung (KV Chùa Tổ). TBA 3P-250KVA Trần Ngọc Thanh

2/10/2023

8:00 - 16:30

TBA 3P-160KVA TB Ô 39 Ba Sao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lấp Vò

2/10/2023

8:00 - 11:00

UBND xã Hội An Đông và chợ Mương Kinh, xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

2/10/2023

8:00 - 17:00

KV kênh Bầu Vênh, nhà trọ Hải Yến, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò

 

Ngày

Giờ

Điện lực Thanh Bình

30/9/2023

7:00 - 12:00

Một phần ấp Tân Phong, xã Tân Huề; một phần ấp Hạ, ấp Tân Dinh, ấp Tân Bình Thượng, xã Tân Hòa; một phần ấp Tân Thới, ấp Trung xã Tân Quới (từ ranh Tân Huề - Tân Hòa đến bưu điện xã Tân Quới; một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự)

30/9/2023

12:00 - 18:00

Xã Tân Long; xã Tân Huề; xã Tân Hòa; xã Tân Quới; xã Tân Bình, huyện Thanh Bình. Một phần ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự

2/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (KV dọc kênh mương rạch Bà Quẹo); Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (KV ngã 3 sau lưng trạm y tế xã Bình Thành); Một phần khóm Tân Đông A, TT Thanh Bình (KV đầu cầu Mương Lớn trước cửa trường mẫu giáo TT Thanh Bình - điểm phụ); Một phần khóm Tân Thuận A, TT Thanh Bình (KV từ phế liệu Thanh Tùng đến nhà máy nước đá Thái Bình)