Điện lực thành phố Cao Lãnh

24/2/2021 (7h30-12h00): Bưu điện Đồng Tháp, đường Nguyễn Huệ, phường 1, TP Cao Lãnh

1/3/2021 (8h00-10h30): Tổ 4 ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh

1/3/2021 (10h30-11h30): Tổ 7, 8, ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh.

1/3/2021 (14h00-16h30): Đường Mương Khai, ấp 1; Đường Cả Môn, ấp 2 xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

2/3/2021 (11h30-13h30): Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh Tỉnh Đồng Tháp, đường Nguyễn Huệ, phường 2, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

2/3/2021 (7h30-9h00): Trạm Nguyễn Hoàng Trung

2/3/2021 (8h30-10h00): Trạm Phạm Ngọc Ca

2/3/2021 (9h30-11h30): Trạm Trại Cá Thanh Hà

2/3/2021 (13h30-15h00): Trạm Nhà máy nước mới

2/3/2021 (14h30-16h00): Trạm Đại Thành 2

2/3/2021 (15h30-17h00): Trạm Hiệp Thành 3

Điện lực Châu Thành

1/3/2021 (8h00-11h30): Trạm Phước Lập Đồng Tháp; trạm Phước Lập Đồng Tháp 2. Toàn bộ KV rạch Ông Đại, xã Tân Nhuận Đông.

1/3/2021 (13h30-15h00): Trạm Đức Thành 4

1/3/2021 (13h30-17h00): Toàn bộ KDC trung tâm Nguyễn Huệ, thị trấn Cái Tàu Hạ

1/3/2021 (15h30-17h00): Trạm Đức Thành

2/3/2021 (8h00-11h30): Toàn bộ KV kênh 26 tháng 3, xã Tân Phú Trung

2/3/2021 (8h00-9h30): Trạm Hào Phát

2/3/2021 (10h00-11h30): Trạm Quan Ngọc Nghĩa

2/3/2021 (13h30-17h00): Toàn bộ KV rạch Cống lở trong xã Tân Phú Trung. Trạm Quan Ngọc Nghĩa; trạm Công ty TNHH Cỏ May

Điện lực Lai Vung

24/2/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp Long Thành, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

24/2/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Tân Thành, Tân Hòa, Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

25/2/2021 (8h30-12h00): Một phần ấp Hòa Bình, Tân Thuận, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Tháp Mười

24/2/2021 (8h00-9h30): TBA NMXX Phước Lộc Thành, Phước Lộc Thành 1, thị trấn Mỹ An

24/2/2021 (10h00-11h30): TBA NMXX Hồng Phước, xã Mỹ Đông

24/2/2021 (13h30-16h00): TBA NMXX Hữu Đức, xã Đốc Binh Kiều

Điện lực Cao Lãnh

25/2/2021 (6h00-6h30; 16h30-17h00): Một phần xã Ba Sao, xã Phương Thịnh

25/2/2021 (8h30-16h30): Một phần ấp Thanh Tiến, Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ; Toàn bộ xã Phương Trà; Một phần ấp 3 xã Ba Sao

2/3/2021 (8h30-16h30): Một phần ấp 5 xã Tân Hội Trung

Điện lực Lấp Vò

25/2/2021 (8h30-17h00): Nhà máy Kim Nên; Rạch Cái Tắc, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

26/2/2021 (8h30-17h00): QL 80 từ trạm 110kV Thạnh Hưng đến bến đò 13 thuộc thị trấn Lấp Vò và xã Bình Thành, huyện Lấp Vò.

Điện lực Thanh Bình

24/2/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Thành

Điện lực Tam Nông

25/2/2021 (8h30-16h30): Một phần ấp Long An A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (KV cầu Kinh Tế đến ranh ấp Long An B, xã Phú Thọ)

28/2/2021 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Một phần xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV dọc kênh Sáu Đạt đến giáp ranh huyện Thanh Bình)

28/2/2021 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Một phần TT Tràm Chim (từ cầu Kênh Gạo đến cầu Tổng Đài)

28/2/2021 (7h30-8h30; 16h30-17h30): Một phần xã Tân Công Sính; Toàn bộ xã Hòa Bình (từ cầu Tân Công Sính đến trạm bơm Hòa Bình 1)

28/2/2021 (8h00-17h00): Một phần khóm 3, khóm 4, toàn bộ khóm 5, thị trấn Tràm Chim; Toàn bộ ấp Cà Dâm, một phần ấp Tân Hưng, xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. Một phần ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện Tam Nông (KV dọc đường ĐT 844 từ cầu Đường Gạo 2 đến trạm 110kV Tam Nông, từ Huyện Đội đến UBND xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông)

2/3/2021 (6h00-7h00; 16h00-17h00): Một phần ấp Long Phú A, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. Một phần ấp Long Phú, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông (từ CDC Phú Thành A đến cầu Kênh Phèn) Một phần khu vực Ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông. (từ trạm Cấp nước ấp Long Thành đến CDC Phú Thành A)

2/3/2021 (6h30-16h30): Một phần ấp An Thịnh, An Bình, xã An Long, huyện Tam Nông. Một phần ấp 3, xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. Một phần ấp Long Thành, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông (từ trạm 110kV An Long đến trạm Cấp nước ấp Long Thành)