Điện lực thành phố Cao Lãnh

9/7/2021 (8:00 - 12:00): Công ty CP Xây lắp và vật liệu xây dựng Đồng Tháp. Quốc lộ 30, phường 11, thành phố Cao Lãnh

11/7/2021 (8:30 - 11:30): Một phần đoạn đường Phùng Khắc Khoan (từ cầu Ông Phúc hướng ra Tôn Đức Thắng), hẻm 91 Phùng Khắc Khoan, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

5/7/2021 (8:00 - 9:00): Trạm Trường Giang 3

5/7/2021 (8:30 - 10:00): Trạm Nam Sơn Hà

5/7/2021 (9:30 - 11:00): Trạm Cảng Phước Khang

5/7/2021 (10:00 - 12:00): Trạm Thuận Phát

5/7/2021 (13:30 - 15:00): Trạm Huy Hà

5/7/2021 (14:30 - 16:00): Trạm Ngọc Kim

5/7/2021 (15:30 - 17:00): Trạm Khánh Huy 1

6/7/2021 (7:30 - 12:00): Trạm Hữu Thành

6/7/2021 (13:30 - 17:00): Trạm Như Ý

Điện lực Châu Thành

6/7/2021 (8:00 - 11:30): TBA Hữu Lợi 2, Võ Hữu Phúc

6/7/2021 (13:30 - 15:00): TBA Hữu Lợi Châu Thành, Hữu Lợi Châu Thành 2

6/7/2021 (15:30 - 17:00): TBA Út Hữu Lợi, Hữu Lợi 1

7/7/2021 (8:00 - 11:30): Trạm Phan Phú Hào, Phước Hưng 3

7/7/2021 (13:30 - 15:00): Trạm Sỹ Hùng

7/7/2021 (15:30 - 17:00): Hương Sang Sa Đéc 2