Điện lực thành phố Cao Lãnh

7/6/2021 (8:30 - 11:30): Khu vực rạch nhỏ, tổ 22, khóm 4, phường 11, TP Cao Lãnh

12/6/2021 (7:30 - 9:30): Đường Nguyễn Chí Thanh (từ trường THCS Võ Trường Toản đến cầu xã Mỹ Ngãi), phường 11, TP Cao Lãnh.

13/6/2021 (7:30 - 15:00): Khu vực Ông Khâm cầu Hội Đồng, xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

13/6/2021 (9:30 - 12:00): Khu vực KTX Cao đẳng Cộng đồng, phường Hòa Thuận, TP Cao Lãnh

Điện lực Sa Đéc

8/6/2021 (7:30 - 14:00): Rạch Kiều Hạ xã Tân Phú Đông

10/6/2021 (7:00 - 12:00): Đường Trần Hưng Đạo, đường Hùng Vương, phường 1

10/6/2021 (7:00 - 12:00): Đường DT 848, DT 852, Ngô Gia Tự, phường An Hòa

10/6/2021 (7:00 - 18:00): Đường Trần Hưng Đạo, phường 1

Điện lực Châu Thành

7/6/2021 (8:00 - 11:30): Trạm Đức Thành tại trụ 29 tuyến 474-NM (tuyến mới xây dựng)

7/6/2021 (8:00 - 15:00): Trạm VLXD Đồng Tháp tại trụ 21 tuyến 476-SĐ

7/6/2021 (15:30 - 17:00): Trạm Cấp nước Thành Hiếu tại trụ 41/116A tuyến 477-NM

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Toàn bộ KV từ cầu ngang Phú An đến vàm Kinh kênh Sáu Nguyện thuộc xã An Phú Thuận

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Toàn bộ KV từ Vàm Phú An đến cầu ngang Phú An thuộc xã An Phú Thuận

9/6/2021 (8:00 - 16:00): Toàn bộ KV cuối ngọn rạch Chùa Hội Phước thuộc xã Tân Nhuận Đông

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Toàn bộ KV từ cầu Hàn Thẻ đến vàm Lung 30 thuộc xã An Phú Thuận

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Trạm Nguyễn Văn Ba tại trụ 39/8/75 tuyến 473-NM

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Toàn bộ KV từ cầu Ông Mỹ đến cầu rạch Ấp; KV chợ An Phú Thuận thuộc xã An Phú Thuận

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Toàn bộ KV từ cầu Xẻo Giang đến cầu Ông Mỹ thuộc xã An Phú Thuận

Điện lực Lai Vung

7/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Tân Quới, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

8/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung

8/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Long Thành, xã Hòa Long; một phần ấp Tân Long, xã Hòa Thành, huyện Lai Vung

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Định Mỹ, ấp Định Thành, xã Định Hòa, huyện Lai Vung

Điện lực Hồng Ngự

7/6/2021 (8:00 - 16:00): KV mương Đồng Hòa, thuộc khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

8/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A; ấp Giồng Bàn, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

9/6/2021 (8:00 - 16:00): KV mương xã sông, thuộc khóm Thượng 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

10/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Chòm Xoài, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự

11/6/2021 (7:30 - 16:30): KV từ cầu Trung Tâm đến CDC Nam Hang, thuộc khóm Trung 1, thị trấn Thường Thới Tiền; ấp 3 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự

Điện lực Tân Hồng

7/6/2021 (8:00 - 16:00): Từ cầu An Bình B đến phía ngoài UB An Phước, ấp An Lộc, một phần ấp An Phước thuộc xã An Phước, huyện Tân Hồng

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Từ đầu đường Gò Tre đến cuối đường Gò Tre, hết TDC Tứ Tân; từ Bến đò Ngang Kinh Tân Thành B đến ngọn Kinh Bắc Diện, một phần xã Tân Thành B, Tân Thành A

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Từ Bến đò ngang chợ Giồng Găng đến cuối nhánh rẽ Gò Tre, ấp Tân Bảnh, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

Điện lực Tháp Mười

7/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Hưng Lợi, Lợi Hòa, xã Thanh Mỹ

9/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp 4 xã Mỹ Hòa

11/6/2021 (8:00 - 10:00): Toàn bộ CDC khóm 1 thị trấn Mỹ An, Ủy ban thị trấn, Khách sạn Mỹ An, Kênh Ông Đội

11/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần khóm 4 thị trấn Mỹ An

Điện lực Cao Lãnh

7/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần khóm Mỹ Thới, TT Mỹ Thọ; ấp Mỹ Thới xã Mỹ Xương (KV trụ đá Ông Bi)

7/6/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ (KV rạch Giao Khẩu)

7/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần khóm Mỹ Phú Cù Lao, khóm Mỹ Thuận, TT Mỹ Thọ (KV cầu Cần Lố, Huyện Đội)

7/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp 5 xã Gáo Giồng (KV cầu Gáo Giồng)

10/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần ấp 3, 4 xã Bình Hàng Tây (KV Chín Cai). Một phần ấp 2 xã Bình Hàng Trung; ấp 4 xã Bình Hàng Tây

10/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp 2 xã Mỹ Hiệp (KV Chùa Linh Sơn)

10/6/2021 (8:30 - 15:00): Một phần ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ

10/6/2021 (10:00 - 12:30): Một phần ấp Thanh Tiến, xã Nhị Mỹ (KV cầu Xẻo Hậu)

10/6/2021 (13:30 - 16:00): Một phần ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương (KV trạm y tế xã Mỹ Xương)

11/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp 2, 6 xã Tân Hội Trung (KV kênh K6 - kênh Tây)

11/6/2021 (8:00 - 16:30): Một phần ấp Đông Mỹ xã Mỹ Hội và 2 xã Bình Hàng Trung (KV Miễu Đôi)

Điện lực Lấp Vò

7/6/2021 (8:30 - 10:00; 10:00 - 17:00): KV mương Tư Ly, ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B. Một phần ấp Tân Thuận B, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

7/6/2021 (8:30 - 17:00): Khu Lò rèn ngọn Rạch Ông, ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò.

8/6/2021 (8:30 - 10:00): KV rạch Ba Hấn, xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò

8/6/2021 (8:30 - 11:30): Đường Tỉnh lộ 848 từ Trường tiểu học Mỹ An Hưng B đến khu Lộ Lỡ xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

8/6/2021 (8:30 - 11:30): Đường Tỉnh lộ 849 khu xăng dầu 30/4 cũ ấp Hòa Thuận xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò.

8/6/2021 (8:00 - 17:00): KV cống Ba Chơn ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò.

9/6/2021 (8:30 - 17:00): KV rạch Thủ Sự xã Định Yên, huyện Lấp Vò.

9/6/2021 (8:30 - 17:00): KV rạch Chợ Thủ Củ ấp Hưng Hòa xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

10/6/2021 (8:30 - 10:00): KV Ông An xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò.

10/6/2021 (8:30 - 17:00): KV rạch Tổng Điện xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

10/6/2021 (8:30 - 17:00): KV rạch Mương Tắc xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò.

10/6/2021 (13:30 - 17:00): KV rạch Tổng Bình, nhà máy Năng lượng sinh khối Ngọc Đông 2, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Đường ĐH64 từ nhà máy Ba Ảnh đến cầu Cái Tàu, đường Tỉnh lộ 848 từ cầu Cái Tàu đến Ủy ban xã Mỹ An Hưng B, rạch Mương Chùa, rạch Mương Kinh bao gồm một phần xã Hội An Đông, Mỹ An Hưng B, toàn bộ xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò.

Điện lực Thanh Bình

7/6/2021 (8:00 - 17:00): KV trạm Mương Bà A

8/6/2021 (8:00 - 17:00): KV trạm Đình Tân Quới

Điện lực Tam Nông

7/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông. (KV từ Nhà thờ An Long đến cầu An Long)

7/6/2021 (13:30 - 16:30): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông. (KV từ Chùa Phát Quang đến cầu An Long; KV Cù Lao Mẻ). Một phần ấp 1 xã Phú Ninh, huyện Tam Nông. (KV dọc sông Tiền từ Nhà máy xay xát An Long đến Nhà máy xay xát Huỳnh Thị Thỏa)

8/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp A xã Phú Cường, huyện Tam Nông. (KV dọc đường ĐT 844 từ trạm bơm Phú Cường 2 đến Tượng đài Phú Cường)

8/6/2021 (8:30 - 11:30; 13:30 - 16:30): Một phần ấp Phú Yên, xã An Long, huyện Tam Nông. (Một phần KV phi trường An Long phía sau Nhà thờ An Long)

8/6/2021 (16:30 - 17:00): Một phần ấp Phú Lâm, xã Phú Thành B, huyện Tam Nông (KV từ trạm bơm Nguyễn Văn Hải 7 đến trạm bơm dự án nuôi tôm 8)

9/6/2021 (7:30 - 8:30; 16:30 - 17:30): Một phần xã Phú Cường, một phần TT Tràm Chim, toàn bộ xã Phú Đức (KV từ đầu trạm 110kV Tam Nông đến trạm bơm Phú Đức 2)

9/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (KV từ Cửa hàng xăng dầu (Ông Tư Bạo) đến cầu K10 Phú Hiệp)

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, huyện Tam Nông. (KV từ cầu K10 Phú Hiệp đến cầu K12 Phú Hiệp)

9/6/2021 (11:30 - 12:30): Một phần xã Phú Cường, một phần TT Tràm Chim, toàn bộ xã Phú Đức (KV từ đầu trạm 110kV Tam Nông đến trạm bơm Phú Đức 2)

9/6/2021 (16:30 - 17:30): Một phần xã Phú Đức, một phần xã Phú Hiệp, một phần xã Tân Công Sính (KV từ trạm bơm Phú Đức 2 đến cầu Phú Hiệp)

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp K8 xã Phú Đức, huyện Tam Nông. (KV từ Chùa Quê Hương đến trạm bơm số 1)

11/6/2021 (6:30 - 7:30; 16:30 - 17:30): Toàn bộ xã Phú Đức, xã Phú Hiệp, một phần xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông. (KV từ Vườn quốc gia Tràm Chim đến giáp ranh huyện Tân Hồng)

11/6/2021 (6:30 - 7:30; 16:30 - 17:30): Một phần xã Phú Cường, một phần khóm 5 thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (KV từ trạm 110kV Tam Nông đến Kho lương thực)

11/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần khóm 5, khóm 2, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (KV từ Đường Nước Bảy Bọ đến Cầu Việt Nhật). Một phần khóm 4, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông. (KV từ Cầu Dây đến Vườn quốc gia)

Điện lực thành phố Hồng Ngự

7/6/2021 (7:30 - 8:30; 16:00 - 17:00): Toàn bộ phường An Bình B, một phần phường An Lộc, một phần phường An Bình A, TP Hồng Ngự

7/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường An Bình B đoạn từ cầu Kháng Chiến 1 đến cầu Kênh Thống Nhất, phường An Bình B, TP Hồng Ngự

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần phường An Bình B đoạn từ cầu Kháng Chiến 1 đến CDC Kho Bể phường An Bình B, TP Hồng Ngự

11/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần phường An Thạnh đoạn từ một phần đường Hai Bà Trưng, một phần đường Điện Biên Phủ, một phần đường Lê Văn Tám và Phan Đình Giót, phường An Thạnh 

13/6/2021 (7:00 - 17:00): Một phần phường An Thạnh đoạn từ một phần đường Hai Bà Trưng, một phần đường Điện Biên Phủ, một phần đường Lê Văn Tám và Phan Đình Giót, phường An Thạnh