Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

8/5/2023

8:00 - 15:00

KV 2 phường VII, TP Vị Thanh

9/5/2023

8:00 - 15:00

KV 4 phường III, TP Vị Thanh

10/5/2023

8:00 - 15:00

KV 2, 5 phường III; KV 7 phường IV; Ấp 6 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

8/5/2023

8:00 - 16:30

KV 2 phường Lái Hiếu

9/5/2023

8:00 - 16:30

KV 2 phường Lái Hiếu

10/5/2023

8:30 - 15:00

Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

8/5/2023

8:00 - 10:00

Ấp Long Hưng, xã Tân Phú, TX Long Mỹ

8/5/2023

8:00 - 11:00

Phường Thuận An, TX Long Mỹ. Ấp 5 xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

9/5/2023

8:00 - 11:00

Xã Long Trị A, TX Long Mỹ

10/5/2023

8:00 - 15:00

KV 1 phường Trà Lồng, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vị Thủy      

10/5/2023

8:00 - 15:00

Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

8/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 7 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ

9/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 5 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

10/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp 06, 07, 08 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ