Điện lực thành phố Vị Thanh

31/3/2021 (8h00-15h00): Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

1/4/2021 (8h00-16h00): Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

28/3/2021 (8h00-16h00): Xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

29/3/2021 (8h00-11h00): Ấp Long Hoà B, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

30/3/2021 (8h00-17h00): Ấp Đông An, Đông An 1A, Đông An 2A, xã Đại Thàn, TP Ngã Bảy

30/3/2021 (12h00-14h00): Ấp Đông An 2A, xã Đại Thành, TP Ngã Bảy

1/4/2021 (8h00-15h00): Ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp

2/4/2021 (8h00-12h00): KV Xẻo Vông A, phường Hiệp Lợi, TP Ngã Bảy

Điện lực thị xã Long Mỹ

29/3/2021 (8h00-11h00): Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

30/3/2021 (9h00-13h00): Xã Long Phú, xã Tân Phú, phường Trà Lồng, TX Long Mỹ

31/3/2021 (8h00-16h00): Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ. Phường Bình Thạnh, phường Vĩnh Tường, TX Long Mỹ

1/4/2021 (8h00-12h00; 13h00-16h00): Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Điện lực Phụng Hiệp

30/3/2021 (9h00-13h00): Một phần ấp Phương An A, ấp Phương An B, ấp Phương Thạnh, ấp Bình Hòa, xã Phương Phú

31/3/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Phương Lạc, một phần ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

1/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Long Trường 3, xã Long Thạnh

Điện lực Vị Thủy

29/3/2021 (8h00-15h00): Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường

31/3/2021 (8h00-15h00): Ấp 1, ấp 2, ấp 6 xã Vĩnh Trung

3/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường

Điện lực Long Mỹ

3/4/2021 (8h00-16h00): Xã Thuận Hưng; Ấp 01, 03, 04 xã Xà Phiên; Ấp 4 xã Thuận Hòa; Một phần ấp 01, 02 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ