Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Vị Thanh

15/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp 2 xã Vị Tân, TP Vị Thanh

17/5/2023

8:00 - 15:00

Ấp 9A1 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực thành phố Ngã Bảy

17/5/2023

8:00 - 16:00

Ấp Sơn Phú 1, xã Đại Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực thị xã Long Mỹ

16/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần phường Bình Thạnh; Một phần phường Vĩnh Tường, TX Long Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phụng Hiệp

15/5/2023

8:00 - 17:00

Ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương

17/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp Mỹ Phú A, xã Hòa Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Long Mỹ

16/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 4 xã Thuận Hòa; Một phần ấp 3 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

17/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần ấp 12 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ