Điện lực thành phố Vị Thanh

6/4/2021 (8h00-16h30): Phường 4, TP Vị Thanh

9/4/2021 (8h00-16h30): KV 4 phường 4, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

8/4/2021 (8h00-13h00): Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

9/4/2021 (8h00-13h00): Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

8/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Long Hoà B, xã Long Thạnh

Điện lực thị xã Long Mỹ

6/4/2021 (8h00-12h00): Xã Long Trị, thị xã Long Mỹ

7/4/2021 (8h00-12h00): Phường Thuận An, thị xã Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

6/4/2021 (8h30-15h30): Xã Phú Tân, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

6/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Hòa Hưng, thị trấn Búng Tàu

7/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Phú Xuân, ấp Tầm vu 2, xã Thạnh Hòa

8/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp 3, xã Hòa Mỹ

9/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Long Phụng, xã Tân Long

Điện lực Vị Thủy

8/4/2021 (8h00-11h00): Ấp 3 xã Vĩnh Trung

8/4/2021 (13h00-16h30): Ấp 2 xã Vĩnh Trung

10/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Long, xã Vĩnh Tường