Điện lực thành phố Vị Thanh

11/4/2021 (7h30-16h00): Phường 1, TP Vị Thanh. KV 1, 2, 6 phường 3, TP Vị Thanh (đường Lê Quí Đôn, một phần đường Trần Hưng Đạo, khu TĐC phường 3, KDC Cát Tường, kênh Xáng Hậu)

11/4/2021 (7h30-16h00): KV 5, 6 phường 4, TP Vị Thanh (đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi). KV 1, 2, 3 phường 5, TP Vị Thanh (đường 3/2, kinh Vị Bình, cầu Miếu). Ấp 5 xã Vị Tân, TP Vị Thanh (kinh Tắc)

13/4/2021 (8h00-16h30): Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy

14/4/2021 (8h00-16h30): Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

15/4/2021 (8h00-16h30): KV 5 phường 3, TP Vị Thanh

16/4/2021 (8h00-15h00): Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

12/4/2021 (8h00-13h00): Trụ 270/84/13-475CH xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Điện lực thành phố Ngã Bảy

12/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Cái Côn, xã Đại Thành

13/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Cái Côn, xã Đại Thành

16/4/2021 (8h00-16h00): Ấp Đông Bình, xã Tân Thành

16/4/2021 (12h00-14h00): Ấp Long Sơn 3, xã Long Thạnh

Điện lực thị xã Long Mỹ

12/4/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Tân Phú; một phần xã Long Trị A, thị xã Long Mỹ

12/4/2021 (8h00-12h00): Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

13/4/2021 (8h00-13h00): Một phần phường Bình Thạnh; một phần xã Long Bình, thị xã Long Mỹ

14/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Long Phú

15/4/2021 (13h00-16h00): Một phần xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

11/4/2021 (8h00-16h30): Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành

12/4/2021 (8h00-11h30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

13/4/2021 (8h30-12h30): Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

16/4/2021 (8h00-16h00): Thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành