Điện lực thành phố Vị Thanh

20/4/2021 (8h00-15h00): Xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

22/4/2021 (8h00-11h00): Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

22/4/2021 (8h00-15h00): Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

20/4/2021 (8h00-11h00): Lưới hạ áp trạm Thạnh Mỹ A1 trụ 320/02-473CH. Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

20/4/2021 (9h00-12h00): Trụ HT/12 lưới hạ áp trạm khu DCVL TLA 1 trụ 99/70/114P/14/01-474CH. Xã Trường Long A, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

19/4/2021 (8h00-14h00): Ấp Trường Khánh 2, xã Long Thạnh

20/4/2021 (8h00-10h00): KV Láng Sen A, phường Hiệp Lợi

22/4/2021 (8h00-14h00): Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh

23/4/2021 (8h00-14h00): Ấp Xẻo Môn, xã Phụng Hiệp; KV Láng Sen, phường Hiệp Lợi

Điện lực Châu Thành

19/4/2021 (8h00-12h00): Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

20/4/2021 (8h30-12h30): Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

22/4/2021 (13h00-16h00): Xã Đông Phước, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

20/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Mỹ Quới, thị trấn Cây Dương

22/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Tân Thành, ấp Hòa Hưng, ấp Tân Hưng, thị trấn Búng Tàu; Một phần ấp Bình Hòa, xã Phương Phú

23/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng

24/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng

Điện lực Long Mỹ

19/4/2021 (8h00-14h00): Một phần ấp 09; 10 xã Thuận Hưng (khu vực Vàm Ba Phát) huyện Long Mỹ