Điện lực thành phố Vị Thanh

27/4/2021 (8h00-12h00): Xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

27/4/2021 (8h00-11h00): Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng HIệp

29/4/2021 (8h00-11h00): Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng HIệp

Điện lực thành phố Ngã Bảy

26/4/2021 (0h00-15h00): KV Láng Sen A, phường Hiệp Lợi

27/4/2021 (8h00-14h00): KV Xẻo Vong, phường Hiệp Lợi

28/4/2021 (8h00-14h00): KV 2, phường Lái Hiếu

Điện lực thị xã Long Mỹ

27/4/2021 (8h00-12h00): Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

27/4/2021 (8h30-11h30): Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

28/4/2021 (8h30-12h30): Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

27/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Hòa Quới A, xã Hòa An

Điện lực Vị Thủy

28/4/2021 (8h00-15h00): Ấp 5 xã Vĩnh Trung

Điện lực Long Mỹ

28/4/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp 1 TT Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ