Điện lực thành phố Vị Thanh

4/5/2021 (8h00-12h00): Phường 5, TP Vị Thanh (dọc kênh Nông Dân)

4/5/2021 (8h00-12h00): Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

5/5/2021 (8h00-15h00): Phường 3, TP Vị Thanh (dọc kênh 9 Tuyền)

6/5/2021 (8h00-11h00): Phường 4, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

4/5/2021 (8h00-12h00): Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

6/5/2021 (9h00-11h00): Xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

4/5/2021 (8h00-12h00): Ấp Long Sơn 2, xã Long Thạnh

5/5/2021 (8h00-14h00): Ấp Đông An 2, xã Tân Thành.

6/5/2021 (8h00-14h00): Ấp Mỹ Thuận 2, xã Phụng Hiệp

Điện lực Vị Thủy

5/5/2021 (8h00-11h00): Ấp 11 xã Vị Thắng

5/5/2021 (13h00-16h00): Ấp 10 xã Vị Thắng

Điện lực Long Mỹ

4/5/2021 (8h00-12h00): Một phần ấp 02 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

5/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp 05 thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ

7/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp 08; 09 xã Thuận Hưng (khu vực Vàm Hội Đồng), huyện Long Mỹ