Điện lực thành phố Vị Thanh

14/5/2021 (8h00-14h00): Xã Vị Đông, huyện Vị Thủy

14/5/2021 (8h00-14h00): Xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (dọc kênh 9500)

Điện lực Châu Thành A

11/5/2021 (8h00-12h00): Khu vực trạm Vàm Đất Sét trụ 319/04-473CH, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

13/5/2021 (9h00-13h00): Ấp Nhơn Phú, ấp Nhơn Ninh, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

14/5/2021 (8h30-12h30): Tại trụ 260-475CH xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Điện lực thành phố Ngã Bảy

11/5/2021 (8h30-11h30): Ấp Sơn Phú 2, xã Tân Thành, TP Ngã Bảy

13/5/2021 (8h30-10h30): Ấp Đông An A, xã Đại Thành

13/5/2021 (13h00-16h00): Khu vực 4 phường Lái Hiếu

Điện lực thị xã Long Mỹ

12/5/2021 (8h00-8h30): Phường Thuận An, TX Long Mỹ

12/5/2021 (8h30-9h00): Phường Thuận An, TX Long Mỹ

12/5/2021 (8h00-14h00): Xã Long Trị A, TX Long Mỹ

13/5/2021 (8h30-9h00): Phường Thuận An, TX Long Mỹ

13/5/2021 (10h00-10h30): Phường Thuận An, TX Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

11/5/2021 (9h00-15h00): Thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành

12/5/2021 (8h30-11h30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

13/5/2021 (8h30-11h30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

11/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Phương Hòa, xã Phương Bình; Ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng

Điện lực Long Mỹ

12/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 5 xã Thuận Hòa. Một phần ấp 7 xã Thuận Hưng. Một phần ấp 3 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ