Điện lực thành phố Vị Thanh

20/5/2021 (8h00-14h00): Phường 7, một phần xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

21/5/2021 (9h30-12h30): Xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

18/5/2021 (8h30-9h30): Ấp Thành Viên, xã Tân Phước Hưng

18/5/2021 (10h00-11h00): Ấp Tân Phú B2, xã Tân Phước Hưng

19/5/2021 (8h30-11h00): KV 3 phường Lái Hiếu

20/5/2021 (8h30-9h30): KV 7 phường Hiệp Thành

20/5/2021 (10h30-12h00): KV Láng Sen, phường Hiệp Lợi

21/5/2021 (8h00-12h30): Ấp Mang Cá, xã Đại Thành

Điện lực thị xã Long Mỹ

19/5/2021 (8h00-11h00): Phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

18/5/2021 (8h30-10h00): Xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành

19/5/2021 (8h30-12h30): Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

18/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

18/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Phương Quới C, xã Phương Bình

19/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp 7, xã Hòa An

19/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 6, xã Hòa An

20/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp 6, xã Hòa An

20/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp 6, xã Hòa An; Một phần ấp 6 thị trấn Kinh Cùng

21/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Cầu Xáng, ấp Tám Ngàn, xã Tân Bình; Ấp Hòa Long B, thị trấn Kinh Cùng

Điện lực Long Mỹ

18/5/2021 (8h00-15h00): Xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ

19/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp 5 xã Thuận Hòa, một phần ấp 7 xã Thuận Hưng, một phần ấp 3 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

20/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 7 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ (khu vực trạm y tế)

21/5/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp 7 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ (khu vực giáp xã Xà Phiên)