Điện lực thành phố Vị Thanh

25/5/2021 (8:00 - 13:00): Xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy

26/5/2021 (8:00 - 13:00): Ấp Thạnh Trung, xã Hỏa Lựu

27/5/2021 (8:00 - 11:00): Xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

31/5/2021 (8:00 - 14:00): Ấp 7A1 xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy (Kênh 14000 Trái)

Điện lực Châu Thành A

27/5/2021 (9:30 - 12:30): Ấp Trường Thuận, Trường Thuận A, xã Trường Long Tây

28/5/2021 (9:00 - 13:30): Xã Thạnh Hòa

31/5/2021 (9:00 - 12:00): Thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

25/5/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Sơn Phú, xã Đại Thành

25/5/2021 (9:30 - 10:30): Ấp Mái Dầm, xã Đại Thành

25/5/2021 (10:45 - 11:30): Ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành

Điện lực thị xã Long Mỹ

25/5/2021 (8:00 - 12:00): Xã Long Phú, thị xã Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

31/5/2021 (8:00 - 13:00): Xã Đông Phước, huyện Châu Thành