Điện lực thành phố Vị Thanh

2/6/2021 (8:00 - 16:30): Khu vực 4 phường 3, TP Vị Thanh

3/6/2021 (8:00 - 14:00): Ấp 1A xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (KDC vượt lũ Vị Đông); Ấp 5; Một phần ấp 4 xã Vị Đông, huyện Vị Thủy (kênh Thầy Ký, kênh Vườn Bông)

3/6/2021 (8:00 - 14:00): Ấp 9A2 xã Vị Bình, huyện Vị Thủy (kênh 8000; 8500; 9500).

3/6/2021 (8:00 - 14:00): Ấp 12 xã Vị Trung, huyện Vị Thủy (Trường Trung cấp Luật Vị Thanh)

Điện lực thành phố Ngã Bảy

1/6/2021 (8:00 - 12:00): Khu vực 6 phường Ngã Bảy, TP Ngã Bảy

4/6/2021 (8:00 - 11:30): Khu vực 7 phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy

Điện lực thị xã Long Mỹ

4/6/2021 (8:00 - 12:00): Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

1/6/2021 (8:30 - 12:30): Xã Phú Hữu, huyện Châu Thành

2/6/2021 (10:00 - 14:00): Đường dây hạ áp trạm Bà Nhen, TT Cái Tắc, huyện Châu Thành A

Điện lực Phụng Hiệp

2/6/2021 (8:00 - 9:00): Ấp Sậy Niếu B, xã Phụng Hiệp. Ấp Lái Hiếu A, xã Hiệp Hưng

3/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp 7 xã Hòa An

Điện lực Long Mỹ

2/6/2021 (9:00 - 11:00): Một phần ấp 01, 02, 03 xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ

5/6/2021 (8:00 - 13:00): Thị trấn Vĩnh Viễn, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ