Điện lực thành phố Vị Thanh

13/7/2021 (8:00 - 16:30): Phường 1, TP Vị Thanh

14/7/2021 (8:00 - 14:00): Phường 3, TP Vị Thanh

15/7/2021 (8:00 - 16:30): Xã Tân Tiến, TP Vị Thanh

17/7/2021 (8:00 - 11:00): Phường 1, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

17/7/2021 (8:00 - 8:30): Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

17/7/2021 (8:00 - 10:00): Thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A

Điện lực Châu Thành

19/7/2021 (8:30 - 14:30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

Điện lực Vị Thủy

16/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 2 xã Vĩnh Trung

19/7/2021 (8:00 - 17:00): Ấp 2 xã Vĩnh Trung