Điện lực Châu Thành A

16/6/2021 (8:30 - 11:30): Tại trụ 139-475CH. TT Rạch Gòi, huyện Châu Thành A

16/6/2021 (9:00 - 12:00): Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

16/6/2021 (9:00 - 13:00): Tại trụ 11/164/04/38-472CH. Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

18/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Nhơn Phú, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

16/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp

Điện lực thị xã Long Mỹ

18/6/2021 (8:00 - 12:00): Xã Tân Phú, thị xã Long Mỹ

Điện lực Phụng Hiệp

18/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Long B, xã Bình Thành

Điện lực Vị Thủy

19/6/2021 (8:00 - 13:00): Xã Vĩnh Thuận Tây. Ấp 3, ấp 4 TT Nàng Mau. Ấp 6, ấp 8 xã Vị Thắng. Ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 8 xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy

19/6/2021 (8:00 - 13:00): Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Điện lực Long Mỹ

16/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp 8 xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ