Điện lực thành phố Vị Thanh

20/7/2021

8:00 - 16:30

 Phường 1, TP Vị Thanh

Điện lực Châu Thành A

20/7/2021

9:00 - 11:00

 Trụ 99/93/16-474CH xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

20/7/2021

8:00 - 12:00

 Ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành

Điện lực thị xã Long Mỹ

23/7/2021

9:00 - 13:00

 Xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

24/7/2021

8:30 - 11:30

 Xã Đông Phước, huyện Châu Thành