Điện lực thành phố Vị Thanh

22/6/2021 (8:00 - 16:30): Phường 4, TP Vị Thanh (dọc đường Nguyễn Huệ)

23/6/2021 (8:00 - 14:00): Xã Vĩnh Trung, huyện Vị Thủy

24/6/2021 (8:00 - 17:00): Phường 3, TP Vị Thanh

25/6/2021 (8:00 - 14:00): Xã Hỏa Tiến, TP Vị Thanh

Điện lực thành phố Ngã Bảy

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng

25/6/2021 (8:00 - 12:00): Khu vực 3 phường Ngã Bảy

Điện lực thị xã Long Mỹ

22/6/2021 (8:00 - 16:00): Toàn trạm DNTN Châu Quốc Thạnh 1

23/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần xã Long Trị A, TX Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

24/6/2021 (9:00 - 15:00): Xã Đông Phú, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

22/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Phú A, xã Tân Bình

23/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần ấp Bào Môn, xã Hòa An

24/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Tân Long A, xã Tân Bình

24/6/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp 6, thị trấn Kinh Cùng. Ấp Tân Long, xã Hòa Mỹ

25/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Hòa Phụng A, thị trấn Kinh Cùng

26/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Hòa Hưng, ấp Tân Hưng, ấp Tân Thành, thị trấn Búng Tàu. Một phần ấp Phương An A, ấp Phương Thạnh, ấp Phương Bình, ấp Phương Hòa, xã Phương Phú

Điện lực Vị Thủy

22/6/2021 (8:00 - 8:30): Ấp 2 xã Vĩnh Trung

24/6/2021 (8:00 - 8:30): Ấp 2 xã Vĩnh Trung

25/6/2021 (8:00 - 8:30): Ấp 2 xã Vĩnh Trung

26/6/2021 (9:00 - 11:00): Trường THPT Vị Thủy

Điện lực Long Mỹ

22/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp 3, 4 TT Vĩnh Viễn (KV dọc Sông Nước Đục) huyện Long Mỹ

25/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp 3, 4 TT Vĩnh Viễn (KV dọc Sông Nước Đục) huyện Long Mỹ