Điện lực Châu Thành A

29/6/2021 (9:00 - 13:00): Xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

4/7/2021 (8:00 - 12:00): Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

4/7/2021 (13:00 - 16:00): Xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

1/7/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng

Điện lực thị xã Long Mỹ

29/6/2021 (8:00 - 9:00): Xã Long Phú, TX Long Mỹ

29/6/2021 (8:00 - 13:00): Khu vực 4, phường Thuận An, TX Long Mỹ

2/7/2021 (8:00 - 12:00): Xã Tân Phú, TX Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

1/7/2021 (8:00 - 16:00): Ấp Hòa Thành, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

5/7/2021 (8:30 - 10:30): Trụ 282/24-472PH và lưới điện hạ áp trạm Cái Đôi 1

Điện lực Vị Thủy

29/6/2021 (8:00 - 8:30): Xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy

Điện lực Long Mỹ

29/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp 3; 4 thị trấn Vĩnh Viễn (KV dọc sông Nước Đục) huyện Long Mỹ

2/7/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp 3; 4 thị trấn Vĩnh Viễn (KV dọc sông Nước Đục) huyện Long Mỹ