Điện lực Châu Thành A

13/6/2021 (8:30 - 13:30): Thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A

Điện lực thành phố Ngã Bảy

13/6/2021 (8:30 - 13:30): Ấp Long Hoà A1, xã Long Thạnh. Ấp Long An A, thị trấn Cái Tắc

Điện lực thị xã Long Mỹ

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Xã Long Bình, thị xã Long Mỹ

11/6/2021 (8:00 - 12:00): Xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ

Điện lực Châu Thành

8/6/2021 (8:30 - 12:30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

9/6/2021 (8:30 - 12:30): Xã Đông Phước A, huyện Châu Thành

Điện lực Phụng Hiệp

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Long B, xã Bình Thành

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng

9/6/2021 (9:00 - 14:00): Một phần ấp Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng

11/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Phương Quới B, xã Phương Bình

Điện lực Vị Thủy

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Ấp 1 xã Vĩnh Thuận Tây

12/6/2021 (8:00 - 10:00): Ấp 4 TT Nàng Mau