Điện lực Rạch Giá

21/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường 3 tháng 2, Hoàng Văn Thụ, 

21/9/2020 (7h00-11h30; 13h00-17h00): Một phần đường Lâm Quang Ky

23/9/2020 (7h00-11h00): Cảnh sát PCCC tỉnh

23/9/2020 (7h00-12h30): Một phần đường Ngô Thời Nhiệm

25/9/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm

25/9/2020 (7h00-17h00): Một phần khu thu nhập thấp, phường Vĩnh Quang

Điện lực Châu Thành

22/9/2020 (8h00-11h00): Ấp Hòa Thạnh, xã Minh Hòa

23/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Minh Long, Hòa Thạnh, xã Minh Hòa

24/9/2020 (7h30-17h00): Ấp An Phước, xã Bình An

24/9/2020 (8h00-173h00): Ấp Minh Phong, xã Bình An

25/9/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

Điện lực Tân Hiệp

23/9/2020 (7h00-17h00): Ấp Kênh 2B, xã Tân Hội và xã Tân Thành

Điện lực Hà Tiên

22/9/2020 (8h00-11h00): KV Bệnh viện Hà Tiên, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

22/9/2020 (14h00-17h00): KV Ủy ban phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

24/9/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h00): KV Vàm hàn Đông Hồ, TP Hà Tiên

24/9/2020 (13h30-17h00): KV Đồng Cừ, Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

25/9/2020 (9h00-12h00): Hòn tre nhỏ, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

21/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp số 8, xã Sơn Kiên

22/9/2020 (7h00-17h00): Xã Bình Giang (đoạn dọc 2 bên QL 80 từ cầu Bình Giang 2 đến cầu T5 và các kinh Bình Giang 2, kinh T5, kinh T6, kinh 9 Bình Giang, kinh Bình Giang 1).

23/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên. Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn.

24/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh. Một phần ấp Hợp Thành, ấp Kinh 4, xã Bình Giang

25/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp số 8, xã Sơn Kiên

Điện lực Phú Quốc

21/9/2020 (8h00-9h30): KV Ba Trại, xã Cửa Dương

21/9/2020 (8h00-16h00): KP 4 TT An Thới

21/9/2020 (9h30-11h00): Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

21/9/2020 (11h00-12h30): Ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

21/9/2020 (13h30-16h00): KV tái định cư KP 10, TT Dương Đông

22/9/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 5 TT Dương Đông. Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

22/9/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Cửa Dương

23/9/2020 (8h00-9h30): Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

23/9/2020 (8h00-16h00): KV Bãi Sao, KP 4 TT An Thới

23/9/2020 (9h30-11h00): KV chùa Ông Cửa Lấp, xã Dương Tơ

23/9/2020 (12h00-14h00): Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

23/9/2020 (14h00-15h30): Một phần KP 7 TT Dương Đông

23/9/2020 (15h30-17h00): KP 1 TT Dương Đông

25/9/2020 (8h00-11h00): KP 4 TT An Thới

Điện lực An Biên

19/9/2020 (8h00-17h00): Từ chợ Thứ 7 đến kinh Cơi 5, xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

21/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Nước Chảy, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc.

22/9/2020 (7h30-17h30): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

23/9/2020 (7h00-18h00): Ấp Đồng Tranh, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

23/9/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Đồng Tranh, Đồng Tranh, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

24/9/2020 (7h30-17h00): Kinh Bốn Thước, xã Bình Minh

Điện lực Giồng Riềng

20/9/2020 (7h00-17h00): Toàn huyện Giồng Riềng và một phần xã Minh Hòa

21/9/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp cây Huệ, xã Hòa An

21/9/2020 (12h00-15h00): Kinh Ô Môn, xã Ngọc Hòa

22/9/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Hưng

22/9/2020 (8h00-12h00): Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

22/9/2020 (13h00-17h00): Kinh 700, xã Hòa Thuận

22/9/2020 (13h00-16h00): Kinh Bà Manh, xã Vĩnh Phú

24/9/2020 (8h00-12h00; 13h00-15h00): Một phần kinh Minh Tân, xã Minh Hòa

25/9/2020 (7h30-17h00): Một phần kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

Điện lực Gò Quao

19/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao 

20/9/2020 (7h30-17h30): TT Gò Quao, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước B, Định An, Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, huyện Gò Quao. Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

23/9/2020 (7h30-12h00): Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

23/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao.

25/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao.

Điện lực Kiên Lương

22/9/2020 (7h30-18h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

22/9/2020 (7h30-11h00): Toàn bộ ấp Kiên Sơn, ấp Lung Lớn, một phần ấp Cống Tre, xã Kiên Bình. Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị. Một phần ấp Kênh T4, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

23/9/2020 (7h30-11h00): Khu tập thể Xi Măng ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

24/9/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Bãi Giếng, toàn bộ ấp Ba Trại, Hố Bườn, xã Bình An

24/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An