Điện lực Rạch Giá

28/9/2020 (7h00-11h00): Một phần khu thu nhập thấp

Điện lực Châu Thành

28/9/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

28/9/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

29/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp An Ninh, xã Bình An

30/9/2020 (8h00-16h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

1/10/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thành, An Ninh, An Lạc, xã Bình An

Điện lực Hà Tiên

26/9/2020 (8h00-14h00): KP 1, 2, 3 phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

28/9/2020 (8h00-12h00): Một phần KP Thach Động, xã Mỹ Đức, TP Hà Tiên

29/9/2020 (8h00-11h00): KV bệnh viện Hà Tiên

29/9/2020 (14h00-17h00): Một phần KP Thạch Động, xã Mỹ Đức, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

27/9/2020 (7h00-17h00): TT Hòn Đất, Ấp Bình Thuận, một phần ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, xã Nam Thái Sơn, xã Thổ Sơn, xã Lình Huỳnh, xã Sơn Bình, xã Mỹ Thái, một phần xã Sơn Kiên (từ cầu số 9 đến Trung tâm sát hạch lái xe).

27/9/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn

29/9/2020 (7h00-17h00): Dọc 2 bên QL 80 từ Trung tâm sát hạch lái xe (xã Sơn Kiên) đến Cơ sở cán Tol Hoa Sen (KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn), gồm các xã Sơn Kiên, Mỹ Thuận, Mỹ Hiệp Sơn, Thị trấn Sóc Sơn, một phần xã Sơn Bình

30/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp số 8, xã Sơn Kiên

1/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên. Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

2/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Hưng, Tân Điền, xã Mỹ Lâm

Điện lực Phú Quốc

28/9/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 5 thị trấn Dương Đông

28/9/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Cửa Dương; một phần xã Bãi Thơm

29/9/2020 (9h00-16h30): Một phần KP 7 thị trấn Dương Đông; một phần xã Dương Tơ

30/9/2020 (8h00-10h00; 10h00-11h30; 14h30-17h00): Một phần KP 10 thị trấn Dương Đông

30/9/2020 (13h00-14h30): Một phần KP 9 thị trấn Dương Đông

1/10/2020 (9h00-17h00): Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

2/10/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

Điện lực An Biên

26/9/2020 (8h00-17h00): Xã Hưng Yên, Tây Yên, Tây Yên A, KP 3 thị trấn Thứ 3, huyện An Biên

30/9/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

28/9/2020 (7h30-9h00): Khu vực 2000 kinh 2 xã Tân Thuận

28/9/2020 (9h00-10h00): Kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

28/9/2020 (10h00-11h00): Kinh Ba Hảng, xã Vĩnh Phong

28/9/2020 (13h30-15h00): Kinh Ngang, xã Vĩnh Phong

28/9/2020 (15h00-17h00): Kinh Rạch Đình, xã Vĩnh Phong

29/9/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

29/9/2020 (7h30-9h00): Kinh Phủ Nhật, xã Bình Minh

29/9/2020 (13h30-15h00): Một phần ấp Cái Tranh, xã Phong Đông

29/9/2020 (15h00-16h00): Kinh Ruột Xã, xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

26/9/2020 (7h00-13h00; 13h30-17h00): Một phần thị trấn Giồng Riềng

26/9/2020 (8h00-15h00): Một phần KV 3, thị trấn Giồng Riềng

27/9/2020 (7h00-17h00): Xã Hòa Thuận, Hòa An, Ngọc Hòa, Hòa Hưng, Hòa Lợi, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú, một phần thị trấn Giồng Riềng

28/9/2020 (8h00-15h00): Trạm Kinh Mới

29/9/2020 (8h00-16h00): Trạm Bàn Tân Định 12

1/10/2020 (8h00-12h00): Trạm Xẻo Còng 1

Điện lực Gò Quao

27/9/2020 (7h30-17h30): xã Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, một phần xã Định An, huyện Gò Quao; một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

29/9/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

30/9/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

1/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

30/9/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình.

1/10/2020 (7h30-10h00): Một phần KP Cư Xá, thị trấn Kiên Lương

1/10/2020 (10h00-13h00): Một phần KP Cư Xá (KV cầu Tư Đăng), thị trấn Kiên Lương.

1/10/2020 (13h00-17h00): Một phần KP Cư Xá (đường qua Lung Kha Na), thị trấn Kiên Lương

2/10/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Núi Trầu (đường vô chùa Núi Trầu), xã Hòa Điền

2/10/2020 (13h00-17h00): Một phần khu Lò Bom (khu Hồ Nước), thị trấn Kiên Lương