Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

20/8/2023

6:30 - 17:30

Đường 3/2 đoạn từ Cô Bắc đến Nguyễn Văn Cừ, đường Chi Lăng, đường Nguyễn An Ninh đoạn từ Lâm Quang Ky đến Tôn Đức Thắng, một phần đường Lê Văn Hưu, Nguyễn Phương Danh, Phạm Hùng, đường Lạc Hồng đoạn từ Lâm Quang Ky đến Tôn Đức Thắng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Lê Chân, đường Mai Văn Chương, đường Tôn Thất Tùng, đường Trần Huy Liệu, đường Phùng Khắc Khoan, đường Nguyễn Phương Danh, đường Trần Công Án, đường Tuệ Tĩnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/8/2023

7:30 - 12:00

Ấp An Thới, xã Bình An

18/8/2023

7:30 - 16:00

Ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc

19/8/2023

7:30 - 12:00

KP Minh An, TT Minh Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

19/8/2023

7:00 - 18:30

Xã Tân Hiệp B; xã Tân Hòa; xã Tân Thành; xã Tân Hội; Kênh 2; Một phần KP Đông Hưng, KP Đông Tiến, ấp Kinh 9, ấp Thạnh Tây, ấp Thạnh Đông, kênh 10, kênh 9, một phần ấp Đông Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

18/8/2023

8:00 - 16:30

Ấp Kim Qui A, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

19/8/2023

8:00 - 16:30

Ấp 8 Xáng I, Hòa Đông, xã Đông Hòa, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

18/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

18/8/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cây Thông Trong, Bến Tràm, xã Cửa Dương

19/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

19/8/2023

8:00 - 12:00

Xã Tây Yên; Tây Yên A; Hưng Yên; Đông Yên; một phần TT Thứ 3, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

18/8/2023

8:00 - 9:30

Kinh Lô A, xã Vĩnh Bình Bắc

18/8/2023

9:30 - 11:00

Kinh Lô A, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

18/8/2023

8:00 - 13:00

Đoạn từ KDC xã Ngọc Thuận dọc kinh KH6 đến KDC kinh Ranh xã Thạnh Lộc