Điện lực Châu Thành

4/10/2020 (7h00-7h30; 7h30-17h00; 16h30-17h00): Ấp Phước Hòa, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

4/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Hòa Lộc, Hóa Phước, xã Thạnh Lộc 

4/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Hòa, Hòa Thuận 1, xã Mong Thọ A

4/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Chung, Tân Phước, xã Mong Thọ B

5/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

5/10/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

6/10/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

6/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Minh Hưng, Bình Hòa, Bình Lạc, Hòa Thạnh, Gò Đất, Hòa Hưng, Minh Long, xã Minh Hòa

7/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Lợi, xã Giục Tượng

8/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

9/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Hà Tiên

6/10/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): KV Vàm Hàng, Đông Hồ, TP Hà Tiên

8/10/2020 (8h00-10h00): KV Tà Phọt, Phú Mỹ, huyện Giang Thành

8/10/2020 (8h00-12h00): KV cửa khẩu Giang Thành, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

8/10/2020 (10h30-11h30): KV kênh Nông trường, Phú Mỹ, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

5/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên (dọc 2 bên QL 80 từ chợ Tổng Đội đến cụm dân cư Sơn Kiên); Một phần ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh

6/10/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất

6/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận (dọc 2 bên kinh ZeRo); Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn; Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

7/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Hưng, Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

7/10/2020 (8h00-17h00): Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (KV Trung tâm thương mại Hòn Đất).

8/10/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn; Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

8/10/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn; Một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn

9/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, một phần ấp số 8, xã Sơn Kiên

Điện lực An Minh

3/10/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn thứ 11, xã Vân Khánh, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

5/10/2020 (7h30-9h30; 9h30-12h00): Một phần ấp Suối Mây, Cửa Lấp, xã Dương Tơ

5/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KP 6, TT An Thới

5/10/2020 (9h30-12h00): Một phần KP 7, Dương Đông

5/10/2020 (13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần KP 2, Dương Đông

6/10/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h00): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

6/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

6/10/2020 (9h30-11h00; 13h00-15h00): Một phần ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

9/10/2020 (8h00-11h00): Ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

Điện lực An Biên

3/10/2020 (8h00-17h00): Từ Kinh Cơi 5 đến ranh giới An Biên, U Minh Thượng, xã Đông Thái, huyện An Biên

9/10/2020 (8h00-17h00): Kinh Ngang, Kinh 30, 50 xã Đông Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

3/10/2020 (7h30-18h00): Đường Lưu Nhơn Sâm, đoạn từ chùa Cao Đài đến cầu Kinh Xáng, đường Quản Trọng Linh KP Vĩnh Phước 1; Đường Mai Văn Trương, Nguyễn Thành Nhơn, Nguyễn Trung Trực KP Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận; Bệnh viện Vĩnh Thuận. 

3/10/2020 (7h30-8h00; 17h30-18h00): KP Vĩnh Đông 1; Đường Phạm Thành Lượng, đoạn từ xưởng cán tol Quách Xướng đến cầu sắt đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2; Đường Mai Thành Tâm, đoạn từ bến tàu đến cầu Đường Sân đường Nguyễn Trung Trực KP Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận.

3/10/2020 (7h30-8h00; 17h30-18h00): Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong. Toàn xã Phong Đông. Một phần ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam. Trường THPT, Bưu điện, Viễn thông, Trạm Cấp nước Vĩnh Thuận. Các doanh nghiệp Huỳnh Minh, Kiến Thành, Kiến Thành 1, Tài Lợi, Nguyên Hưng

6/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Nước Chảy, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

7/10/2020 (7h30-17h00): Kinh 4 Thước, xã Bình Minh

7/10/2020 (8h00-12h00): Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

7/10/2020 (13h00-15h00): Kinh 80 Thước, xã Vĩnh Phong

7/10/2020 (15h00-17h00): Từ cầu Lô 8 đến cầu Lô A xã Vĩnh Bình Bắc

8/10/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc. 

8/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

9/10/2020 (7h30-18h00): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

3/10/2020 (7h00-17h00): Từ trụ 471GR/123 đến trụ 471GR/164 tuyến 471 Giồng Riềng; Một phần thị trấn và xã Long Thạnh

5/10/2020 (7h30-15h00): Trạm Ngọc Lợi 1A; Trạm Ngọc Lợi 2

5/10/2020 (13h00-17h00): Trạm Ngọc Lợi

6/10/2020 (8h00-17h00): Kinh Trảng Tranh, xã Hòa An

7/10/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Xã Ngọc Thuận

8/10/2020 (8h00-12h00): Kinh Trảng Tranh, xã Hòa An

9/10/2020 (7h30-15h00): Trạm Cái Đuốc 1; Trạm Cái Đuốc 2, xã Ngọc Chúc

9/10/2020 (13h00-17h00): Trạm Cái Đuốc 3, xã Ngọc Thành

Điện lực Gò Quao

3/10/2020 (7h00-18h00): Một phần xã Định An, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam

4/10/2020 (7h00-18h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước B, Định An

6/10/2020 (7h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Hòa Hưng Bắc

7/10/2020 (7h00-17h00): Một phần thị trấn Gò Quao, xã Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy

8/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa

Điện lực Kiên Lương

6/10/2020 (7h30-17h00): KV núi Sơn Trà thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương