Điện lực Rạch Giá

16/10/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Mạc Cửu

Điện lực Châu Thành

12/10/2020 (8h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

12/10/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng

14/10/2020 (8h00-16h30): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

15/10/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B

16/10/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

16/10/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Minh Long, TT Minh Lương

Điện lực Tân Hiệp

13/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Kênh 8A, ấp Kênh 8B, ấp Thạnh An 2

14/10/2020 (8h00-16h00): Một phần KP Đông Hưng; một phần KP Đông Tiến

15/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Đá Nổi A, Đá Nổi B, Tân Thạnh, Thạnh Lộc, Tân Hưng

Điện lực Hà Tiên

13/10/2020 (8h00-13h00): Một phần KP Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

15/10/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 3 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

15/10/2020 (14h00-16h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

13/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Số 8, một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên (dọc 2 bên QL 80 từ chợ Tổng Đội đến cụm dân cư Sơn Kiên)

14/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

15/10/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (dọc 2 bên kinh Tà Hem & cụm DCVL Sóc Sơn)

16/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp số 8 xã Sơn Kiên

16/10/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Tà Lóc, một phần ấp số 8, xã Sơn Kiên

16/10/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

Điện lực An Minh

15/10/2020 (10h30-14h30): Xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh 

Điện lực Phú Quốc

12/10/2020 (8h00-11h30): KP 2, 3 thị trấn An Thới

13/10/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 5, thị trấn Dương Đông

13/10/2020 (8h00-11h30): KP 1, thị trấn An Thới

13/10/2020 (8h30-11h30): Một phần KP 8, thị trấn Dương Đông

13/10/2020 (13h30-17h00): Một phần xã Cửa Dương; ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm; KP 1 TT An Thới

14/10/2020 (8h00-11h30; 13h30-17h00): KP 3, thị trấn An Thới

14/10/2020 (8h30-11h30): Ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

14/10/2020 (13h00-17h00): KP 7, thị trấn Dương Đông; Ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

15/10/2020 (7h30-17h00): Khu vực Vinpearl, xã Cửa Cạn; Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ; một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn

16/10/2020 (8h30-15h30): KP 3, 4 thị trấn Dương Đông

Điện lực An Biên

10/10/2020 (8h00-17h00): Ấp Trung Quý, Kinh Bào Hang, Thứ 5-1, Bào Láng, khu vực 1, 4 thị trấn Thứ 3, huyện An Biên

10/10/2020 (8h00-17h00): Xã Nam Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

12/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

12/10/2020 (7h30-8h00; 17h00-18h00): Ấp Cạnh Đền 1, Căn Cứ, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

13/10/2020 (8h30-12h00): KV 1000 Kinh 13, xã Vĩnh Thuận

13/10/2020 (14h00-17h00): KV từ 4000 đến 8000 Kinh Lò Rèn, xã Vĩnh Thuận

14/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

14/10/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình

15/10/2020 (7h30-17h30): Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, từ cống Sáu Lô đến miễu Ông Tà; đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

Điện lực Giồng Riềng

10/10/2020 (8h00-12h00): Một phần khu nội ô Thị trấn

12/10/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Một phần sông Cầu Ngang, xã Thạnh Hòa

13/10/2020 (8h00-12h00): KV Lò SL Thanh Hùng, xã Ngọc Chúc

13/10/2020 (12h00-16h00): KV trạm bơm

14/10/2020 (7h30-17h00): Kinh Tà Ke, xã Thạnh Hòa

14/10/2020 (13h00-17h00): Một phần kinh Cầu Ngang, xã Thạnh Hòa

15/10/2020 (8h00-16h00): Một phần ấp Thác Lác, xã Hòa An; Ấp Hai Tỷ, xã Ngọc Hòa

16/10/2020 (7h00-15h00; 13h00-17h00): Một phần kinh Xẻo Sâu, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Gò Quao

12/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

14/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

15/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, Định Hòa, Thủy Liễu, huyện Gò Quao

16/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước B, Định An

Điện lực Kiên Lương

11/10/2020 (7h30-17h00): KV núi Sơn Trà thuộc ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

13/10/2020 (7h30-11h00): Một phần KP Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương

13/10/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

14/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

14/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Rạch Đùng, Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

Điện lực U Minh Thượng

14/10/2020 (7h30-17h00): Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng

16/10/2020 (7h30-17h00): Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng