Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/8/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thuận, ấp Sua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

22/8/2023

13:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

23/8/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Xà Xiêm, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

22/8/2023

7:30 - 11:30

TT Hòn Đất (KV 2 bên QL 80 & TTTM Hòn Đất, từ TBA 110kV đến TTTM Hòn Đất); Một phần KP Chòm Sao (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên), KP Đầu Doi, TT Hòn Đất; xã Nam Thái Sơn (dọc 2 bên kinh Nam Thái và tỉnh lộ 969 & các kinh ngang từ cầu vượt Nam Thái đến giáp ranh An Giang)

23/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm; một phần ấp Trung Thành, xã Phi Thông, TP Rạch Giá (KV kinh Ngã Cái)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

22/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Đông Hưng A, huyện An Minh

24/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Thuận Hòa, huyện An Minh

24/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Đông Hưng A, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

22/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

22/8/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP 10 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

22/8/2023

8:00 - 18:00

Một phần xã Cửa Cạn; toàn bộ xã Gành Dầu, TP Phú Quốc

23/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

23/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới

24/8/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần xã Bãi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

24/8/2023

8:30 - 11:00

Kinh Lô 8, xã Vĩnh Bình Bắc

24/8/2023

11:00 - 13:00

Kinh Sáu Bảo, xã Vĩnh Bình Bắc

24/8/2023

13:00 - 14:00

Kinh Bảy Quyền, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

22/8/2023

8:00 - 17:00

Khu vực UBND xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

22/8/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

22/8/2023

8:00 - 12:00

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

22/8/2023

8:30 - 10:30

Một phần TT Gò Quao; Một phần xã Định An

22/8/2023

11:00 - 13:00

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao

22/8/2023

13:00 - 15:00

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao

23/8/2023

8:30 - 10:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

23/8/2023

11:00 - 13:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

23/8/2023

13:30 - 15:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

24/8/2023

8:30 - 13:00

Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

24/8/2023

11:30 - 14:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao