Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

27/8/2023

7:00 - 17:00

Một phần lộ Liên Hương, phường Vĩnh Quang

28/8/2023

7:00 - 14:00

Toàn bộ kinh Sáu, kinh Sóc Suông, xã Phi Thông; toàn bộ kinh Cây Sao, phường Vĩnh Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

28/8/2023

8:00 - 9:30

DN Giang Ngọc Be, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

28/8/2023

9:45 - 10:30

DN Thanh Sang, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

28/8/2023

13:30 - 16:00

KP Bà Lý (gần Đồn biên phòng C1) phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

26/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Vân Khánh; một phần xã Đông Hưng B, huyện An Minh

27/8/2023

7:30 - 16:30

Một phần xã Vân Khánh Tây

28/8/2023

8:00 - 16:30

Một phần xã Vân Khánh Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

26/8/2023

7:30 - 9:30

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

26/8/2023

7:30 - 13:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

26/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP 2, 5, toàn bộ KP 3, 4, 8 phường Dương Đông

26/8/2023

9:30 - 11:00

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

28/8/2023

7:30 - 15:00

Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

28/8/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

28/8/2023

8:00 - 17:00

Kinh Năm Yến, xã Ngọc Thành; Kinh Trâm Bầu, xã Ngọc Chúc