Điện lực Rạch Giá

24/10/2020 (7h00-17h30): Đường Mai Thị Hồng Hanh, đường Cao Thắng, phường Vĩnh Lợi

25/10/2020 (6h00-18h00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực thuộc phường An Hòa, An Bình

26/10/2020 (7h00-11h00): Một phần đường Lâm Quang Ky

29/10/2020 (7h00-11h30): Một phần đường Cách mạng tháng 8

Điện lực Châu Thành

26/10/2020 (8h00-9h30): NM Liên Hà

26/10/2020 (9h30-11h00): NM Tuấn Cường

26/10/2020 (13h00-15h00): NM Bột Cá Kiên Hùng

26/10/2020 (15h00-17h00): NM NĐ Trạm Lộc Phước

27/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Ninh, Phước Chung, xã Mong Thọ B; Ấp Phước Tân, xã Giục Tượng

28/10/2020 (7h30-11h30): Ấp Tân Điền, Minh Tân, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hưng, xã Giục Tượng

28/10/2020 (13h30-16h30): Một phần ấp Tân Hưng, xã Giục Tượng

30/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B

Điện lực Tân Hiệp

25/10/2020 (7h00-17h00): Ấp Kinh 9A, Kinh 9B, Thạnh Tây, thị trấn Tân Hiệp; Xã Thạnh Đông; Thạnh Đông A; Thạnh Đông B; Thạnh Trị; Kênh Đập nước

Điện lực Hà Tiên

24/10/2020 (7h30-12h00): Một phần xã Thuận Yên, TP Hà Tiên; Xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

24/10/2020 (7h30-12h00): Phường Tô Châu, Bình San, Pháo Đài, Mỹ Đức, xã Thuận Yên, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

27/10/2020 (8h00-11h00): KV Núi Nhọn, Mũi Giông; KV doanh trại Trung đoàn 20, xã Thuận Yên; DN Thạnh Thới, Tô Châu, TP Hà Tiên

27/10/2020 (14h00-16h00): KV cầu Hà Giang, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

27/10/2020 (14h00-17h00): DN NĐ Mỹ Đức, phường Mỹ Đức; DN Lê Duy Khánh, Kim Lan, Trịnh Mỹ Phượng, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

28/10/2020 (8h00-13h00): KV Vàm Hàn, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

26/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Số 8 xã Sơn Kiên, xã Sơn Bình

27/10/2020 (7h30-17h00): Ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình; Một phần KP Thành Công, TT Sóc Sơn

28/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình; Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

29/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Gàn Gừa, xã Sơn Bình

29/10/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Huỳnh Sơn, xã Lình Huỳnh

29/10/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Số 8, xã Sơn Kiên

30/10/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Gàn Gừa, Xẻo Tràm, xã Sơn Bình; Một phần ấp Mỹ Hưng, Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

Điện lực An Minh

24/10/2020 (7h00-16h30): Xã Đông Hòa, Đông Thạnh, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Đông Hưng, Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông, Thị trấn thứ 11, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

26/10/2020 (8h00-9h30): Một phần KP 2 TT An Thới

26/10/2020 (9h30-12h00): Một phần KP 4 TT An Thới

27/10/2020 (7h30-17h00): Một phần TT Dương Đông, một phần xã Cửa Cạn

27/10/2020 (8h00-9h30; 9h30-12h00): Một phần KP 1 TT An Thới

28/10/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Cửa Dương, một phần xã Bãi Thơm

28/10/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 3 TT An Thới

29/10/2020 (0h00-11h30): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

29/10/2020 (8h00-12h00; 14h00-15h00; 15h30-16h30): Một phần KP 5 TT Dương Đông

29/10/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 4 TT An Thới

29/10/2020 (14h00-15h00): Một phần KP 8 TT Dương Đông

Điện lực An Biên

27/10/2020 (8h00-17h00): Xã Đông Yên, huyện An Biên

28/10/2020 (8h00-17h00): Kinh Thứ 6, xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

24/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 11 thuộc xã Vĩnh Thuận

24/10/2020 (7h30-18h00): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

25/10/2020 (7h00-18h00): Kinh 9 xã Vĩnh Thuận; Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

26/10/2020 (8h00-17h30): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

27/10/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

27/10/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

28/10/2020 (8h00-17h00): Kinh Thủy Lợi KP Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận

29/10/2020 (7h30-14h00): Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, từ cống Sáu Lô đến Miễu Ông Tà. Đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông. Nhà máy nước đá Kiến Thành 1

29/10/2020 (7h30-18h00): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong

30/10/2020 (8h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình. Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc.

Điện lực Giồng Riềng

26/10/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Một phần sông Cầu Ngang, xã Thạnh Hòa

27/10/2020 (8h00-12h00): KV trạm bơm Kinh Ranh Phải

28/10/2020 (7h30-15h00; 13h00-17h00): Một phần kinh Xẻo Sâu, xã Vĩnh Thạnh

29/10/2020 (7h00-17h00): Một phần kinh Cây Chung, Thị trấn

30/10/2020 (7h00-17h00): Một phần kinh Tà Ke, xã Thạnh Hòa

Điện lực Gò Quao

25/10/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Định An, Định Hòa, Toàn Thủy Liễu, Long Thạnh, Thới Quản

28/10/2020 (7h30-18h00): Một phần xã Định Hòa, Toàn Thủy Liễu, Long Thạnh, Thới Quản

29/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Hòa Hưng Nam

30/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Vĩnh Phước B, Định An

Điện lực Kiên Lương

24/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

24/10/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa; Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền

24/10/2020 (17h00-18h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa; Một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền

27/10/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Bình An, huyện Kiên Lương

28/10/2020 (7h30-17h00): KV Hang Tiền ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

29/10/2020 (7h30-17h00): KV Núi Mây ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

30/10/2020 (7h30-17h00): KV Rạch Kinh Gia Lạc ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương