Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

5/9/2023

7:30 - 17:00

Đường Sư Vạn Hạnh, một phần đường Trương Định

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

6/9/2023

8:00 - 10:00

Xã Giục Tượng

6/9/2023

10:00 - 11:00

Xã Giục Tượng

6/9/2023

11:00 - 12:00

Xã Thạnh Lộc

6/9/2023

13:00 - 14:00

Xã Thạnh Lộc

6/9/2023

14:00 - 15:00

Xã Mong Thọ A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

6/9/2023

7:30 - 17:00

Ấp Kênh 8B, ấp Thạnh An 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

6/9/2023

8:00 - 9:00

Hộ kinh doanh Trần Tuấn Anh

6/9/2023

9:00 - 10:00

Hộ kinh doanh Trần Văn Phẩm

6/9/2023

10:00 - 11:00

Hộ kinh doanh Hà Thị Kim Liên

6/9/2023

11:00 - 13:00

Hộ kinh doanh Huỳnh Trung Đứng

  

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

7/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Đông Hòa, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

6/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ

7/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Gành Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

6/9/2023

9:00 - 14:00

Ấp Ruộng Sạ, xã Phong Đông; KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

6/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP 6, một phần KP 7 Thị trấn

6/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần kinh Năm Huối, xã Bàn Tân Định

6/9/2023

12:00 - 16:00

Một phần kinh Biện Cui, xã Bàn Tân Định

7/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

6/9/2023

8:30 - 10:00

Trạm KH Ngô Trường Giang

6/9/2023

11:00 - 13:00

Trạm KH trường THPT Gò Quao

6/9/2023

13:30 - 15:30

Trạm KH CTN Thủy Liễu