Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

11/9/2023

7:00 - 13:00

Một phần kênh Rạch Đường Trâu, phường Vĩnh Hiệp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/9/2023

7:30 - 9:00

Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

11/9/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

11/9/2023

7:30 - 16:00

Ấp An Ninh, An Lạc, xã Bình An

11/9/2023

9:00 - 11:00

Ấp An Phước, xã Bình An; Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

11/9/2023

13:00 - 14:00

Một phần ấp Phước Hòa, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

11/9/2023

13:30 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

11/9/2023

14:00 - 15:30

Một phần ấp Phước Hòa, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

11/9/2023

8:00 - 9:00

Ấp Thuận Án, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

11/9/2023

10:15 - 11:00

Xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

9/9/2023

8:00 - 16:30

Xã Vân Khánh Đông; một phần xã Vân Khánh; một phần xã Đông Hưng, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

9/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần phường An Thới

9/9/2023

8:30 - 10:30

Một phần phường Dương Đông

11/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Cửa Cạn; Một phần xã Cửa Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

11/9/2023

9:30 - 13:00

KV từ phòng khám Tâm Khang đến Honda Gia Lâm đường Nguyễn Thành Nhơn, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

11/9/2023

13:30 - 15:00

Đường Lưu Nhơn Sâm, KP Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

10/9/2023

19:00 - 20:00

Một phần KP Nội Ô, Thị trấn

11/9/2023

8:00 - 12:00

Khu vực UBND xã Hòa Thuận

11/9/2023

12:00 - 17:00

Một phần kinh Xẻo Kè, xã Ngọc Chúc