Điện lực Rạch Giá

1/11/2020 (6h00-18h00): Đường Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Ngô Thời Nhiệm

5/11/2020 (7h00-17h00): Phường Rạch Sỏi đường Nguyễn Chí Thanh, KP 7 Rạch Sỏi

6/11/2020 (7h00-12h00): Một phần kênh Năm Liêu, xã Phi Thông

Điện lực Châu Thành

2/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Minh Lạc, TT Minh Lương

2/11/2020 (8h00-10h00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

2/11/2020 (10h00-11h00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Minh Lạc, TT Minh Lương

5/11/2020 (7h30-15h00): Ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

6/11/2020 (7h30-9h00; 9h30-11h00): Ấp Minh Phong, xã Bình An

6/11/2020 (8h00-17h00): KP Minh Long, TT Minh Lương

6/11/2020 (13h00-15h00): Ấp An Ninh, xã Bình An

Điện lực Tân Hiệp

3/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Kênh 10A, một phần ấp Kênh 10B, một phần ấp Thạnh An 2

4/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Đông Thọ, một phần ấp Kênh 3A

5/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Kênh 600 thuộc kênh 9, một phần kênh Xáng Mới

Điện lực Hà Tiên

5/11/2020 (8h00-9h00): Ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

2/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

3/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm; Ấp Giàn Gừa, một phần ấp Xẻo Tràm, xã Sơn Bình

4/11/2020 (7h30-17h00): Trạm Công ty Bá Toàn

4/11/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

5/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên

6/11/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Mỹ Bình, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Lâm

6/11/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn; Một phần ấp Phước Hảo, xã Mỹ Phước

Điện lực An Minh

31/10/2020 (6h00-7h30; 16h30-17h30): Xã Đông Hòa, Đông Thạnh, Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Thị trấn thứ 11, huyện An Minh

31/10/2020 (7h30-17h00): Xã Đông Hưng, Đông Hưng A, Đông Hưng B, Vân Khánh, Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông, Thị trấn Thứ 11

31/10/2020 (11h00-14h00): Xã Tân Thạnh, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

2/11/2020 (8h00-11h00): KV Bãi Sao, KP 4, TT An Thới

2/11/2020 (8h30-11h30): Ấp 3, 4 xã Cửa Cạn

2/11/2020 (13h30-17h00): Đường CMT8, KP 10, TT Dương Đông

3/11/2020 (8h00-11h30): Một phần KP 8, TT Dương Đông

3/11/2020 (8h00-14h00): KP 3, TT An Thới

3/11/2020 (13h30-16h00): Một phần KP 5, TT Dương Đông; Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

4/11/2020 (8h00-14h00): Ấp Suối Mây, Cửa Lấp, Đường Bào, xã Dương Tơ. KP 4, 6 TT An Thới

4/11/2020 (14h00-17h30): Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

6/11/2020 (8h00-11h30; 13h30-16h00): Một phần xã Cửa Dương

Điện lực An Biên

31/10/2020 (8h00-17h00): Từ Bào Môn đến Xẻo Rô, dọc bờ kênh sông Cái Lớn

Điện lực Vĩnh Thuận

2/11/2020 (8h00-17h30): Ấp Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

3/11/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình

3/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

3/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

4/11/2020 (7h00-18h00): Kinh 2 xã Tân Thuận

4/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông

5/11/2020 (7h00-18h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, kinh Thủy Lợi (từ đầu kinh đến 4000) xã Vĩnh Thuận

5/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

6/11/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình

6/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

6/11/2020 (8h00-17h30): Một phần ấp Vĩnh Thạnh, xã Phong Đông

Điện lực Giồng Riềng

2/11/2020 (8h00-15h00): Một phần KV kinh Ranh, xã Thạnh Lộc

3/11/2020 (7h30-12h00): Một phần sông Cầu Ngang, xã Thạnh Hòa

3/11/2020 (9h00-10h00): Kinh Đông Pháp, xã Thạnh Lộc

3/11/2020 (11h00-12h00): Một phần ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng

3/11/2020 (13h00-17h00): Một phần sông Cầu Ngang, xã Thạnh Hòa; một phần KP 8

3/11/2020 (16h00-17h00): Một phần xã Thạnh Phước

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần kinh Tám Phó, xã Hòa Hưng

4/11/2020 (9h00-10h00): Một phần kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi

4/11/2020 (11h00-12h00; 14h00-15h00): Một phần kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

4/11/2020 (16h00-17h00): Một phần xã Hòa Hưng KV cầu Giáo Điễu

5/11/2020 (9h00-10h00): Một phần kinh KH^ P xã Ngọc Chúc

5/11/2020 (11h00-12h00): Một phần kinh Bông Súng, Thị trấn

5/11/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Thạnh Ngọc, xã Thạnh Hưng

5/11/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch

6/11/2020 (7h30-17h00): Một phần kinh Sông Củ, xã Ngọc Hòa

Điện lực Gò Quao

3/11/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Gò Quao, một phần xã Định Hòa, một phần xã Thủy Liễu, một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao

5/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

6/11/2020 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Gò Quao, một phần xã Vĩnh Phước B, một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

4/11/2020 (7h30-11h00): KCX Tập thể xi măng ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

4/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Ba Hòn, TT.Kiên Lương, huyện Kiên Lương

4/11/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

5/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Ba Hòn, KP Kiên Tân, TT.Kiên Lương, huyện Kiên Lương

6/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương