Điện lực Rạch Giá

7/11/2020 (6h00-18h00): Đường Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Ngô Thời Nhiệm

8/11/2020 (6h00-12h00; 6h00-18h00): Phường Vĩnh Thông; xã Phi Thông

9/11/2020 (6h00-18h00): Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh

10/11/2020 (7h00-11h00): Một phần đường Cách mạng tháng 8

11/11/2020 (13h00-17h00): Hẻm 466 Nguyễn Trung Trực

12/11/2020 (6h00-18h00): Khu thu nhập thấp, khu TTBV; một phần đường Mạc Cửu

12/11/2020 (6h30-8h00; 16h00-17h30): Đường Mạc Cửu, khu thu nhập thấp, khu TTBV

13/11/2020 (6h00-18h00): Một phần phường Vĩnh Hiệp, phường An Hòa.

Điện lực Châu Thành

7/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thành, An Ninh, xã Bình An

8/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc

9/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Phước Ninh, Phước Chung, xã Mong Thọ B

10/11/2020 (7h30-9h30): Trạm Huy Nam, ấp Minh Phong, xã Bình An

10/11/2020 (9h30-11h00): Trạm Bột cá Minh Tâm, ấp An Thới, xã Bình An

10/11/2020 (13h00-14h30): Trạm Công ty TNHH Lưỡng Hỷ Phát, ấp An Thành, xã Bình An

10/11/2020 (14h30-17h00): Trạm Hưng Quang, ấp An Ninh, xã Bình An

11/11/2020 (7h30-17h00): KP Minh Long; TT Minh Lương; ấp Minh Long, Minh Hưng, Tân Hưng, xã Minh Hòa

12/11/2020 (7h30-15h00): Ấp So Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

13/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Hòa An, Hòa Thọ, xã Mong Thọ B

Điện lực Tân Hiệp

7/11/2020 (7h00-17h00): Kênh Đập Nước; xã Tân Hòa, xã Tân Hiệp A, xã Tân Hiệp B, xã Tân Thành, xã Tân Hội, xã Tân An; Ấp Kênh 10A, ấp Kênh 10B

Điện lực Hà Tiên

10/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên

10/11/2020 (14h00-16h00): Một phần phường Bình San, TP. Hà Tiên

12/11/2020 (8h00-11h00): Một phần phường Tô Châu, TP. Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

8/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái

9/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Kinh Mới; ấp Giàn Gừa, một phần ấp Xẻo Tràm, xã Sơn Bình

10/11/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái

10/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình.

10/11/2020 (13h00-17h00): Một phần KP Mỹ Phú, TT Sóc Sơn

11/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (KV bên kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

12/11/2020 (8h00-17h00): Một phần KP Thành Công, TT Sóc Sơn (dọc 2 bên QL 80 từ đường vào TTTM Sóc Sơn đến quán cafe MT)

13/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Giàn Gừa, một phần ấp Xẻo Tràm, xã Sơn Bình

13/11/2020 (8h00-11h00): Một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất; Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn

Điện lực Phú Quốc

9/11/2020 (7h30-17h00): Một phần: TT Dương Đông, xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn

9/11/2020 (7h30-12h00): KP 6, 9, 10 TT Dương Đông, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu, một phần xã Cửa Dương, một phần xã Bãi Thơm, một phần KP 5 TT Dương Đông

13/11/2020 (9h00-16h00): Xã Bãi Thơm, một phần xã Hàm Ninh

Điện lực Vĩnh Thuận

9/11/2020 (7h00-18h00): Kinh 2 xã Tân Thuận

10/11/2020 (7h30-15h00): Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, từ cống Sáu Lô đến miễu Ông Tà; đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông; Nhà máy nước đá Kiến Thành 1.

11/11/2020 (8h30-11h00): Một phần ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong

12/11/2020 (7h00-8h00; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

12/11/2020 (7h00-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

13/11/2020 (7h00-18h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, từ Bờ Xáng đến 3000 kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

9/11/2020 (7h30-17h00): Một phần kinh Ranh Trái, xã Hòa Lợi

10/11/2020 (8h00-12h00): Kinh KH5, Chớp Khỉ, xã Thạnh Lộc

10/11/2020 (13h00-16h00): Kinh Bờ Trúc, KH6, Đường Giữa, Năm Tỷ, KH7, xã Thạnh Lộc

11/11/2020 (7h30-17h30): Đoạn từ cầu Chữ Y và bến xe dọc theo 2 bên lộ đến hết xã Long Thạnh thuộc một phần thị trấn và xã Long Thạnh

11/11/2020 (13h00-15h00): Xã Hòa An

12/11/2020 (8h00-15h00): Kinh Xáng Ô Môn, Ông Dèo, Lung Nia, Lộ 62, xã Hòa Thuận

12/11/2020 (8h00-12h00): Kinh Minh Tân, xã Bàn Tân Định

Điện lực Gò Quao

10/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quãn, một phần xã Thủy Liễu, một phần thị trấn Gò Quao

11/11/2020 (7h00-18h00): Một phần xã Định An, toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Toàn Định Hòa, một phần xã Long Thạnh, Thới Quản, Thủy Liễu

13/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định An (PĐ Nha Si)

Điện lực Kiên Lương

9/11/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Hố Bườn, xã Bình An

9/11/2020 (7h30-11h00): Khách hàng Trần Minh Khoa ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (7h30-8h30): Khách hàng Giang Phước Thọ ấp Tà Săng xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (8h30-10h00): Khách hàng VP Trung Sơn ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Trang Tuyết ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (13h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An

9/11/2020 (13h30-15h00): Khách hàng Tâm Thanh ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (13h30-15h00): Khách hàng KTĐ Núi Ong ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (15h00-17h00): Khách hàng Anh Quyết ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (15h00-16h00): Khách hàng Nguyễn Thành Trung ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

9/11/2020 (16h00-17h00): Khách hàng Trương Út Thuận ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

10/11/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình; một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

10/11/2020 (8h00-9h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

10/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần KP Lò Bom, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

10/11/2020 (9h00-10h00): Một phần TT Kiên Lương (khu xử lý nước) huyện Kiên Lương

10/11/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

10/11/2020 (10h00-11h00): Một phần KP Lung Kha Na, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

10/11/2020 (13h30-14h30): Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

10/11/2020 (13h30-14h30; 14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

10/11/2020 (14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

11/11/2020 (7h30-15h00): Một phần ấp Tà Ten, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành; một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền

11/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị

11/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00; 10h00-11h00; 13h30-14h30): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần KP Xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/11/2020 (10h00-11h00): Một phần KP Tám Thước, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/11/2020 (13h30-14h30): Một phần KP Lò Bom, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/11/2020 (14h30-15h30; 15h30-16h30): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

11/11/2020 (14h30-16h00): Một phần KP Ngã Ba, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/11/2020 (15h00-17h00): Một phần ấp Tà Ten, xã Vĩnh Điều; một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành. Một phần ấp Tân Điền, Hòa Lạc, xã Hòa Điền, một phần ấp Kinh 9, xã Kiên Bình

11/11/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

12/11/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Tám Thước, KP Ngã Ba, Cư Xá, thị trấn Kiên Lương

12/11/2020 (7h30-9h00): Khách hàng Dương Thị Đẳng ấp Tà Săng xã Dương Hòa huyện Kiên Lương

12/11/2020 (8h00-11h00): Khách hàng CPXD ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

12/11/2020 (9h00-10h00): Khách hàng Út Lệ KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

12/11/2020 (10h00-11h00): Khách hàng Hải Đội BA ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

Điện lực U Minh Thượng

9/11/2020 (7h30-17h00): Xã Thạnh Yên A, một phần xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng

11/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thạnh Yên, xã Thạnh Yến A, huyện U Minh Thượng

12/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thạnh Yên, xã Thạnh Yến A, huyện U Minh Thượng