Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

13/9/2023

8:00 - 9:30

KH Thu Vân, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

13/9/2023

9:40 - 11:00

KH Trương Thanh Toàn, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

13/9/2023

7:30 - 11:00

Một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất (KV bờ tây kinh số 9)

13/9/2023

7:30 - 13:00

Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (dọc 2 bên QL 80 từ trạm y tế TT Hòn Đất đến nhà thuốc An Khang)

13/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Hòn Đất, xã Thổ Sơn (KV từ tổ 1 đến tổ 10)

14/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (KV kinh Sóc)

14/9/2023

10:00 - 13:00

Một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (KDC Sóc Sơn và 2 bên kinh Tà Hem)

14/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần KP Mỹ Phú, TT Sóc Sơn (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

14/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần KP Sơn Thịnh, một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn (KDC Sóc Sơn và 2 bên kinh Tà Hem)

15/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Đường Thét, xã Bình Giang (KV 2 bên kinh T5 & Cty CP nông nghiệp công nghệ cao Trung An - Kiên Giang, DNTN Tuấn Linh)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

13/9/2023

7:30 - 16:00

Một phần xã Đông Hưng, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

13/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần KP 1 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

13/9/2023

7:30 - 14:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

13/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

13/9/2023

13:30 - 16:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

14/9/2023

7:30 - 11:00

Một phần xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

14/9/2023

7:30 - 15:00

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

14/9/2023

8:00 - 16:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

15/9/2023

7:30 - 11:30

Một phần xã Dương Tơ; xã Cửa Dương; Một phần KP 5, 10 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

15/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm; Một phần KP 5 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

15/9/2023

8:00 - 10:30

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

15/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

15/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

13/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần kinh Thứ 6, xã Đông Thái, huyện An Biên

14/9/2023

8:00 - 17:00

Kinh Bào Môn, Rọc Năng, Lô 2, Cái Nước, xã Đông Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

13/9/2023

8:30 - 10:30

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

13/9/2023

11:00 - 15:30

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

14/9/2023

8:30 - 11:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

14/9/2023

11:30 - 15:30

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao