Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

18/9/2023

7:30 - 11:00

Xã Bình An

18/9/2023

7:30 - 12:00

Xã Giục Tượng; Xã Mong Thọ

19/9/2023

7:30 - 15:00

Xã Thạnh Lộc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

18/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Kênh 10B

18/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tân Phú; Một phần ấp Kênh 2B; Kênh Cống Xã

18/9/2023

10:00 - 17:00

Một phần ấp Kênh 2B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

18/9/2023

7:30 - 10:30

Khu đô thị Pháo Đài, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

18/9/2023

7:30 - 11:00

KV biên giới phường Mỹ Đức (gần đồn biên phòng C1), TP Hà Tiên

19/9/2023

8:00 - 11:00

KV Mũi Giông xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

19/9/2023

13:30 - 17:00

KV trạm cấp nước Đông Hà Tiên, ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

19/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp số 8 (tổ 14, 20, 21, 22), một phần ấp Tà Lóc (tổ 8, 9) thuộc xã Sơn Kiên; Toàn xã Sơn Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

18/9/2023

8:00 - 10:00

Trạm Skypec

19/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

18/9/2023

9:00 - 11:00

Kinh 3, kinh Đòn Dong, kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

18/9/2023

13:00 - 16:00

Kinh Mười Sôm, xã Vĩnh Bình Bắc

19/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp Cái Chanh, xã Phong Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

19/9/2023

8:00 - 15:00

Kinh Biện Mười, kinh Chòm Tre, kinh KH3, xã Thạnh Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

19/9/2023

8:00 - 9:30

Xã Định An, huyện Gò Quao

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

19/9/2023

10:00 - 11:30

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

19/9/2023

12:00 - 13:30

Xã Định An, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

19/9/2023

0:08 - 15:00

Ấp Minh Trung, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng