Điện lực Rạch Giá

14/11/2020 (6h00-18h00): Đường Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Ngô Thời Nhiệm thuộc phường An Bình

15/11/2020 (6h30-18h00): Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh

16/11/2020 (7h00-11h00): Đường Phạm Ngọc Thạch, một phần đường Lâm Quang Ky, một phần đường Cách mạng tháng 8

17/11/2020 (7h00-17h00): Kinh Sáu, xã Phi Thông

20/11/2020 (7h00-11h00): Khu chung cư Biên Phòng

Điện lực Châu Thành

14/11/2020 (7h30-12h00): Ấp An Bình, Long Thạnh, xã Minh Hòa

16/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Quới, Vĩnh Phú, Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Hòa Phú; Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Thành B, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp

17/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Hòa Thuận 2, Thạnh Lợi, xã Thạnh Lộc

18/11/2020 (7h30-17h00): KCN Tắc Cậu, xã Bình An; Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú; Ấp Tân Điền, Tân Bình, Tân Thành, xã Giục Tượng

19/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Hòa Lợi, Thạnh Hòa, Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

Điện lực Hà Tiên

17/11/2020 (8h00-10h00): KV Núi nhọn ấp Rạch Núi, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

17/11/2020 (8h00-16h00): Dọc QLN1 từ Đầm chít đến xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

18/11/2020 (8h00-16h00): KV vườn cao su phường Tô Châu đến trường tiểu học Thuận Yên

18/11/2020 (8h00-11h00): Trạm chuyên dùng KH Lê Duy Khánh, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

18/11/2020 (14h00-17h00): Trung tâm y tế TP Hà Tiên

19/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Xoa Ảo, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/11/2020 (8h00-16h00): KV Đường xuồng Mỹ lộ, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

17/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

18/11/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái

18/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn; Một phần ấp Tám Ngàn, một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (dọc 2 bên lộ Tám Ngàn và kinh Tám Ngàn từ cầu Tám Ngàn tới giáp ranh An Giang)

18/11/2020 (13h00-17h00): Một phần KP Mỹ Phú, TT Sóc Sơn

19/11/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận (dọc 2 bên Kinh 2 xã Mỹ Thuận).

19/11/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Số 8 xã Sơn Kiên

20/11/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Lâm

20/11/2020 (11h00-15h00): Một phần ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước

20/11/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn

Điện lực Phú Quốc

16/11/2020 (8h00-16h30): Một phần KP 7, TT Dương Đông

16/11/2020 (8h00-13h30): Viettel 456 An Thới, TT An Thới

Điện lực An Biên

19/11/2020 (8h00-17h00): Một phần xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

14/11/2020 (7h00-18h00): Kinh 14, khu vực 4000 kinh Thủy Lợi thuộc xã Vĩnh Thuận

16/11/2020 (7h30-18h00): Kinh 2 thuộc xã Tân Thuận

16/11/2020 (7h30-8h30): Một phần ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong; Một phần KP Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận

16/11/2020 (7h30-18h00): Kinh rạch Đình, xã Vĩnh Phong

16/11/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong

16/11/2020 (9h30-10h30): Một phần ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong

16/11/2020 (13h00-14h00; 14h00-15h00): Một phần ấp Cạnh Đền 2, xã Vĩnh Phong

17/11/2020 (7h30-8h30): Một phần ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong

17/11/2020 (7h30-18h00): Ấp Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong; Kinh Đông Năng, xã Vĩnh Bình Nam

17/11/2020 (8h30-9h30; 9h30-10h30): Một phần ấp Cạnh Đền 2, xã Vĩnh Phong

17/11/2020 (13h00-14h00): Một phần ấp Cạnh Đền 3, xã Vĩnh Phong

17/11/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Thị Mĩ, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (7h30-8h30): KV Chợ nổi đến xưởng cán tol Quách Xướng đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

18/11/2020 (7h30-18h00): Kinh Rạch Đình, Ngã Cạy, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (8h00-9h00; 13h00-14h00): Một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (8h30-9h30): Một phần ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (9h30-10h30): Kinh Ông Cả, xã Vĩnh Phong

18/11/2020 (14h00-15h00; 16h00-17h00): Một phần ấp Vĩnh Lộc 2, xã Tân Thuận

18/11/2020 (15h00-16h00): Khu vực 1000 Kinh 2, xã Tân Thuận

19/11/2020 (7h30-18h00): Kinh 14 và đoạn 4000 Kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

19/11/2020 (7h30-8h30): Khu vực 6000 Kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

19/11/2020 (8h30-9h30): Khu vực 3000 Kinh 14, xã Vĩnh Thuận.

19/11/2020 (9h30-10h30): Khu vực 4000 Kinh 14, xã Vĩnh Thuận

19/11/2020 (13h00-14h00): Khu vực 6000 Kinh 14, xã Vĩnh Thuận

19/11/2020 (14h00-15h00): Khu vực 3000 Kinh 11, xã Vĩnh Thuận

19/11/2020 (15h00-16h00): Khu vực 4000 Kinh 9, xã Vĩnh Thuận

20/11/2020 (7h30-18h00): Kinh 9, Kinh Hạt, khu vực từ 7000 đến 8000 Kinh 11, xã Vĩnh Thuận

20/11/2020 (7h30-8h30): Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Minh

20/11/2020 (8h30-9h30): Kinh Nhà Đồng khu vực xã Bình Minh

20/11/2020 (9h30-10h30; 13h00-14h00): Rạch Đường Sân, xã Vĩnh Bình Nam

20/11/2020 (14h00-15h00): Kinh Hai Chu, xã Vĩnh Bình Bắc

20/11/2020 (15h00-16h00): Kinh 195, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

14/11/2020 (7h30-15h00): Khu dân cư Thị trấn

14/11/2020 (9h00-14h00): Khu dân cư xã Hòa Lợi

16/11/2020 (8h00-12h00): Một phần ấp Ngọc Thạnh khu vực sông Cái Bé, xã Ngọc Chúc

19/11/2020 (7h30-15h00): Từ Ủy ban xã Ngọc Hòa, kinh Xẻo Mây đến ngã 4 Ông Dèo, xã Ngọc Hòa và xã Hòa Thuận

Điện lực Gò Quao

14/11/2020 (7h00-16h00): Một phần xã Định Hòa, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

14/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

16/11/2020 (7h30-16h00): Một phần xã Định Hòa

17/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

17/11/2020 (7h30-9h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

18/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

19/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

18/11/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa; một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền

Điện lực U Minh Thượng

14/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thạnh Yên, xã Thạnh Yến A, huyện U Minh Thượng