Điện lực Rạch Giá

21/11/2020 (7h00-11h00): Đường Trần Quý Cáp

23/11/2020 (6h30-16h30): Đường Lâm Quang Ky, Trần Khánh Dư

23/11/2020 (16h00-16h30): Khu Phú Cường, đường Lâm Quang Ky, Trần Khánh Dư

Điện lực Châu Thành

21/11/2020 (7h30-17h00): KP Minh An, TT Minh Lương; Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

22/11/2020 (7h30-17h00): Trạm NM Giày TBS KCN Thạnh Lộc

24/11/2020 (11h00-13h00): Trạm Công ty CP Thái Bình Kiên Giang

25/11/2020 (8h00-10h30): Trạm Huy Nam, Khu cảng cá Tắc Cậu, xã Bình An

25/11/2020 (10h00-14h00): Trạm Minh Tâm, ấp An Thới, xã Bình An

26/11/2020 (8h00-16h00): Trạm Lưỡng Hỷ Phát ấp An Thành, xã Bình An; Trạm Hưng Quang ấp An Ninh, xã Bình An

27/11/2020 (7h30-17h00): Ấp Vĩnh Thành A, Vĩnh Thành B, Vĩnh Hội, Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp; Ấp Vĩnh Hòa I, Vĩnh Hòa II, xã Vĩnh Hòa Phú

Điện lực Hà Tiên

23/11/2020 (9h00-10h00): Phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

24/11/2020 (9h00-14h00): Xã Tiên Hải

Điện lực Hòn Đất

22/11/2020 (13h00-17h00): Xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo)

24/11/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

25/11/2020 (7h30-14h00): Một phần KP Chòm Sao, KP Đầu Doi, TT Hòn Đất, xã Nam Thái Sơn; Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái (dọc 2 bên kinh Nam Thái và các kinh ngang từ cầu vượt Nam Thái đến giáp ranh An Giang)

26/11/2020 (8h00-9h00): Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

26/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần Sơn Thuận, xã Mỹ Thuận

26/11/2020 (10h00-11h00): Một phần ấp Phước Thái xã Mỹ Phước; Một phần ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận

26/11/2020 (11h00-11h30): Một phần ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn

26/11/2020 (13h00-14h00; 14h00-15h00; 15h00-16h00): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn

26/11/2020 (13h00-14h00; 14h00-15h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

26/11/2020 (15h00-16h00): Một phần ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Lâm

26/11/2020 (16h00-17h00): Một phần ấp Mỹ Thái, xã Mỹ Thái; Một phần KP Thành Công, TT Sóc Sơn

27/11/2020 (8h00-13h00): Một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

27/11/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Một phần KP Đầu Doi, TT Hòn Đất

27/11/2020 (8h00-9h00): Một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất

27/11/2020 (10h00-11h00): Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất; Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn

27/11/2020 (10h00-11h30): Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn

27/11/2020 (13h00-15h00): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV kinh Đòn Dông)

27/11/2020 (13h00-14h00; 14h00-15h00): Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

27/11/2020 (14h00-15h00): Một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn

27/11/2020 (15h00-16h00; 16h00-17h00): Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn

Điện lực An Minh

21/11/2020 (7h30-16h30): Xã Đông Hòa, xã Thuận Hòa

24/11/2020 (8h30-14h00): Ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông; Một phần TT thứ 11, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

22/11/2020 (8h00-10h00): Một phần KP 5 TT Dương Đông

23/11/2020 (8h00-9h30): Một phần TT An Thới

26/11/2020 (8h00-12h00): Một phần KP 5 TT Dương Đông

27/11/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Dương Tơ, Cửa Dương, Cửa Cạn, Gành Dầu; một phần khu 1, 5, 10 TT Dương Đông

Điện lực An Biên

21/11/2020 (8h00-17h00): Xã Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên

23/11/2020 (8h00-17h00): Kinh 5 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên

24/11/2020 (8h00-17h00): Kinh 2 Biển, xã Nam Yên;  Kinh Thứ 5, xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

21/11/2020 (7h30-18h00): Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

21/11/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30): Đường Mai Thành Tâm KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận 

21/11/2020 (7h30-8h30; 8h30-9h30): KV 2000 Kinh 1 xã Tân Thuận

21/11/2020 (9h30-10h30): KV 4000 Kinh 1 xã Tân Thuận

21/11/2020 (10h30-11h30): Một phần ấp Bời Lời B, xã Bình Minh

21/11/2020 (10h30-11h30): KV 5000 Kinh 1 xã Tân Thuận

21/11/2020 (11h30-12h30): Ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

21/11/2020 (11h30-12h30; 12h30-13h30): KV 6000 Kinh 1 xã Tân Thuận

23/11/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Tân Phong, ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

24/11/2020 (7h30-14h00): Một phần ấp Tân Phong, ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

25/11/2020 (7h30-18h00): Một phần ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong; Kinh 9, Kinh 9 Lớn xã Vĩnh Thuận

26/11/2020 (7h30-18h00): Kinh 14 xã Vĩnh Thuận

27/11/2020 (7h30-18h00): Kinh 11 xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

24/11/2020 (8h00-12h00): KV kinh Xẻo Lá, xã Ngọc Hòa

24/11/2020 (13h00-16h00): Một phần kinh Ranh Phải, xã Hòa Lợi

25/11/2020 (8h00-15h00): Một phần ấp Ngọc Lợi, xã Ngọc Thành

26/11/2020 (8h00-10h00): Một phần kinh KH9, xã Hòa Hưng

26/11/2020 (10h00-13h00): Một phần kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi

26/11/2020 (13h00-15h00): Kinh Ông Kỉnh, xã Hòa Lợi

Điện lực Gò Quao

22/11/2020 (8h00-15h00): Xã Thới Quản, Định Hòa, Thủy Liễu, Định An, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Vĩnh Phước B, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao; Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao; Xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

22/11/2020 (8h00-17h00): Xã Vĩnh Phước B, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao; Một phần xã Định An, Thủy Liễu, Thới Quản, huyện Gò Quao

27/11/2020 (7h30-17h00): Xã Hỏa Tiến, Tấn Tiến, một phần xã Hỏa Lựu, một phần phường 7, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang