Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

22/9/2023

10:00 - 11:00

Ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành

22/9/2023

13:00 - 14:00

Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

21/9/2023

8:00 - 17:00

Dọc kênh Nông trường, ấp Vĩnh Lợi, ấp Tà Yêm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

21/9/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Vàm Răng, Tà Lóc, xã Sơn Kiên; một phần ấp Vàm Biển, Xẻo Tràm, xã Sơn Bình; một phần KP Tà Lúa, thị trấn Sóc Sơn (2 bên kinh Vàm Răng, 2 bên cống ngăn mặn Tà Lúa)

23/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm (dọc 2 bên QL 80 từ cống Thầy Xếp đến trại cá giống)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

23/9/2023

7:30 - 16:30

Một phần TT Thứ 11; xã Vân Khánh; xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

21/9/2023

8:00 - 17:00

Xã Gành Dầu; một phần xã Cửa Cạn; một phần xã Cửa Dương

22/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần xã Cửa Dương; một phần xã Cửa Cạn; một phần xã Gành Dầu; một phần phường Dương Đông; một phần phường An Thới

23/9/2023

7:30 - 15:00

Một phần xã Cửa Dương

23/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Bãi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

21/9/2023

8:00 - 14:00

Từ cống đá đến ranh giới An Biên - U Minh Thượng (theo QL 63)

22/9/2023

8:00 - 17:00

Kinh Bào Môn, ấp Rọc Năng, Lô 15, Cái Nước, xã Hưng Yên, huyện An Biên

23/9/2023

8:00 - 14:00

Từ chợ thứ 7 đến cống đá (theo QL 63)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

21/9/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Cái Nứa, Bời Lời A, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam; Ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc; ấp Bời Lời B, xã Bình Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

21/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần kinh đường cày, xã Thạnh Hưng

22/9/2023

8:00 - 12:00

Một phần ấp An Khương, Minh Hưng, xã Minh Hòa

22/9/2023

8:00 - 14:00

Kinh Ngã Bát, kinh Cây Chôm thuộc ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch

22/9/2023

14:00 - 17:00

Một phần sông cầu ngang, xã Thạnh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

21/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

21/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

21/9/2023

10:00 - 11:30

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao

21/9/2023

12:00 - 13:30

Xã Định Hòa, huyện Gò Quao

21/9/2023

14:00 - 15:00

Xã Thủy Liễu

22/9/2023

8:00 - 9:00

Một phần xã Định Hòa

22/9/2023

8:00 - 10:00

Xã Thới Quản, huyện Gò Quao. Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

22/9/2023

9:30 - 11:00

Xã Định Hòa

22/9/2023

11:30 - 13:30

Một phần xã Định Hòa

22/9/2023

13:30 - 14:30

Một phần xã Thủy Liễu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

21/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An; Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình; Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

21/9/2023

8:00 - 14:00

Ấp kinh 4, kênh 5, An Hòa, An Hưng, Minh Hưng, Minh Thoại, An Thoại, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng

22/9/2023

8:00 - 14:00

Xã Thạnh Yên; Thạnh Yên A; Bách hóa Xanh, Điện máy xanh, Công ty TNHH Nguyễn Hừng

22/9/2023

15:00 - 17:00

Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng