Điện lực Rạch Giá

28/11/2020 (6h30-14h00): Đường Nguyễn Trung Trực, Trương Định, Ngô Thời Nhiệm

28/11/2020 (6h30-18h00): Đường Trương Định, Ngô Thời Nhiệm

28/11/2020 (7h00-17h00): Hẻm 889 Nguyễn Trung Trực

30/11/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Quang Trung

2/12/2020 (7h00-17h00): Một phần phường Vĩnh Hiệp

3/12/2020 (7h00-17h00): Khu Cầu Suối

4/12/2020 (7h00-17h00): Một phần phường Vĩnh Hiệp

Điện lực Châu Thành

28/11/2020 (7h30-17h00): Ấp An Thành, Thới Quản, xã Bình An

30/11/2020 (8h00-10h00): NM Bột Cá Kiên Hùng

1/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

1/12/2020 (8h00-10h00): Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

2/12/2020 (7h30-17h00): KP Minh Long, TT Minh Lương; một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

3/12/2020 (7h30-11h00): NM Hải Yến & Hải Yến 1

3/12/2020 (7h30-9h30): NM Kiên Hùng 1&2, Ao Ki, Mỹ Mỹ

Điện lực Tân Hiệp

30/11/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Thạnh, ấp Thạnh Lộc, ấp Tân Hưng, xã Thạnh Đông A

Điện lực Hà Tiên

28/11/2020 (7h30-16h00): Huyện Giang Thành

30/11/2020 (7h30-17h30): Một phần ấn Hòa Phầu, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên; một phần xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

1/12/2020 (8h00-16h30): Một phần lộ Xà Xía, KP Xà Xía; Cột mốc 314 KP Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

1/12/2020 (9h00-15h00): Xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

3/12/2020 (8h00-11h00): Kinh T3, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

3/12/2020 (8h00-16h00): Kinh T5, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

1/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Kinh Mới, một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

3/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hòa Thuận, xã Nam Thái Sơn

3/12/2020 (13h00-17h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, một phần ấp Hiệp Thành, một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn ( dọc 2 bên kinh 11)

Điện lực An Minh

28/11/2020 (8h00-12h00): Xã Vân Khánh Đông, xã Vân Khánh, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

28/11/2020 (8h00-11h30): Một phần xã Dương Tơ; toàn bộ KP 1, 2, 3, 4, 7, 8 và một phần KP 5 thị trấn Dương Đông

28/11/2020 (9h30-11h00): Một phần xã Dương Tơ, xã Cửa Dương, toàn bộ KP 1, 2, 3, 4, 7, 8 và một phần KP 5 thị trấn Dương Đông

30/11/2020 (8h00-16h00): Xã Hòn Thơm

30/11/2020 (8h30-16h30): Khu vực kho đạn, xã Cửa Dương

2/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

Điện lực An Biên

28/11/2020 (8h00-17h00): Từ Bào Môn đến Xẻo Rộ, dọc sông Cái lớn, xã Hưng Yên, huyện An Biên

28/11/2020 (8h00-17h00): Kinh Bào Hang, Bào Láng, 5 Biển, xã Nam Thái, huyện An Biên

28/11/2020 (8h00-17h00): Xã Tây Yên, Tây Yên A, Hưng Yên, một phần xã Nam Thái, huyện An Biên

3/12/2020 (8h00-13h00): Kinh Dài, Rạch Cóc, 2 Phước, xã Tây Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

30/11/2020 (7h30-9h30; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

30/11/2020 (7h30-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

1/12/2020 (7h30-18h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, kinh Thủy Lợi (từ đầu Kinh đến 4000) xã Vĩnh Thuận

1/12/2020 (7h30-11h00): Kinh 10 Sôm, xã Vĩnh Bình Bắc

1/12/2020 (13h30-16h00): Kinh Bảy Quyền, xã Vĩnh Bình Bắc

2/12/2020 (7h30-18h00): Kinh 11 thuộc xã Vĩnh Thuận

2/12/2020 (7h30-11h00): Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Minh

2/12/2020 (13h30-16h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

3/12/2020 (7h30-12h00): Một phần ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình Nam

3/12/2020 (7h30-18h00): Kinh 13 xã Vĩnh Thuận

4/12/2020 (7h30-18h00): Kinh Cả Chợ, xã Bình Minh

4/12/2020 (7h30-14h00): Kinh Lô A, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

30/11/2020 (8h00-15h00): Một phần xã Vĩnh Phú

1/12/2020 (8h00-11h00): Kinh Xẻo Gia, xã Hòa An

1/12/2020 (8h00-12h00): Kinh Xẻo Lá, xã Ngọc Hòa

1/12/2020 (13h00-16h00): Một phần Kinh Ranh Phải, xã Hòa Lợi

2/12/2020 (7h30-15h00): Kinh Cai Chương, xã Thạnh Hưng

3/12/2020 (7h30-17h00): Từ UBND xã Ngọc Hoà, Kinh Xẻo Mây đến ngã 4 Ông Dèo thuộc xã Ngọc Hòa và Hòa Thuận

4/12/2020 (8h00-15h30): Khu vực UBND xã Bàn Thạch, KDC xã Bàn Thạch

Điện lực Gò Quao

2/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

3/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

30/11/2020 (7h30-8h30; 17h00-18h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa; một phần ấp Cờ Trăng, xã Hòa Điền

30/11/2020 (7h30-8h30; 17h00-18h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa; một phần ấp Cảng, xã Hòa Điền

1/12/2020 (7h30-17h00): Toàn bộ xã Hòa Điền; một phần ấp Cống Tre, ấp Kiên Thanh, ấp Kinh 9, xã Kiên Bình; một phần ấp Tà Ten, xã Vĩnh Điều; một phần ấp Đông Cơ; xã Vĩnh Phú.

4/12/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Tám Thước, một phần ấp Lung Kha Na, xã Kiên Bình; một phần ấp Sông Chinh, ấp Rạch Đùng, ấp Rẫy Mới, xã Bình Trị

4/12/2020 (7h30-8h30; 17h00-18h00): Một phần ấp Bình Đông, xã Bình An