Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

26/9/2023

7:00 - 12:00

Một phần khu đô thị Phú Cường

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/9/2023

8:00 - 10:00

Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành

25/9/2023

10:00 - 12:00

Ấp Hòa Phú, xã Mong Thọ, huyện Châu Thành

25/9/2023

13:00 - 15:00

Ấp Hòa Ninh, xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

26/9/2023

8:00 - 17:00

Kênh 9, ấp Thạnh Đông, ấp Thạnh Tây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

25/9/2023

8:00 - 9:30

KH Thu Vân xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

25/9/2023

8:00 - 12:00

KV vườn cao su, phường Tô Châu; KV cầu đèn đỏ, xã Thuận Yên

25/9/2023

9:30 - 11:00

KH Kim Luyến, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

26/9/2023

13:30 - 17:00

KV Núi đèn, chùa Mũi Nai Pháo Đài, phường Pháo Đài và xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

26/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (cụm dân cư xã Mỹ Lâm)

27/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần ấp Hòa Thuận, một phần ấp Sơn Bình, xã Nam Thái Sơn (tỉnh lộ 969 từ kinh 9 đến kinh 11)

27/9/2023

11:00 - 13:00

Một phần ấp Sơn Bình, một phần ấp Sơn An, xã Nam Thái Sơn (2 bên kinh 12; tỉnh lộ 969 từ kinh 11 đến kinh 13)

27/9/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Mỹ Thái, một phần ấp Thái Tiến, xã Mỹ Thái (lộ Mỹ Thái từ kinh 11 đến kinh 12 rưỡi)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

26/9/2023

8:00 - 15:00

KP 2, 3 phường An Thới; Một phần xã Cửa Dương

27/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

27/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

26/9/2023

8:00 - 13:00

Kinh Xẻo Quao, 7 Suol, xã Đông Thái; Kinh Dân Quân, xã Đông Thái, huyện An Biên

27/9/2023

8:00 - 13:00

Kinh Thứ 5 (phía bờ đông), xã Đông Thái, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

25/9/2023

6:30 - 7:00

Xã Vĩnh Bình Bắc; Vĩnh Bình Nam

25/9/2023

16:00 - 16:30

Xã Vĩnh Bình Bắc; Vĩnh Bình Nam

26/9/2023

7:30 - 12:00

KV vàm xáng kinh 2, xã Tân Thuận

26/9/2023

9:00 - 11:00

KV từ cầu Kinh Tư đến cầu Kinh Sáu, ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

26/9/2023

14:00 - 17:00

KV vàm xáng kinh 3, xã Vĩnh Thuận; KV từ phòng khám Tâm Khang đến Honda Gia Lâm, đường Nguyễn Thành Nhơn, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

27/9/2023

7:00 - 17:00

Ấp Cái Nhum, Cái Chanh, xã Phong Đông

27/9/2023

8:00 - 11:00

Ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Xẻo Gia. Một phần ấp Hòa Thạnh, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

27/9/2023

11:00 - 15:00

Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Xẻo Gia; Một phần ấp Đồng Tranh, Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

26/9/2023

7:30 - 13:00

Đoạn từ quán Không Gian Xanh (Thị trấn) dọc lộ nhựa đến giáp ranh xã Thạnh Bình; Đoạn từ giáp ranh xã Thị trấn dọc lộ nhựa đến cầu xã Thạnh Bình; Đoạn từ cầu xã Thạnh Bình dọc lộ nhựa đến kinh Cây Quéo, xã Thạnh Bình

26/9/2023

8:00 - 15:00

Một phần sông Cái Bé, xã Ngọc Chúc; kinh Tư Hiếm, Xẻo Sâu, Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh

27/9/2023

7:30 - 13:00

Đoạn từ cầu Trại Giam đến cầu Cà Lỳ, xã Ngọc Chúc; Đoạn từ cầu Cà Lỳ đến cầu Đập Đất, xã Ngọc Chúc; Đoạn từ cầu Đập Đất đến khu dân cư, xã Ngọc Chúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

26/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao

26/9/2023

8:00 - 10:30

Trạm nhà máy nước, huyện Gò Quao

26/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

26/9/2023

11:00 - 13:30

Trạm bưu điện, huyện Gò Quao

26/9/2023

14:00 - 15:30

Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao

27/9/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

27/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần xã Định Hòa; toàn xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

27/9/2023

10:00 - 11:30

Trạm bơm Cả Trăm, huyện Gò Quao

27/9/2023

12:00 - 13:30

Trạm bơm Dân Quân, huyện Gò Quao

27/9/2023

14:00 - 15:30

Trạm Đặng Văn Liệt, huyện Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

26/9/2023

13:00 - 17:00

Xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

27/9/2023

8:00 - 17:00

Ấp Minh Cường A, Minh Cường, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng