Điện lực Rạch Giá

5/12/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc

7/12/2020 (7h00-11h00; 13h00-17h00): Một phần đường Trần Khánh Dư

8/12/2020 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Thái Bình

8/12/2020 (7h30-10h00): Một phần đường Đống Đa

Điện lực Châu Thành

5/12/2020 (7h30-14h00): Ấp Vĩnh Hòa II, Vĩnh Hòa Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

7/12/2020 (7h00-17h00): Ấp Thạnh Bình, Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc

8/12/2020 (7h30-17h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Mong Thọ A

9/12/2020 (8h00-9h00; 9h00-10h00): Ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

10/12/2020 (7h30-17h00): KP Minh Long, TT Minh Lương; Một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

11/12/2020 (7h30-11h00): Ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

11/12/2020 (13h30-17h00): Ấp Hòa Tiến, xã Mong Thọ B

Điện lực Tân Hiệp

7/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Tân Lộc, xã Tân Thành

8/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Trị

9/12/2020 (8h00-16h00): Từ ấp Đông Thọ đến ấp Thạnh An 1, xã Thạnh Trị

9/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A; Ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị

10/12/2020 (8h00-16h00): Ấp kinh 9A, kinh 9B, xã Thạnh Đông

11/12/2020 (8h00-16h00): Ấp Tàu Hơi A, Thạnh An 1, xã Thạnh Trị

Điện lực Hà Tiên

5/12/2020 (8h00-16h00): Một phần kinh HT2, KV Cỏ ven xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

8/12/2020 (8h00-9h30; 9h30-11h00; 13h30-16h30): Phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

10/12/2020 (8h00-16h00): Phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

11/12/2020 (8h00-16h00): Phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

5/12/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Sư Nam TT Hòn Đất, xã Lình Huỳnh

7/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Số 8 xã Sơn Kiên và toàn xã Sơn Bình

8/12/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên kinh KH9 gồm: Công ty Nông Lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang; Công ty TNHH Nông Lâm nghiệp Kiên Giang; BQL Rừng phòng Hộ và các trạm bơm tát trên địa bàn; Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (dọc 2 bên kinh KH7)

8/12/2020 (8h00-13h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

8/12/2020 (8h00-17h00): Một phần ấp Kinh 9, một phần ấp Đường Thét, xã Bình Giang (dọc kinh T5)

8/12/2020 (8h00-11h00): Chi nhánh Công ty cổ phần XNK Kiên Giang - Xí nghiệp chế biến lương thực Xuất khẩu Sơn Thuận

8/12/2020 (13h00-15h00): Trung tâm Phát Sóng Hòn Me

9/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Kinh Mới, một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

10/12/2020 (8h00-11h00): Một phần ấp Hòa Thuận, xã Nam Thái Sơn

10/12/2020 (13h00-16h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, một phần ấp Hiệp Thành, một phần ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Hiệp Sơn (dọc 2 bên kinh 11)

11/12/2020 (7h30-17h00): Dọc 2 bên kinh KH9 gồm: Công ty Nông Lâm nghiệp Phan Minh Kiên Giang; Công Ty TNHH Nông Lâm nghiệp Kiên Giang; BQL Rừng Phòng hộ và các trạm bơm tát trên địa bàn; Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn (dọc 2 bên kinh KH7)

Điện lực An Minh

8/12/2020 (10h30-16h30): Xã Đông Hưng B, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

5/12/2020 (8h00-17h00): Một phần KP 7 thị trấn Dương Đông

Điện lực An Biên

7/12/2020 (8h00-15h00): Kinh Bào Môn, Rọc Năng, xã Hưng Yên, huyện An Biên

9/12/2020 (8h00-15h00): Kinh 2 Biển xã Nam Yên, huyện An Biên

9/12/2020 (8h00-13h00): Kinh Rọc Năng, xã Hưng Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

7/12/2020 (7h30-18h00): Kinh 13 xã Vĩnh Thuận

7/12/2020 (7h30-17h00): Kinh Bảy Quyền, xã Vĩnh Bình Bắc

8/12/2020 (7h30-18h00): Kinh ấp Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

8/12/2020 (7h30-16h00): Ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

9/12/2020 (7h30-8h30; 17h00-18h00): Một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Xẻo Gia, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

9/12/2020 (7h30-18h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

10/12/2020 (7h30-18h00): Kinh Cả Chợ, xã Bình Minh

10/12/2020 (7h30-18h00): Kinh Bảy Quyền, xã Vĩnh Bình Bắc

11/12/2020 (7h30-13h00): Kinh 14, xã Vĩnh Thuận

11/12/2020 (7h30-17h30): Kinh 10 Sôm, xã Vĩnh Bình Bắc

11/12/2020 (13h00-18h00): Kinh Thủy Lợi KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

8/12/2020 (8h00-11h30): Kinh KH6 xã Vĩnh Phú

Điện lực Gò Quao

5/12/2020 (7h00-17h00): Xã Định Hòa, Thủy Liễu, Thới Quản, Định An, huyện Gò Quao. Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng

8/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Long Thạnh, Thới Quản

9/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

10/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

11/12/2020 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

Điện lực Kiên Lương

8/12/2020 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi (khu Sơn Trà Núi Mây), xã Bình An

9/12/2020 (7h30-17h00): Một phần KP Hòa Lập, KP Lò Bom, thị trấn Kiên Lương