Điện lực Rạch Giá

9/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Mậu Thân

10/1/2021 (7h00-15h00): Một phần khu Cầu Suối

11/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Lâm Quang Ky; Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm

12/1/2021 (7h00-17h00): Một phần khu chợ 30/04

13/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Trần Đại Nghĩa

14/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Trần Đại Nghĩa

15/1/2021 (7h00-17h00): Một phần chợ 30/04

Điện lực Châu Thành

11/1/2021 (7h30-9h00; 9h00-11h00): Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

Điện lực Hà Tiên

13/1/2021 (8h00-11h00; 13h30-16h30): KV Mương Đào, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

14/1/2021 (8h30-9h15): Một phần kênh HN3 xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

14/1/2021 (10h00-10h45): Một phần ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

Điện lực Phú Quốc

11/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Cây Thông ngoài, ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

11/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Cửa Cạn, toàn bộ xã Gành Dầu

11/1/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Suối Cát, một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

11/1/2021 (14h00-15h30): Một phần xã Bãi Thơm

12/1/2021 (9h00-11h30): Toàn bộ xã Bãi Thơm

12/1/2021 (13h30-15h30): Một phần xã Bãi Thơm

13/1/2021 (8h00-9h30): Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

13/1/2021 (8h00-9h30; 9h30-11h00): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

13/1/2021 (14h00-15h30): Một phần ấp Đá Bạc, xã Hàm Ninh

13/1/2021 (14h00-15h30; 15h30-17h00): Một phần ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh

14/1/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Dương Tơ; một phần KP 1, 10 thị trấn Dương Đông; một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu

14/1/2021 (13h00-17h00): Một phần xã Dương Tơ, xã Cửa Dương, xã Bãi Thơm, một phần khu 1, toàn bộ khu 2, 3, 4, 5, 8 thị trấn Dương Đông

14/1/2021 (13h00-17h00): Một phần xã Dương Tơ, toàn bộ khu 1, 2, 7 thị trấn Dương Đông

15/1/2021 (8h00-17h00): Một phần khu 5, toàn bộ khu 6, 9, 10 thị trấn Dương Đông; Một phần xã Cửa Dương, xã Cửa Cạn, toàn bộ xã Gành Dầu

Điện lực An Biên

9/1/2021 (8h00-17h00): Một phần thị trấn Thứ 3; một phần xã Hưng Yên, xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên

15/1/2021 (8h00-13h00): Xã Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

9/1/2021 (8h00-17h00): Kinh 10 Sôm, xã Vĩnh Bình Bắc

10/1/2021 (8h00-17h00): Kinh Xáng Một, Xáng Giữa, xã Vĩnh Bình Bắc

11/1/2021 (8h00-11h00): Kinh 4 ấp Đập Đá 1, xã Vĩnh Phong

11/1/2021 (8h00-17h00): Kinh Rạch Đình, xã Vĩnh Phong

11/1/2021 (10h00-12h00): Một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

13/1/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h00; 13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Bời Lời B, ấp Bình Minh, xã Bình Minh

13/1/2021 (8h00-11h00):Một phần ấp Bình Thành, ấp Tân Phong, xã Vĩnh Bình Nam

14/1/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h00; 13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Minh

14/1/2021 (8h00-17h00): Kinh Lô A ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc

15/1/2021 (8h00-10h00; 10h00-12h00): KV từ trạm điện 110kV Vĩnh Thuận đến cầu Kinh 500 thuộc KP Vĩnh Phước 2 Thị trấn

15/1/2021 (8h00-11h00): KV đầu Kinh 6 một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

15/1/2021 (13h00-15h00): KV 4000 kinh 1, Tân Thuận

Điện lực Giồng Riềng

11/1/2021 (7h30-12h00; 13h00-17h00): Một phần KP 7 Thị trấn

12/1/2021 (7h30-11h00; 10h00-14h00; 14h00-17h00): Một phần KP 8 Thị trấn

13/1/2021 (7h30-12h00): Kinh Xóm Lầu, Thị trấn

13/1/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh; Một phần KP 7 Thị trấn

14/1/2021 (7h30-12h00): Một phần KP 4 Thị trấn

14/1/2021 (13h00-17h00): Một phần KP 7 Thị trấn

15/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Năm Hải, xã Long Thạnh

Điện lực Gò Quao

9/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

12/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

13/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

14/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

15/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

14/1/2021 (7h30-18h00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An; toàn bộ xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải