Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

3/10/2023

7:30 - 17:00

Một phần khu TT bệnh viện, phường Vĩnh Quang, TP Rạch Giá

4/10/2023

7:00 - 17:30

Đường 30/04, đường Mạc Thiên Tích, một phần phường Vĩnh Thông, một phần xã Phi Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

3/10/2023

7:30 - 12:00

Một phần ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B; Một phần ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc

4/10/2023

7:30 - 17:00

Một phần ấp Bình Thạnh, xã Minh Hòa

4/10/2023

13:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

5/10/2023

7:30 - 11:00

Một phần ấp An Bình, xã Bình An

5/10/2023

7:30 - 17:00

Một phần KP Minh Thành, thị trấn Minh Lương

5/10/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp An Thới, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

3/10/2023

7:30 - 17:30

Xã Thạnh Trị, kênh 7, một phần ấp Đông Thành

5/10/2023

7:30 - 17:30

Kênh Đập Nước, kênh Đầu Ngàn Kênh 10

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

3/10/2023

8:00 - 9:00

KH Trần Hồng Khánh, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

3/10/2023

9:00 - 10:00

KH Vũ Hoàng Long, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

3/10/2023

10:00 - 11:00

KH nuôi tôm Tấn Khương, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

4/10/2023

7:30 - 8:30

KH karaoke Hoàng Hà, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

4/10/2023

8:30 - 9:30

KH KS Phượng Hồng, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

4/10/2023

9:30 - 11:00

KH H&T phường Bình San, TP Hà Tiên

4/10/2023

13:30 - 14:30

KH Trần Đại Khanh, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

4/10/2023

14:30 - 15:30

KH Ngô Duy Đồng, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

4/10/2023

15:30 - 17:00

KH Lữ Anh Khoa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

4/10/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

4/10/2023

8:00 - 13:00

Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn (tổ 8, tổ 9); Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn (KV Bãi Mới Cty CP VLXD Kiên Giang)

4/10/2023

10:00 - 13:00

Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

4/10/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

5/10/2023

8:00 - 11:00

Một phần KP Sư Nam (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

5/10/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

5/10/2023

14:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

5/10/2023

15:00 - 16:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn (KV bờ bắc kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

3/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

4/10/2023

8:00 - 15:00

Một phần ấp Cây Thông Ngoài, ấp Búng Gội, xã Cửa Dương

5/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần xã Cửa Dương; Một phần KP 5 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

3/10/2023

13:30 - 14:30

Từ xưởng tol Quách Tâm đến chợ nổi, KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

4/10/2023

8:00 - 12:00

Khu vực chợ Cái Nứa, xã Vĩnh Bình Nam

4/10/2023

13:30 - 15:00

Kinh 4 thước, xã Bình Minh

4/10/2023

15:00 - 17:00

Kinh Xáng Ba, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

3/10/2023

8:00 - 12:00

Khu dân cư thị trấn Giồng Riềng

3/10/2023

8:00 - 14:00

Xã Vĩnh Phú

4/10/2023

8:00 - 11:00

Một phần kinh Xẻo Còng, xã Thạnh Bình

4/10/2023

10:00 - 14:00

Một phần ấp Bến Nhứt, một phần ấp Đồng Tràm

4/10/2023

14:00 - 17:00

Kinh Đường Tắt, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

3/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước B

4/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần thị trấn Gò Quao

5/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thới Quản