Điện lực Rạch Giá

18/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Chu Văn An

19/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Ngô Quyền, Sư Thiện Ân

20/1/2021 (7h00-12h00): Một phần phường Vĩnh Thông

21/1/2021 (7h00-18h00): Một phần đường Nguyễn Thị Định, đường Lê Văn Tuân

22/1/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Phan Thị Ràng

Điện lực Châu Thành

18/1/2021 (7h00-17h00): Một phần ấp Hòa An, Hòa Thọ, xã Mong Thọ

18/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

19/1/2021 (7h30-9h00): Một phần ấp Phước Ninh, Phước Lợi, xã Mong Thọ B

19/1/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Hòa Bình, xã Mong Thọ

19/1/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Hòa Tiến, xã Mong Thọ

21/1/2021 (7h00-7h30; 16h30-17h00): Ấp An Thành, An Lạc, xã Bình An

21/1/2021 (7h00-17h00): Ấp An Thành, xã Bình An

22/1/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Phước Chung, Phước Ninh, xã Mong Thọ B

22/1/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Phước Chung, xã Mong Thọ B

Điện lực Tân Hiệp

20/1/2021 (7h00-17h30): Ấp Tân Quới, ấp Kênh 4A, ấp Kênh 4B, ấp Kênh 5A, ấp Kênh 5B

22/1/2021 (7h00-17h30): Xã Tân Hiệp B, xã Tân Hòa

Điện lực Hà Tiên

19/1/2021 (8h00-16h30): Khu đô thị mới phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

20/1/2021 (8h00-10h00): Khu vực chùa Mũi Nai, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

22/1/2021 (8h00-16h00): Đường Trần Bình Trọng, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

17/1/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Hòn Sóc, một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn

21/1/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (khu vực BS Kinh Rạch Giá - Hà Tiên).

21/1/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

Điện lực An Minh

16/1/2021 (7h30-17h00): Xã Đông Hưng A, huyện An Minh

Điện lực Phú Quốc

18/1/2021 (8h00-9h30; 9h30-11h00): Một phần xã Hàm Ninh

19/1/2021 (8h00-9h30): Một phần KP 1, 2 TT Dương Đông

19/1/2021 (9h30-11h00): Một phần KP 2 TT Dương Đông

19/1/2021 (13h30-15h30): Một phần ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh

21/1/2021 (8h30-11h30): Một phần xã Hàm Ninh, một phần xã Bãi Thơm

22/1/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

22/1/2021 (9h30-11h30): Một phần xã Hàm Ninh

Điện lực Vĩnh Thuận

16/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Bình Minh, Cái Nứa, Bời Lời A, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam; Một phần ấp Bời Lời B, xã Bình Minh; Ấp Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

16/1/2021 (8h00-8h30; 17h00-17h30): Ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, Ba Đình, Xẽo Da, Nước Chảy, Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc, xã Bình Minh; Một phần ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận

17/1/2021 (8h00-17h00): Ấp Ba Đình, Nước Chảy, Tân Bình, Xẻo Da, Đồng Tranh, một phần ấp Hiệp Hòa, Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

19/1/2021 (8h00-17h00): Kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

20/1/2021 (8h00-17h00): Tuyến QL 63 khu vực từ cầu Ngã Sáu đến Ủy ban xã Bình Minh

21/1/2021 (8h00-17h00): Kinh 3, Kinh Đòng Dong, xã Vĩnh Thuận

22/1/2021 (8h00-11h00): Tuyến QL 63 khu vực từ cầu Tu My đến chợ Ngã 6 xã Bình Minh; từ chợ Ngã Năm xã Bình Minh đến cầu Ba Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

18/1/2021 (7h30-12h00; 13h00-17h00): Một phần KP 7 Thị trấn

19/1/2021 (7h30-11h00; 10h00-14h00; 14h00-17h00): Một phần KP 8 Thị trấn

19/1/2021 (8h00-12h00): KV cầu Mười Sắt, xã Ngọc Hòa

19/1/2021 (13h00-17h00): KV cầu Giáo Thìn, xã Hòa Lợi

20/1/2021 (7h30-12h00): Kinh Minh Tân thuộc xã Minh Hòa, xã Bàn Tân Định

20/1/2021 (13h00-17h00): Kinh Minh Hưng, xã Minh Hòa

21/1/2021 (7h30-12h00; 13h00-17h00): Một phần kinh Ông Hai, xã Thạnh Bình

21/1/2021 (8h00-11h00): Một phần kinh Tràm, xã Hòa An

21/1/2021 (13h00-17h00): Một phần kinh Xẻo Mây, xã Ngọc Hòa

Điện lực Gò Quao

19/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản

20/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A

21/1/2021 (7h00-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, một phần xã Vĩnh Tuy

22/1/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hòa

Điện lực Kiên Lương

19/1/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bãi Giếng (đường vô Cảng Hòn Chông), xã Bình An; Toàn bộ xã Hòn Nghệ, xã Sơn Hải

Điện lực U Minh Thượng

22/1/2021 (8h00-12h00): Xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng