Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

11/10/2023

7:30 - 14:00

Một phần đường Nguyễn Thiện Thuật, Bà Điểm, phường Rạch Sỏi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/10/2023

7:00 - 15:00

Xã Thạnh Lộc

11/10/2023

7:00 - 17:00

Xã Mong Thọ B; xã Bình An

12/10/2023

7:00 - 17:00

Xã Minh Hòa

13/10/2023

7:00 - 17:00

Xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

11/10/2023

11:00 - 13:00

Một phần khu phố B

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Kênh Ba Vàng; Một phần ấp Kênh Thầy Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

11/10/2023

8:00 - 10:30

Cty TNHH An Phước, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

11/10/2023

8:00 - 17:00

Dọc kênh Nông trường ấp Vĩnh Lợi, ấp Tà Yêm, xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

11/10/2023

13:30 - 15:30

KH nuôi tôm Trần Văn Nghiêm, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

11/10/2023

15:00 - 17:00

KH nuôi tôm Đào Thọ Quí, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

12/10/2023

8:00 - 11:00

KH Phan Khắc Kỳ, ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

12/10/2023

13:30 - 15:00

Cty CP dịch vụ Mũi Nai, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

12/10/2023

15:00 - 17:00

Khu điều dưỡng người có công, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

11/10/2023

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (cụm dân cư xã Mỹ Lâm)

11/10/2023

8:00 - 10:00

Một phần ấp Kinh 4 xã Bình Giang (tổ 9, tổ 12)

12/10/2023

8:00 - 11:00

Khu trung tâm thương mại Hòn Đất (các đường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

12/10/2023

8:00 - 16:00

Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (khu vực 2 bên QL 80 từ chợ Mỹ Lâm đến cổng cụm dân cư xã Mỹ Lâm)

12/10/2023

13:00 - 15:00

Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn (khu vực 2 bên QL 80 từ chợ Vàm Rầy đến cầu Vàm Rầy)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

11/10/2023

7:30 - 11:30

Xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh

12/10/2023

7:30 - 17:00

Xã Tân Thạnh, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

11/10/2023

8:00 - 15:00

Một phần xã Cửa Dương. Khách hàng Trần Văn Ngọc

13/10/2023

8:00 - 10:00

Một phần phường An Thới

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

13/10/2023

8:00 - 17:00

Ấp Cái Nước, lô 3 xã Hưng Yên, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

12/10/2023

8:00 - 12:00

KV từ cây xăng Lê Hùng Ny đến trạm y tế xã Vĩnh Phong; KV từ cầu Miễu Ông Tà đến trường tiểu học Vĩnh Phong 1 xã Vĩnh Phong. Một phần ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông

12/10/2023

13:30 - 17:00

KV từ cây xăng Lê Hùng Ny đến trạm y tế xã Vĩnh Phong; KV vực từ cầu Miễu Ông Tà đến trường tiểu học Vĩnh Phong 1 xã Vĩnh Phong. Một phần ấp Ruộng Sạ 2, xã Phong Đông. Kinh 1000 KP Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận

13/10/2023

8:00 - 12:00

KV từ cửa hàng Mobifone Mộng Linh đến cây xăng Lê Hùng Ny xã Vĩnh Phong

13/10/2023

13:30 - 17:00

KV từ cửa hàng Mobifone Mộng Linh đến cây xăng Lê Hùng Ny xã Vĩnh Phong

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

12/10/2023

8:00 - 12:00

Xã Ngọc Thành; một phần xã Ngọc Chúc; một phần xã Ngọc Thuận

13/10/2023

8:00 - 13:00

Xã Thạnh Hưng (trừ ấp Thạnh Nguyên); xã Thạnh Phước

13/10/2023

8:00 - 16:00

Lộ 62 ấp Lung Nia, xã Hòa Thuận

13/10/2023

8:00 - 17:00

Xã Thạnh Phước; đoạn từ cầu Cây Ư đến giáp ranh cầu Chùa Phật

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

12/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thủy Liễu

13/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Thủy Liễu; Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

11/10/2023

14:00 - 17:00

Một phần ấp Sông Chinh, ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị

12/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa

13/10/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP Xà Ngách, thị trấn Kiên Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực U Minh Thượng

11/10/2023

7:00 - 15:00

Ấp Minh Cường, xã Minh Thuận tuyến 474VT

12/10/2023

7:00 - 15:00

Ấp Minh Thượng A, xã Minh Thuận tuyến 474VT