Điện lực Rạch Giá

8/4/2021 (7h00-12h00): Một phần ấp Trung Thành, xã Phi Thông

Điện lực Châu Thành

5/4/2021 (7h30-11h00): Ấp An Bình, xã Minh Hòa

Điện lực Tân Hiệp

6/4/2021 (8h00-17h00): Ấp Tân Thành, một phần ấp Tân Phát B

7/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Thái; một phần ấp Đông Hòa

8/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Kênh 4B

Điện lực Hà Tiên

6/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

7/4/2021 (8h00-16h00): Một phần khu đô thị phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

8/4/2021 (8h00-10h00): Một phần khu tái định cư phường Bình San, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

5/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

6/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Mương Kinh A, một phần ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình

6/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

6/4/2021 (9h00-15h00): Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên (KV bờ Tây Kinh Vàm Răng). Một phần ấp Mương Kinh A, một phần ấp Mương Kinh, xã Sơn Bình

7/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Đường Hòn TT Hòn Đất (KV Đường Hòn từ cầu Kinh 1 ra QL 80)

7/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên. Một phần KP Sơn Tiến, một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn. Khu vực CDC vượt lũ Sóc Sơn. Một phần ấp Mỹ Hưng, một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm. 

7/4/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Hương Giang, một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

8/4/2021 (7h30-17h00): Khu vực xã Bình Giang.

9/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (KV dọc 2 bên QL 80 từ cầu Tám Ngàn đến gần cầu Bình Giang 2).

9/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

9/4/2021 (8h00-15h00): Một phần KP Thị Tứ TT Sóc Sơn (KV dọc QL 80 hướng mé sông từ cầu số 4 đến cổng TTTM Sóc Sơn).

10/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Hòn Quéo, một phần ấp Hòn Sóc, ấp Hòn Me, TT Phát sóng Hòn Me, ấp Hòn Đất, ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn. Trung tâm hành chính huyện Kiên Hải.

Điện lực Phú Quốc

5/4/2021 (8h00-10h00): TĐC Suối Lớn, xã Dương Tơ

6/4/2021 (9h30-11h00): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

7/4/2021 (8h00-11h00): Trạm kho xăng AT, trạm cảng quốc tế AT

8/4/2021 (8h00-12h00): KV Bãi Sao, khu phố 4, phường An Thới.

9/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Đường Bào, xã Dương Tơ

9/4/2021 (13h30-15h00): Một phần ấp Lê Bát, xã Cửa Cạn

9/4/2021 (15h30-17h00): Một phần KP 19 phường Dương Đông

Điện lực An Biên

10/4/2021 (8h00-13h00): Xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

5/4/2021 (8h00-17h00): Kinh Tám Nhiễu, xã Vĩnh Bình Nam

6/4/2021 (10h00-13h00): Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam.

6/4/2021 (14h00-16h00): Một phần ấp Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

7/4/2021 (8h00-12h00): Kinh Phủ Nhật, xã Vĩnh Bình Nam.

7/4/2021 (8h00-10h00): Kinh Mười Sôm, xã Vĩnh Bình Bắc.

7/4/2021 (10h00-11h00): Kinh Ba Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc.

7/4/2021 (13h00-15h00): Kinh Đồng Tranh, Kinh Lô 8, xã Vĩnh Bình Bắc.

8/4/2021 (8h00-10h00): Rạch Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

8/4/2021 (8h00-11h00): Kinh Tiên Tiến, xã Vĩnh Bình Bắc.

8/4/2021 (13h00-15h00): Kinh Lộ Mới, Kinh 195, xã Vĩnh Bình Bắc.

9/4/2021 (8h30-17h00): Một phần ấp Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

6/4/2021 (7h30-17h00): Đoạn từ cầu Giáo Điểu, xã Hòa Hưng dọc 2 bên sông đến hết xã Hòa Lợi

6/4/2021 (8h00-16h00): Một phần kinh Xuôi, kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

7/4/2021 (8h00-16h00): Kinh KH6 xã Vĩnh Phú

8/4/2021 (8h00-16h00): Một phần xã Ngọc Chúc, xã Vĩnh Thạnh

8/4/2021 (8h00-10h30; 10h00-12h00; 13h00-15h00): Một phần kinh 30/4, xã Hòa An

9/4/2021 (8h00-10h00): Một phần kinh Tràm, xã Hòa An

9/4/2021 (8h00-16h00): Kinh Tư Lụa, kinh KH5 Tư Lụa, xã Vĩnh Phú

9/4/2021 (9h00-11h30): Khu dân cư xã Hòa An

9/4/2021 (13h00-15h00): Một phần kinh Xã Bè, xã Hòa Lợi

10/4/2021 (7h30-17h00): Đọan từ cầu Giáo Điểu, xã Hòa Hưng dọc 2 bên sông đến hết xã Hòa Lợi

10/4/2021 (7h30-15h00): Đoạn từ huyện đội cũ, Thị trấn dọc kinh Ông Hai đến hết xã Thạnh Bình

Điện lực Gò Quao

4/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao.

5/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao (Trạm Đường Mây Mới)

6/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hoà Hưng Bắc, xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao (PĐ. Ông Thọ). Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao (PĐ. Xẻo Rọ; Trạm Xóm Rẫy 2)

7/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định Hoà, huyện Gò Quao (PĐ. PemBuol). Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (Trạm Vĩnh Tuy 4)

8/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao (Trạm Ông Đệm 1)

10/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao.

Điện lực Kiên Lương

6/4/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Lò Bom, một phần KP Lung Kha Na, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

6/4/2021 (7h30-11h00; 13h00-15h00; 15h00-17h00): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

7/4/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

8/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

8/4/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương