Điện lực Rạch Giá

22/4/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Phan Đăng Lưu

23/4/2021 (7h00-16h00): Một phần đường Nguyễn Văn Cừ, Khu Lấn biển

23/4/2021 (7h30-11h00): Một phần đường Nguyễn Gia Thiều

Điện lực Châu Thành

19/4/2021 (7h30-10h30): Trạm Trần Đức Thảo

19/4/2021 (10h30-13h30): Trạm DNTN Thế Khánh

19/4/2021 (13h30-17h00): Trạm Tuấn Cường

20/4/2021 (7h30-10h30): Trạm Phúc Ngọc

20/4/2021 (7h30-16h30): KP Minh Phú, TT Minh Lương

20/4/2021 (10h30-13h30): Trạm BC Đông Dương

20/4/2021 (13h30-17h00): Trạm BC Minh Tâm

Điện lực Tân Hiệp

22/4/2021 (8h00-16h00): Xã Thạnh Trị

23/4/2021 (8h00-16h00): Một phần ấp kinh 2A; một phần ấp kinh 2B

Điện lực Hà Tiên

20/4/2021 (8h00-12h00): Một phần khu TĐC Bình San; KDC Mỹ Đức, TP Hà Tiên

20/4/2021 (14h00-17h00): KV đường Vô Thị Vạn phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

22/4/2021 (8h00-16h00): Một phần KV khu đô thị mới phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

20/4/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

20/4/2021 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần KP Sơn Tiến TT Sóc Sơn

20/4/2021 (9h00-10h00): Một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn

20/4/2021 (10h00-11h00): Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

20/4/2021 (10h00-11h00; 13h00-14h00; 14h00-15h00): Một phần ấp Hương Giang, xã Mỹ Lâm

20/4/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Tân Hưng Giang, xã Mỹ Lâm

20/4/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

22/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Số 8 xã Sơn Kiên

23/4/2021 (8h00-11h00): Một phần Phước Thái, xã Mỹ Phước.

23/4/2021 (13h00-15h00): Một phần Phước Tân, xã Mỹ Phước

Điện lực Phú Quốc

19/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ

19/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Cửa Dương, một phần xã Bãi Thơm

22/4/2021 (7h30-17h00): Một phần các xã Dương Tơ, Cửa Dương, xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu. KV Vinpearl Phú Quốc; KH NĐ Nhựt Anh

22/4/2021 (13h00-17h00): Xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu

22/4/2021 (14h00-16h00): Một phần xã Dương Tơ, toàn bộ xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm, xã Hòn Thơm, phường An Thới

24/4/2021 (7h30-17h00): KP 5, 6, 9, 10 phường Dương Đông, Một phần xã Cửa Dương, toàn bộ xã Cửa Cạn, xã Gành Dầu

Điện lực An Biên 

24/4/2021 (8h00-13h00): Xã Nam Yên, Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

19/4/2021 (8h00-15h00): KV vàm Xáng Kinh 9, xã Vĩnh Thuận

20/4/2021 (8h30-11h00; 11h00-17h00): Một phần ấp Nước Chảy, Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

22/4/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Cạnh Đền, Ruộng Sạ 1, xã Vĩnh Phong

22/4/2021 (11h00-12h00): KV từ Ngân hàng chính sách đến Nhà thiếu nhi KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

24/4/2021 (8h00-15h30): Ấp Cái Nứa, Bời Lời A, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Bình Minh, Bời Lời B, xã Bình Minh. Ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

24/4/2021 (8h00-8h30; 15h00-15h30): Xã Vĩnh Bình Bắc, xã Bình Minh, Vĩnh Bình Nam.

Điện lực Giồng Riềng

22/4/2021 (8h00-13h30): Kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

22/4/2021 (8h00-16h00): KDC xã Vĩnh Thạnh; Kinh Bà Chủ, xã Vĩnh Thạnh

22/4/2021 (12h30-15h30): Kinh Thầy Dòng, xã Hòa Lợi

22/4/2021 (15h00-17h00): Kinh Bầu Cổng, xã Hòa Hưng

23/4/2021 (8h00-10h00): KV UB xã Hòa Hưng

23/4/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Thạnh Nguyên, xã Thạnh Hưng

23/4/2021 (10h30-13h30): KV cầu Kinh 77 xã Ngọc Hòa

23/4/2021 (13h00-16h00): Một phần ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Lộc

23/4/2021 (13h00-17h00): Một phần xã Ngọc Chúc

Điện lực Gò Quao

22/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

23/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao

24/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

20/4/2021 (7h30-17h00): Một phần khu cảng Hòn Chông xã Bình An; Toàn KV xã đảo Hòn Nghệ; xã đảo Sơn Hải, huyện Kiên Lương