Điện lực Rạch Giá

25/4/2021 (7h00-15h00): Một phần đường Đống Đa

26/4/2021 (7h02-17h00): Một phần KP 7 Rạch Sỏi

Điện lực Châu Thành

26/4/2021 (8h00-10h00): Ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc

Điện lực Hà Tiên

27/4/2021 (8h00-10h00): Một phần xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

27/4/2021 (9h00-16h00): Một phần xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

27/4/2021 (16h00-18h00): Xã Phú Mỹ, Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

28/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

28/4/2021 (13h30-15h30): Một phần phường Bình San, Đông Hồ, TP Hà Tiên

29/4/2021 (8h30-10h30): Một phần xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

27/4/2021 (8h00-9h00): Xã Mỹ Hiệp Sơn (trừ ấp Kiên Hảo)

27/4/2021 (9h30-10h00): Một phần ấp Hiệp Thành, xã Mỹ Hiệp Sơn

28/4/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Phước Tân, xã Mỹ Phước

28/4/2021 (10h00-11h30): Một phần ấp Đập Đá, xã Mỹ Phước

Điện lực Phú Quốc

27/4/2021 (8h00-10h30): Một phần ấp Suối Đá, xã Dương Tơ

27/4/2021 (8h00-17h00): Một phần xã Hàm Ninh

28/4/2021 (7h30-11h30): KDL Lan Anh - Cửa Cạn

28/4/2021 (7h30-17h00): Nhà máy nước đá Nhựt Anh, KS Tư Mộng, KDL Vinpearl Phú Quốc

28/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Dương Tơ, một phần xã Cửa Dương, một phần xã Cửa Cạn, một phần phường Dương Đông, TP Phú Quốc

28/4/2021 (8h30-11h00): Xã Hàm Ninh, một phần xã Dương Tơ, một phần xã Bãi Thơm, một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

28/4/2021 (8h30-11h00): Xã Hòn Thơm, một phần xã Dương Tơ, một phần xã Hàm Ninh, một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

28/4/2021 (13h00-14h00): Toàn bộ xã Gành Dầu

29/4/2021 (8h00-11h30): KP 3, KP 4, KP 8, một phần KP 2, KP 5 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

29/4/2021 (13h30-15h30): Một phần xã Cửa Dương

Điện lực Vĩnh Thuận

26/4/2021 (8h00-9h30): Khu vực 8000 kinh 2

26/4/2021 (8h00-10h00): Kinh 3, kinh Đòn Dong, kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

26/4/2021 (8h30-11h00; 13h00-15h00): Kinh 11 xã Tân Thuận. Kinh Phủ Nhật, xã Vĩnh Bình Nam

26/4/2021 (10h00-12h00; 15h00-17h00): Một phần ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận.

26/4/2021 (13h00-16h00): Kinh 2 xã Tân Thuận.

28/4/2021 (8h00-15h00): Tuyến 476VT

29/4/2021 (8h00-10h00; 14h00-16h00): Một phần ấp Cạnh Đền xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

28/4/2021 (8h00-10h00; 9h30-13h00): Một phần kinh Bộ Vị, xã Hòa Thuận

28/4/2021 (8h00-11h30): Một phần ấp Thạnh Ngọc, xã Thạnh Hưng

28/4/2021 (13h00-16h00): Một phần kinh Ông Hai thuộc KP 7 thị trấn

28/4/2021 (13h00-17h00): Kinh Hai Hy, xã Hòa Thuận

29/4/2021 (7h30-18h00): Xã Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, một phần xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận (đoạn từ cầu Ngọc Hòa đến hết xã Hòa Lợi)

Điện lực Gò Quao

28/4/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

26/4/2021 (7h30-14h00; 14h00-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

27/4/2021 (7h30-12h00): Một phần thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương (dọc QL 80 từ KP Tám Thước đi Dương Hòa); toàn xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

28/4/2021 (7h30-14h30): Một phần KP Cư Xá (KV trường cấp 3) TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

29/4/2021 (7h30-11h30): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương