Điện lực Rạch Giá

4/5/2021 (7h00-10h00): Một phần đường Huỳnh Tấn Phát

7/5/2021 (7h00-14h00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực

Điện lực Châu Thành

5/5/2021 (6h30-17h00): KP Minh Long, TT Minh Lương. Ấp Minh Long, Minh Hưng, Hòa Hưng, Bình Hòa, Bình Thạnh, xã Minh Hòa

6/5/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp An Thành, xã Bình An

6/5/2021 (8h30-9h30): NM Kiên Hùng (AOKi)

6/5/2021 (8h30-15h00): Cắt 03 FCO PĐ trạm Giếng nước Minh Lương

6/5/2021 (15h00-17h00): Một phần ấp An Thành, Thới Quản, xã Bình An

7/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Phước Chung, Phước Lợi, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành

8/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Minh Tân - Giục Tượng (miễn trừ). Một phần ấp Tân Thành - Giục Tượng (miễn trừ)

Điện lực Tân Hiệp

6/5/2021 (8h00-17h00): Ấp Kênh 9A, ấp Thạnh Tây, ấp Thạnh Đông

7/5/2021 (8h00-17h00): Một phần ấp Đông Thái, một phần ấp Tân Thành

Điện lực Hòn Đất

5/5/2021 (8h00-10h00): Một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn. Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

5/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, một phần ấp Tân Hưng, một phần ấp Hương Giang, xã Mỹ Lâm. Một phần KP Sơn Thịnh, một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn. Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

5/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Tân Điền, một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm. Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

6/5/2021 (8h00-10h00): Một phần ấp Bình Thuận xã Bình Sơn. Một phần ấp Huỳnh Sơn xã Lình Huỳnh

6/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Thuận An, một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

6/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Ranh Hạt xã Bình Giang. Một phần ấp Bình Thuận xã Bình Sơn

7/5/2021 (8h00-15h00): Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (khu vực bên sông kinh Đường Hòn).

Điện lực An Biên

7/5/2021 (7h30-14h00): Xã Tây Yên, Tây Yên AS, Hưng Yên, Đông Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

5/5/2021 (9h00-12h00): Kinh Rạch Đình, xã Vĩnh Phong

5/5/2021 (14h00-15h00): Kinh Rạch Miễu, xã Vĩnh Phong

6/5/2021 (8h00-13h00): KV từ cầu Ngã 6 đến chợ Ngã 5 xã Bình Minh; từ cầu Ngã 5 đến kinh Ba Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc

6/5/2021 (8h00-17h00): KV từ chợ Ngã 5 đến dầu Kinh lung Tư Cự thuộc ấp Bình Minh, xã Bình Minh

6/5/2021 (12h00-13h00): KV từ Ngân hàng chính sách đến Nhà thiếu nhi KP Vĩnh Đông 2, TT Vĩnh Thuận

7/5/2021 (8h00-17h00): Kinh Lò Rèn & khu vực từ 4000 đến 8000 kinh 1 xã Tân Thuận. Kinh 14 xã Vĩnh Thuận

Điện lực Giồng Riềng

4/5/2021 (7h30-17h00): Toàn khu vực kinh Cây Dương, xã Bàn Tân Định

5/5/2021 (7h30-18h00): Xã Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi, một phần xã Hòa Thuận, Ngọc Hòa, Kinh Năm Tỷ xã Ngọc Thuận (đoạn từ cầu Ngọc Hòa đến hết xã Hòa Lợi)

5/5/2021 (8h00-11h00): Khu vực NM Tân Huy Hoàng

6/5/2021 (7h30-17h00): Xã Thạnh Lộc; một phần ấp Thạnh Nguyên xã Thạnh Hưng (đoạn từ cầu vượt xã Thạnh Hưng đến hết xã Thạnh Lộc)

6/5/2021 (8h00-11h00): Khu vực TT Y tế huyện Giồng Riềng

7/5/2021 (7h30-17h00): Toàn khu vực kinh Láng Sơn, xã Bàn Thạch

7/5/2021 (8h00-10h00): Khu vực LSL Đỗ Thành Y

7/5/2021 (8h00-11h00): Một phần KP Vĩnh Phước, Thị trấn

7/5/2021 (11h00-14h00): Kinh Nông Trường, Thị trấn. Khu vực trạm Bơm

7/5/2021 (14h00-17h00): Một phần kinh Chệt Năm, Thị trấn. Khu vực LSL Nguyễn Thị Nga

Điện lực Kiên Lương

4/5/2021 (7h30-11h00; 13h00-17h00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

5/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Thạnh Lợi, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương