Điện lực Rạch Giá

11/5/2021 (7h00-12h00; 13h00-17h00): Một phần khu Phú Cường

12/5/2021 (7h00-17h00): Một phần khu Phú Cường

13/5/2021 (7h00-17h00): Khu dân cư Cầu Suối; Chung cư 444 Ngô Quyền

15/5/2021 (13h00-16h00): Một phần đường Mậu Thân

Điện lực Châu Thành

11/5/2021 (7h30-17h00): Ấp Tân Bình, Minh Tân, xã Giục Tượng

12/5/2021 (7h30-11h00): Ấp Vĩnh Phú , xã Vĩnh Hòa Phú

12/5/2021 (7h30-11h30): Trạm NĐ Thành Công

13/5/2021 (13h30-17h00): Trạm Công ty TNHH MTV DLTM KG

13/5/2021 (7h30-10h30): Trạm Tuấn Cường

13/5/2021 (10h30-13h30): Trạm thủy sản Kim Hương, thủy sản Kim Hương 1

13/5/2021 (13h30-17h00): Trạm NĐ thủy sản KG

14/5/2021 (7h30-13h30): Trạm Kiên Hùng 1 630kVA, Mỹ Mỹ, Aoki

Điện lực Tân Hiệp

11/5/2021 (7h00-8h00): Ấp Kênh 7A, ấp Kênh 7B, ấp Thạnh Lợi, ấp Đá Nổi A, ấp Đá Nổi B, ấp Thạnh Lộc, ấp Tân Hưng, ấp Tân Thạnh

11/5/2021 (8h00-17h00): Cụm dân cư Thạnh Đông A.

Điện lực Hà Tiên

12/5/2021 (8h00-11h00): Một phần khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

11/5/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

11/5/2021 (9h00-10h00; 10h00-11h00): Một phần ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận

11/5/2021 (11h00-11h30; 13h00-14h00): Một phần ấp Hiệp Thành, một phần ấp Hiệp Hòa, xã Mỹ Hiệp Sơn

11/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Mương Kinh A, một phần ấp Xẻo Tràm, xã Sơn Bình

12/5/2021 (8h00-9h00): Một phần khu phố Mỹ Phú, TT Sóc Sơn

12/5/2021 (8h00-10h00): Một phần khu phố Thành Công, TT Sóc Sơn (đoạn dọc QL 80 từ quán Cafe MT đến cầu Tà Hem)

12/5/2021 (8h00-13h00; 13h00-17h00): Một phần ấp Giàn Gừa, một phần ấp Kinh Mới, xã Bình Sơn

12/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Cản Đất, xã Mỹ Thuận

12/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

12/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm

14/5/2021 (8h00-9h00): Một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất

14/5/2021 (8h00-15h00): Một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

14/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Vàm Biển, xã Linh Huỳnh

14/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Lình Huỳnh, xã Linh Huỳnh.

14/5/2021 (14h00-15h00; 15h00-16h00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

Điện lực Phú Quốc

13/5/2021 (8h00-11h00): Nhà máy nước đá Thành Phước

14/5/2021 (8h00-11h00): Đường Nguyễn Văn Cừ, khu phố 4, phường An Thới, TP Phú Quốc

Điện lực Vĩnh Thuận

11/5/2021 (8h00-10h00): Kinh Lô A Nhỏ, ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc

12/5/2021 (9h00-10h00): Kinh Cả Chợ, ấp Bời Lời B, xã Bình Minh

12/5/2021 (14h00-15h00): Khu vực Chợ Ba Đình, ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

13/5/2021 (8h00-10h00; 10h00-11h30): Kinh Phủ Nhựt, ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

13/5/2021 (13h00-15h00): Kinh Xáng 1 ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

13/5/2021 (15h00-17h00): Kinh Xáng 3 ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

14/5/2021 (8h30-9h30; 10h00-11h00): Một phần ấp Tân Bình, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

11/5/2021 (8h00-13h00): Một phần ấp Xẻo Vịnh, xã Long Thạnh

11/5/2021 (8h00-13h00): Kinh KH5 Tư Lụa, xã Vĩnh Phú

12/5/2021 (7h30-17h00): Một phần ấp Tràm Chẹ, Nguyễn Tấn Thêm, Năm Chiến, xã Bàn Tân Định

12/5/2021 (8h00-10h00): Khu vực trạm bơm Út Sua

12/5/2021 (10h00-11h00): Khu vực trạm Công ty Sinh Thái Kiên Giang

12/5/2021 (13h00-15h00): Khu vực trạm bơm Kinh Chín Ca

12/5/2021 (15h00-17h00): Khu vực trạm LSL Thái Văn Vốn

13/5/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Xẻo Vịnh, ấp Gổ Vàm, ấp Cây Bàng, xã Long Thạnh

13/5/2021 (8h00-10h00): Khu vực trạm bơm Hòa An B

13/5/2021 (8h00-13h00): Kinh Hai Hy, xã Hòa Thuận

13/5/2021 (10h00-11h00): Khu vực trạm trường cấp 3 Hòa Thuận

13/5/2021 (11h00-14h00): Khu vực trạm bơm Kinh Út Được

13/5/2021 (12h30-14h30): Kinh KH6, xã Hòa Thuận

13/5/2021 (14h00-16h00): Khu vực trạm LSL Tăng Minh Hòa

13/5/2021 (14h00-17h00): Kinh Năm Phú, xã Hòa Thuận

13/5/2021 (16h00-17h00): Khu vực trạm lò giết mổ trâu Chín Đọt

14/5/2021 (7h30-13h00): Kinh Xẻo Mây, xã Ngọc Hòa

14/5/2021 (7h30-13h00): Đoạn từ UB xã Ngọc Hòa đến ngã 4 Ông Dèo, xã Hòa Thuận

Điện lực Gò Quao

11/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

11/5/2021 (15h00-17h00): Khách hàng KTĐ Núi Ong 3 ấp Cờ Trắng xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

12/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (Cắt PĐ. Cờ Đỏ)

13/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao (trạm Sông Cái 3)

14/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao (Cắt PĐ. Cái Tàu)

15/5/2021 (7h30-9h00; 15h30-16h00): Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao (trạm Ủy ban huyện)

15/5/2021 (7h30-17h00): Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao (PĐ. Phước Trung 1)

Điện lực Kiên Lương

11/5/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (8h00-9h30): Khách hàng Dương Thị Đẳng ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (8h00-11h00): Khách hàng CP Xây dựng ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (9h30-11h00): Khách hàng Văn Tiến Dũng ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (13h00-15h30): Khách hàng Nghiền Kiên Giang ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (13h30-15h00): Khách hàng KTĐ Núi Ong 1 ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (13h30-17h00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

11/5/2021 (15h30-17h00): Khách hàng NĐ Trường Thịnh, KP Ba Hòn TT Kiên Lương huyện Kiên Lương

12/5/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Ba Hòn (khu TTHC), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (8h00-9h30): Khách hàng Núi Mây 9, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (8h00-9h30): Khách hàng Dương Hòa 4, ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (9h30-11h00): Khách hàng Quế Chi, ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (9h30-11h00): Khách hàng NT Minh Thái, ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

13/5/2021 (13h00-14h30): Khách hàng NT Lê Văn Nhân, ấp Cờ Trắng xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

13/5/2021 (13h30-15h00): Khách hàng NT Dương Văn Minh ấp Cờ Trắng xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

13/5/2021 (15h00-16h00): Khách hàng Trương Út Thuận, ấp Lung Lớn xã Kiên Bình huyện Kiên Lương

13/5/2021 (15h00-17h00): Khách hàng NT Dương Văn Hóa ấp Cờ Trắng xã Hòa Điền huyện Kiên Lương

13/5/2021 (16h00-17h00): Khách hàng Trường Phúc, ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

14/5/2021 (7h30-17h00): Một phần KP Ba Hòn (Khu TTHC), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương