Điện lực Rạch Giá

18/5/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Võ Trường Toản

22/5/2021 (7h00-17h00): Một phần đường Mai Thị Hồng Hạnh, Cao Thắng, Kênh 5, Kênh 6 RS

Điện lực Châu Thành

20/5/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Minh Long, xã Minh Hòa

21/5/2021 (7h30-15h00): Một phần ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Phú

Điện lực Tân Hiệp

21/5/2021 (7h30-11h30): Kênh Tràm

Điện lực Hà Tiên

18/5/2021 (8h00-10h00): Một phần KP2 phường Bình San, phường Pháo đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

20/5/2021 (8h00-10h00): KV Mũi Giông, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

20/5/2021 (14h00-16h30): KV cầu Đồng Hòa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

18/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

18/5/2021 (8h00-11h00): Một phần ấp Tà Lóc, ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên. Xã Mỹ Thái

18/5/2021 (9h00-10h00): Một phần KP Sơn Tiến, TT Sóc Sơn

18/5/2021 (11h00-13h00): Một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn

18/5/2021 (13h00-14h00): Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

18/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

19/5/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

19/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

19/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

19/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp Hương Giang, xã Mỹ Lâm

19/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Hương Giang, xã Mỹ Lâm

19/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Kinh Mới, xã Sơn Bình

19/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm

21/5/2021 (8h00-9h00): Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn

21/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Thuận Hòa, xã Bình Sơn

21/5/2021 (10h00-11h00): Một phần ấp Thuận An, xã Bình Sơn

21/5/2021 (13h00-14h00): Một phần ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

21/5/2021 (14h00-15h00): Một phần ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang

23/5/2021 (8h00-11h30): Một phần KP Đường Hòn TT Hòn Đất (KV kinh 200 từ Điện lực Hòn Đất đến cổng sau Trường THPT TT Hòn Đất)

Điện lực Vĩnh Thuận

19/5/2021 (8h00-9h00): KV 5000 kinh 14 xã Vĩnh Thuận

19/5/2021 (9h00-11h00): KV từ cầu nghĩa trang đến cơ sở phế liệu Mỹ Linh đường Nguyễn Trung Trực KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

20/5/2021 (9h00-10h00): Một phần ấp Nước Chảy, Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

18/5/2021 (7h30-17h00): Kinh Cây Dương, xã Bàn Tân Định

18/5/2021 (8h00-10h00): Khu vực nhà máy

18/5/2021 (8h00-16h00): Kinh Đường Láng; Kinh KH9 xã Hòa Hưng

18/5/2021 (13h00-15h00; 15h00-17h00): Khu vực trạm bơm

19/5/2021 (8h00-12h00): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

19/5/2021 (8h00-15h00): Một phần kinh Củ Sáu, xã Thạnh Phước

19/5/2021 (11h00-14h30): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

19/5/2021 (14h00-17h00): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

19/5/2021 (8h00-11h00; 13h00-15h00; 15h00-17h00): Khu vực trạm bơm

20/5/2021 (7h30-17h00): Xã Bàn Tân Định, xã Bàn Thạch, một phần xã Minh Hòa, một phần KP 8 thị trấn

20/5/2021 (9h00-11h00): KV UBND xã Thạnh Bình cũ. Một phần ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh

21/5/2021 (8h00-12h00): Một phần kinh xã Bè xã Hòa Lợi

21/5/2021 (8h00-15h00): Một phần kinh KH3 xã Thạnh Phước

21/5/2021 (9h00-13h00): KV Ủy ban xã Hòa Lợi

21/5/2021 (9h00-15h00): Một phần kinh Xuôi xã Ngọc Thuận

21/5/2021 (12h30-14h30): Kinh Bà Đầm xã Hòa An

21/5/2021 (14h00-17h00): Một phần kinh Thác Lác, xã Hào An

22/5/2021 (8h00-11h00): Một phần khu nội ô thị trấn. KV Huyện đội cũ, Huyện ủy khu nội ô thị trấn

22/5/2021 (8h00-13h00): Một phần khu nội ô thị trấn

Điện lực Gò Quao

18/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

19/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao. Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

20/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Định An, huyện Gò Quao. Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao. Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.

21/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao.

Điện lực Kiên Lương

18/5/2021 (7h30-11h00): Một phần xã Bình An, một phần xã Bình Trị, huyện Kiên Lương. Toàn khu vực xã Hòn Nghệ, toàn khu vực xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương

18/5/2021 (7h30-17h00): Một phần xã Bình An, một phần xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

19/5/2021 (7h30-18h00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương. Một phần ấp Kinh T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

20/5/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Núi Mây, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.

20/5/2021 (13h00-15h00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

21/5/2021 (7h30-11h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

21/5/2021 (13h00-17h00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương