Điện lực Rạch Giá

25/5/2021 (7:00 - 16:00): Một phần đường Mạc Cửu

26/5/2021 (7:00 - 16:00): Một phần đường Mạc Cửu

27/5/2021 (7:00 - 16:00): Một phần đường Mạc Cửu

28/5/2021 (7:00 - 16:00): Một phần đường Võ Thị Sáu, Trần Quốc Tuấn

29/5/2021 (7:00 - 17:30): Đường Mai Thị Hồng Hanh, Cao Thắng, khu vực Kênh 5, kênh 6 Rạch Sỏi

Điện lực Châu Thành

25/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

27/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP Minh An, TT Minh Lương

28/5/2021 (7:30 - 11:00): Một phần ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa

31/5/2021 (8:00 - 11:00): KP Minh Phú, TT Minh Lương

31/5/2021 (13:30 - 15:00): Ấp An Phước, xã Bình An

Điện lực Tân Hiệp

26/5/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Đông Thái.

27/5/2021 (7:30 - 17:00): Xã Thạnh Trị; một phần ấp Đông Thành.

29/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Đông Hưng. Một phần khu phố A

Điện lực Hà Tiên

25/5/2021 (7:30 - 8:30): Một phần KP 3 phường Pháo Đài; Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên

25/5/2021 (7:30 - 17:30): Một phần KP 3 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

25/5/2021 (8:00 - 10:30; 14:00 - 17:00): Một phần KV Mương đào, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

26/5/2021 (8:00 - 10:30): Một phần KV Chợ Mới, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

27/5/2021 (8:30 - 10:00; 10:00 - 11:30; 13:30 - 15:00): Một phần KV Mẹt Lung, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

27/5/2021 (16:00 - 18:00): Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên. Huyện Giang Thành

29/5/2021 (7:30 - 8:30): Một phần KP 3 phường Pháo Đài; Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên

29/5/2021 (7:30 - 17:30): Một phần KP 3 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

27/5/2021 (8:00 - 9:00): Một phần KP Đầu Doi, TT Hòn Đất.

27/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất. Một phần ấp Sơn An, xã Nam Thái Sơn

27/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Giàn Gừa, xã Sơn Bình

27/5/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Mương Kinh, một phần ấp Mương Kinh A, xã Sơn Bình

27/5/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Lình Huỳnh, một phần ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh. Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn.

27/5/2021 (13:00 - 17:00): Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Đường Hòn)

28/5/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất (KV bờ tây kinh 9).

Điện lực Phú Quốc

25/5/2021 (8:00 - 11:00): KP 4 phường An Thới

25/5/2021 (8:00 - 17:00): Một phần xã Gành Dầu

25/5/2021 (9:00 - 11:30): Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

25/5/2021 (14:00 - 16:00): Một phần xã Gành Dầu

27/5/2021 (8:30 - 11:30): KV Hậu Cần, Suối Đá xã Dương Tơ

28/5/2021 (8:30 - 16:30): Một phần xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu

28/5/2021 (8:00 - 8:30; 16:30 - 17:00): Một phần xã Cửa Cạn và xã Gành Dầu

Điện lực An Biên

26/5/2021 (8:00 - 17:00): Xã Nam Thái, Nam Thái A, huyện An Biên

27/5/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Kinh Dài, Hai Phước, Rạch Cóc, xã Tây Yên, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

25/5/2021 (8:00 - 10:00): KV từ trạm điện đến quán cơm Kim Thủy đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2.

25/5/2021 (13:00 - 14:00): KV từ chợ Bách Hóa đến chợ Nông Sản đường Nguyễn Trung trực KP Vĩnh Phước 2.

25/5/2021 (14:00 - 15:00): KV từ chợ Bách Hóa đến nha khoa Thanh An đường Mai Văn Trương KP Vĩnh Phước 2.

25/5/2021 (15:00 - 16:00): KV từ chợ Nông Sản đến bến tàu đường Nguyễn Trung Trực KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận.

26/5/2021 (8:00 - 10:00): Đường Huỳnh Thủ; KV từ trường THCS Thị Trấn đến trung tâm giáo dục thường xuyên đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận

26/5/2021 (12:00 - 13:00): KV từ quán Phương Vinh Vương đến kho bạc Vĩnh Thuận

26/5/2021 (14:00 - 15:00): KV trường THPT Vĩnh Thuận đến xưởng cán tôn Quách Xướng đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

27/5/2021 (8:30 - 11:00): Một phần ấp Đồng Tranh, xã Vĩnh Bình Bắc

28/5/2021 (8:00 - 11:30): Kinh Phủ Nhật, xã Vĩnh Bình Nam. 

28/5/2021 (11:00 - 12:00): Khu nội bộ thuộc KP Vĩnh Đông 2 

28/5/2021 (13:00 - 15:00): Kinh Xáng 1 xã Vĩnh Bình Bắc

28/5/2021 (15:00 - 17:00): Kinh Xáng 3 xã Vĩnh Bình Bắc

Điện lực Giồng Riềng

25/5/2021 (7:30 - 17:30): Đoạn từ cầu Giáo Điễu dọc hai bên sông - xã Hòa Hưng đến hết xã Hòa Lợi và kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

25/5/2021 (8:00 - 12:00): Kinh Chòm Tre, xã Thạnh Hưng

25/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần KP 6 Thị trấn. Một phần ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Bình

25/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần KP 6 Thị trấn. Một phần kinh KH8 xã Thạnh Hưng

26/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần kinh Hội Đồng, xã Hòa Thuận

26/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần KP 3 Thị trấn. Khu vực chợ nông sản Giồng Riềng

26/5/2021 (8:00 - 16:00): Xã Vĩnh Thạnh; xã Vĩnh Phú; một phần ấp Hồng Hạnh Thị trấn

26/5/2021 (9:00 - 11:00): Một phần kinh Tư Tưng, xã Hòa Thuận

26/5/2021 (11:00 - 14:30): Một phần kinh Xẻo Kè, xã Ngọc Chúc

26/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần KP 7 Thị trấn

26/5/2021 (14:00 - 17:00): Một phần kinh Thân Suốt, xã Ngọc Hòa

27/5/2021 (8:00 - 12:00): Một phần kinh Biện Mười, xã Thạnh Hưng

27/5/2021 (8:00 - 13:00): Một phần ấp Bế Nhứt, một phần ấp Xẻo Vịnh, xã Long Thạnh

27/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Bến Nhứt, một phần ấp Đồng Tràm, ấp Nam Hải xã Long Thạnh. Một phần kinh KH3 xã Thạnh Hưng

28/5/2021 (8:00 - 13:00): KV xã Ngọc Thành. KV Cầu Bến Nhứt cũ

28/5/2021 (8:00 - 15:00): Kinh Nathum xã Bàn Tân Định

28/5/2021 (13:00 - 16:00): Một phần ấp Quang Mẫn Thị trấn. Một phần ấp Thạnh Trung xã Thạnh Hưng

Điện lực Gò Quao

25/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Phước A

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Định An

27/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Định Hòa. Một phần xã Định An

28/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Thắng. Một phần xã Định An

30/5/2021 (7:30 - 17:00): Toàn xã Thới Quản, xã Thủy Liễu, xã Định Hòa, xã Định An, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, xã Vĩnh Phước B, thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao. Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng. Một phần xã Vĩnh Phước B, xã Định An, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

25/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần KP Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

25/5/2021 (8:00 - 9:30): Trạm An Phát Mo So KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Khách hàng NTSF ấp Tà Săng xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương.

25/5/2021 (9:30 - 11:00): Trạm Phạm Trung Đại ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương. KCN Toàn Cầu ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

25/5/2021 (13:00 - 14:00): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

25/5/2021 (13:30 - 15:00): Trạm Thiên Nhiên 1 ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương

25/5/2021 (13:30 - 17:00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

25/5/2021 (14:00 - 15:00): NĐ Ba Lan KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

25/5/2021 (15:30 - 17:00): Trạm Tiến Triển 1 ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Trạm Sơn Giang ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương

26/5/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương.

27/5/2021 (7:30 - 16:00): Một phần KP Lung Kha Na TT Kiên Lương. Toàn xã Bình Trị. Một phần xã Bình An, huyện Kiên lương

27/5/2021 (7:30 - 17:00): Toàn KP Lung Kha Na. Toàn xã Bình Trị. Một phần xã Bình An

27/5/2021 (8:00 - 9:30): Trạm An Phát 1 ấp Rach Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

27/5/2021 (8:00 - 9:30): Trạm Trần Hoàng Dinh 2 ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

27/5/2021 (9:30 - 11:00): Trạm NT Công nghiệp 3-5 ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Trạm An Phát 2 ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.

27/5/2021 (13:00 - 14:00): Trạm Cao Nguyên Xanh 1 ấp Rach Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

27/5/2021 (13:30 - 14:00): Trạm Nguyễn Thị Lan ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

27/5/2021 (14:00 - 15:00): Trạm Dương Thành Tâm ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương.

27/5/2021 (14:00 - 15:30): Trạm An Phát 6 ấp Rach Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.

27/5/2021 (15:30 - 17:00): Trạm LV Nam Việt 1 ấp Núi Trầu, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương. Trạm Vạn Hưng Thành ấp Rach Đùng, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

31/5/2021 (7:30 - 11:00; 13:30 - 17:00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương