Điện lực Rạch Giá

1/6/2021 (7:00 - 16:00): Một phần đường Ngô Thời Nhiệm

Điện lực Châu Thành

1/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

2/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần KP Minh Phú, TT Minh Lương. Ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

3/6/2021 (7:30 - 17:00): KP Minh Phú, TT Minh Lương

4/6/2021 (7:30 - 16:00): Ấp Đồng Tràm, xã Minh Hòa

7/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Hòa Lộc, xã Mong Thọ A. Một phần ấp Minh Tân, xã Giục Tượng

Điện lực Tân Hiệp

2/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Thạnh An 1, một phần ấp Thạnh An 2, một phần ấp Đông Thọ A

Điện lực Hà Tiên

1/6/2021 (8:00 - 10:30): KV Lầu Ba, Rạch Ụ phường Bình San, Đông Hồ, TP Hà Tiên

1/6/2021 (13:30 - 16:00): KV chợ xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

2/6/2021 (8:00 - 10:30): KV chùa Phù Dung phường Bình San, TP Hà Tiên

2/6/2021 (13:30 - 16:00): KV Đề Lim phường Bình San, Đông Hồ, TP Hà Tiên

3/6/2021 (8:00 - 10:30): KV cây số 1 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

1/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn

2/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tân Điền, một phần ấp Hưng Giang xã Mỹ Lâm. DNTN Hiệp Phát

2/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm

3/6/2021 (8:00 - 8:30): Một phần KP Đầu Doi, TT Hòn Đất

3/6/2021 (8:30 - 9:00): Một phần ấp Sơn Nam, xã Nam Thái Sơn

3/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang

3/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần KP Sư Nam, TT Hòn Đất. Một phần ấp Vàm Biển, xã Lình Huỳnh.

3/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Lình Huỳnh, xã Lình Huỳnh

3/6/2021 (14:00 - 15:00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn.

3/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

4/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên (KV kinh Sóc). Một phần KP Tà Lúa, TT Sóc Sơn

4/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Hiệp Bình, xã Mỹ Hiệp Sơn

4/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận

Điện lực Phú Quốc

1/6/2021 (8:30 - 10:30): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

1/6/2021 (9:00 - 11:30; 11:30 - 15:30): Một phần xã Cửa Dương; một phần xã Bãi Thơm

1/6/2021 (14:00 - 16:00): Một phần xã Gành Dầu

2/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

2/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

3/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Gành Gió xã Cửa Dương. Một phần phường An Thới TP Phú Quốc

3/6/2021 (11:30 - 17:00): Một phần xã Cửa Cạn

3/6/2021 (14:00 - 16:00): Một phần xã Dương Tơ

4/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KP 4 phường Dương Đông

4/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

4/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

4/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

Điện lực An Biên

1/6/2021 (8:00 - 13:00): Xã Tây Yên, huyện An Biên

3/6/2021 (10:00 - 13:00): Xã Đông Yên, huyện An Biên

5/6/2021 (8:00 - 15:00): Xã Đông Thái, huyện An Biên

Điện lực Vĩnh Thuận

1/6/2021 (8:30 - 9:30): Khu vực 4000 Kinh 1, xã Tân Thuận

1/6/2021 (9:30 - 10:30): Khu vực chợ Ngã Năm, xã Bình Minh.

1/6/2021 (14:00 - 17:00): Kinh Ba Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc.

2/6/2021 (8:00 - 10:00): Khu vực 3000 Kinh 1, xã Tân Thuận

2/6/2021 (10:00 - 12:00): Khu vực 4000 Kinh 1, xã Tân Thuận.

2/6/2021 (13:00 - 14:00): Khu vực 3000 Kinh 2, xã Tân Thuận

2/6/2021 (14:00 - 16:00): Khu vực 7000 Kinh 2, xã Tân Thuận.

3/6/2021 (8:00 - 10:00): Kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

3/6/2021 (13:00 - 14:00): Kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

3/6/2021 (15:00 - 16:00): Kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

4/6/2021 (8:30 - 13:00): Kinh Rạch Đình, xã Vĩnh Phong

4/6/2021 (14:00 - 16:00): Kinh Rạch Miễu, xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

1/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

1/6/2021 (11:00 - 14:30): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

1/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần Sông Cái Bé, xã Hòa Thuận

2/6/2021 (7:30 - 17:30): KV từ cầu Chữ Y thị trấn dọc lộ nhỏ phía bên sông đến hết xã Long Thạnh

2/6/2021 (9:00 - 10:00): KV trạm NM XX Lê Văn Chót

2/6/2021 (13:00 - 14:00): KV trạm bơm Kinh Xã Bè

2/6/2021 (15:00 - 16:00): KV trạm bơm Kinh Cả Sỹ

3/6/2021 (8:00 - 10:30): Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Hưng. Một phần ấp Hai Tỷ, xã Ngọc Hòa

3/6/2021 (10:00 - 14:00): Một phần ấp Hòa Phú, xã Hòa Hưng

3/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Thác Lác, xã Hòa An

4/6/2021 (7:30 - 17:30): KV từ bến xe Giồng Riềng doc theo lộ nhựa đến hết xã Long Thạnh

5/6/2021 (8:00 - 11:00): KV Nội ô thị trấn Giồng riềng và Huyện ủy Giồng Riềng

Điện lực Gò Quao

3/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Định An

4/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

Điện lực Kiên Lương

1/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

1/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần KP Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

1/6/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

1/6/2021 (9:30 - 11:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.

1/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần KP Ba Hòn, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

1/6/2021 (10:30 - 17:00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương.

1/6/2021 (13:00 - 14:30): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

1/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.

1/6/2021 (14:30 - 17:00): Một phần KP Cư Xá, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương.

1/6/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương. Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

3/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

3/6/2021 (7:30 - 14:00): Một phần ấp Hòn Chông (khu chợ Bình An) xã Bình An, huyện Kiên Lương

3/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

3/6/2021 (13:30 - 15:00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương.

3/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

3/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

3/6/2021 (15:00 - 17:00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

4/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương.

4/6/2021 (10:00 - 14:00): Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương

4/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần ấp Ba Trại, xã Bình An, huyện Kiên Lương