Điện lực Rạch Giá

13/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần đường Dương Minh Châu, một phần đường Nguyễn Biểu

14/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần đường Hùng Vương

15/7/2021 (7:00 - 17:00): Một phần đường Nguyễn Trung Trực, một phần đường Cô Bắc, 3/2

Điện lực Châu Thành

14/7/2021 (7:30 - 10:30): Trạm Thuận Phong An Thành, ấp An Thành, xã Bình An

14/7/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

14/7/2021 (10:30 - 14:00): Trạm bơm Chín Xuyên, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp

14/7/2021 (13:00 - 16:00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

14/7/2021 (14:00 - 17:00): Trạm bơm Bà Mì, ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

16/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần ấp Hòa Hưng, xã Minh Hòa. Trạm Trần Đức Thảo, KP Minh An, TT Minh Lương

16/7/2021 (11:30 - 15:30): Trạm Thế Khánh 1000kVA (Long Phú), ấp Minh Phong, xã Bình An

16/7/2021 (13:00 - 16:30): Ấp Tân Phước, xã Giục Tượng

19/7/2021 (7:30 - 10:30): Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

19/7/2021 (7:30 - 11:00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

19/7/2021 (7:30 - 16:30): Ấp An Ninh, xã Bình An

19/7/2021 (10:30 - 14:30): KP Minh An, TT Minh Lương

19/7/2021 (14:30 - 17:00): Ấp Vĩnh Đằng, xã Vĩnh Hòa Hiệp

Điện lực Hà Tiên

13/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực Trần Thệ xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

13/7/2021 (13:30 - 16:00): Khu vực kênh nông trường các xã Phú Mỹ, Phú Lợi, Vĩnh Điều, Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

13/7/2021 (13:30 - 16:00): Một phần khu phố 2 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

14/7/2021 (8:00 - 8:30): Hộ kinh doanh Trung Đứng

14/7/2021 (9:00 - 10:00): Hộ kinh doanh Trung Đứng

14/7/2021 (10:00 - 11:00): Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn

14/7/2021 (13:30 - 14:00): Hộ kinh doanh Lê Khanh Na Đi

15/7/2021 (8:00 - 11:00): Khu vực cụm dân Cư Sóc Sơn

15/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

15/7/2021 (14:00 - 15:00): Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

18/7/2021 (8:00 - 10:00): Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang

18/7/2021 (10:30 - 12:30): Trung tâm Y tế huyện Hòn Đất

Điện lực Phú Quốc

14/7/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

15/7/2021 (8:00 - 10:00): Công ty BIM

19/7/2021 (8:00 - 10:00): Một phần khu phố 4 phường An Thới, TP Phú Quốc

19/7/2021 (16:00 - 17:00): Một phần xã Cửa Dương; một phần xã Bãi Thơm

Điện lực Vĩnh Thuận

14/7/2021 (8:00 - 10:00): Kinh Phủ Nhật, xã Bình Minh

14/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Xẽo Da, xã Vĩnh Bình Bắc

16/7/2021 (10:00 - 15:00): Một phần ấp Hòa Thành, ấp Cái Nứa, xã Vĩnh Bình Nam

Điện lực Giồng Riềng

14/7/2021 (8:00 - 15:00): Khu vực đầu kinh Đường Láng (2 bên sông), xã Hòa Hưng

15/7/2021 (7:30 - 17:00): Xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú. KP 4, một phần KP Kim Liên, một phần KP Hồng Hạnh, KP 3 Thị trấn. Đoạn từ cầu Trại Giam đến ngã 3 Cây Chung, xã Ngọc Chúc

16/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Láng Sơn, xã Bàn Thạch

19/7/2021 (8:00 - 9:30): Một phần khu phố 7 thị trấn

19/7/2021 (8:00 - 10:00): Khu vực UBND xã Long Thạnh. Một phần ấp Xẻo Vịnh, xã Long Thạnh

19/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần kinh Năm Tỷ, xã Ngọc Thuận

19/7/2021 (10:00 - 14:00): Một phần ấp Nam Hải, xã Long Thạnh

19/7/2021 (11:00 - 15:00): Một phần kinh KH7 xã Hòa Lợi. Một phần khu phố 7 thị trấn

19/7/2021 (14:00 - 16:00): Một phần ấp Xẻo Chác, xã Long Thạnh

Điện lực Gò Quao

14/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao

15/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Phước B; Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

16/7/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

16/7/2021 (13:30 - 17:00): Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao

17/7/2021 (7:30 - 11:00): Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao

Điện lực Kiên Lương

14/7/2021 (0:08 - 17:00): Một phần ấp Rẫy Mới, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

14/7/2021 (7:30 - 18:00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa. Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền

14/7/2021 (13:30 - 17:00): Công ty Quý Hải, ấp Rẫy Mới, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Kinh 9, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

15/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp An Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

15/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp An Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

15/7/2021 (14:00 - 15:30): Một phần ấp An Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

15/7/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp An Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KP Xà Ngách (khu NumPo), TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần ấp Hòn Chông (khu chợ Bình An) xã Bình An, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (13:00 - 14:00): Một phần ấp Hòn Chông (khu TĐC xi măng) xã Bình An, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (13:30 - 17:00): NĐ Thụy Khôi, KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (14:00 - 15:30): Một phần ấp Hòn Chông, xã Bình An, huyện Kiên Lương

16/7/2021 (15:30 - 17:00): Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương

19/7/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

19/7/2021 (10:00 - 13:00): Một phần KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

19/7/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

19/7/2021 (15:00 - 17:00): Một phần KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương