Điện lực Châu Thành

22/6/2021 (7:30 - 11:00): KP Minh An, TT Minh Lương

22/6/2021 (13:30 - 15:00): Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

23/6/2021 (7:30 - 16:30): Ấp Tân Phước, xã Giục Tượng

24/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Bình, xã Thạnh Lộc

25/6/2021 (7:30 - 17:00): Ấp Thạnh Hưng, xã Thạnh Lộc

28/6/2021 (8:00 - 11:00): Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

Điện lực Tân Hiệp

22/6/2021 (8:00 - 15:00): Ấp Kinh 9A, ấp Thạnh Tây, ấp Thạnh Đông

23/6/2021 (8:00 - 17:00): Xã Tân Hội

23/6/2021 (10:00 - 17:00): Ấp Kênh 4B

Điện lực Hà Tiên

22/6/2021 (11:00 - 12:30): Kinh T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

23/6/2021 (8:00 - 11:30): Ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

23/6/2021 (13:30 - 16:00): Khu vực Lò vôi phường Bình San, Đông Hồ, TP Hà Tiên

24/6/2021 (14:00 - 16:30): TP Hà Tiên

Điện lực Hòn Đất

24/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần ấp Tân Điền, xã Mỹ Lâm (KV Cống Thần Nông & đê quốc phòng)

25/6/2021 (8:00 - 15:00): Một phần KP Tà Lúa, một phần KP Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (KV Cống Tà Hem & đê quốc phòng)

25/6/2021 (8:00 - 8:30): Một phần ấp Thuận An, xã Bình Sơn (KV bên sông kinh Vàm Rầy)

25/6/2021 (9:00 - 9:30): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV đê quốc phòng)

25/6/2021 (9:30 - 10:00): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV đê quốc phòng)

25/6/2021 (10:00 - 10:30): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV đê quốc phòng)

25/6/2021 (10:30 - 11:00): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV đê quốc phòng)

25/6/2021 (13:00 - 13:30): Một phần ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn (KV đê quốc phòng)

Điện lực An Minh

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần TT thứ 11, một phần xã Đông Hưng, một phần xã Đông Hưng B

Điện lực Phú Quốc

22/6/2021 (8:00 - 10:00): Một phần KP 4 phường An Thới

22/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Suối Lớn, phường An Thới

22/6/2021 (8:30 - 16:30): Một phần KP 8 phường Dương Đông

23/6/2021 (8:30 - 11:00): Một phần xã Hàm Ninh; toàn bộ xã Bãi Thơm

23/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần KP 6 phường An Thới. Khách hàng xưởng 58

23/6/2021 (8:30 - 17:00): Một phần xã Hàm Ninh

24/6/2021 (8:00 - 11:30): Một phần KP 6, 10 phường Dương Đông

24/6/2021 (8:00 - 16:00): Một phần KP 6; toàn bộ khu 3, 8 phường An Thới

24/6/2021 (13:00 - 16:30): Một phần KP 6 ,9 phường Dương Đông

24/6/2021 (13:00 - 17:00): Một phần ấp Gành Gió, xã Cửa Dương

24/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

25/6/2021 (7:30 - 11:00): Một phần KP 5, 8 phường Dương Đông

25/6/2021 (10:00 - 17:00): Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

Điện lực Vĩnh Thuận

22/6/2021 (8:00 - 10:00): KV từ chợ nổi đến cống Bà Bang đường Võ Văn Kiệt KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

22/6/2021 (10:00 - 13:00): KV đường nội bộ KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

22/6/2021 (14:00 - 17:00): KV 4000 kinh 1 xã Tân Thuận

23/6/2021 (8:00 - 10:00): Kinh Rạch Miễu, xã Vĩnh Phong; KV chợ Chắc Băng, xã Phong Đông

23/6/2021 (13:00 - 17:00): Kinh Cái Nhum, xã Phong Đông

23/6/2021 (15:00 - 16:30): Kinh 3 Hớn, xã Vĩnh Bình Bắc

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Kinh Sông Cũ, xã Vĩnh Phong.

24/6/2021 (13:00 - 17:00): Kinh Sông Cũ, xã Vĩnh Phong

25/6/2021 (8:00 - 16:00): Khu vực từ 5000 đến 8000 kinh 1, xã Tân Thuận

Điện lực Giồng Riềng

22/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần ấp Thạnh Thanh, xã Thạnh Hưng

22/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi

22/6/2021 (9:00 - 10:00): Một phần ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch. Khu vực UBND xã Hòa Hưng

22/6/2021 (10:00 - 11:00): Một phần ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch. Khu vực kinh Nhà Băng 2 bên sông xã Hòa Hưng, xã Hòa Lợi

22/6/2021 (12:00 - 15:00): Một phần ấp Lung Nia, xã Hòa Thuận

22/6/2021 (13:00 - 14:00): Một phần kinh Ranh Trái, xã Hòa Lợi. Một phần xã Bàn Tân Định

22/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần kinh Mới, xã Thạnh Lộc

22/6/2021 (14:00 - 17:00): Kinh 700 xã Hòa Thuận

22/6/2021 (15:00 - 16:00): Một phần xã Bàn Tân Định

24/6/2021 (8:00 - 11:00): Kinh Sáu Thước, xã Thạnh Lộc. Một phần xã Ngọc Chúc

24/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần ấp Lung Nia, xã Hòa Thuận

24/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần xã Ngọc Chúc

24/6/2021 (13:00 - 16:00): Kinh Bờ Trúc, KH6, KH7, Đường Giữa, Năm Tỷ, xã Thạnh Lộc

25/6/2021 (7:30 - 13:00): Khu dân cư xã Thạnh Hưng

25/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần kinh Hội Đồng, xã Hòa Thuận

25/6/2021 (12:00 - 15:00): Một phần kinh Xẻo Kè, xã Ngọc Chúc

25/6/2021 (13:00 - 15:00): Một phần ấp Thạnh Xuân, Thanh Trung, xã Thạnh Hưng

25/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần kinh Thân Suốt, xã Ngọc Hòa

Điện lực Kiên Lương

22/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần ấp Bãi Giếng (KV cảng Hòn Chông) xã Bình An. Toàn bộ xã Sơn Hải, huyện Kiên Lương

23/6/2021 (7:30 - 15:00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An. Ấp Núi Mây, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

23/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

24/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

24/6/2021 (7:30 - 17:00): KV Núi Mây ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

25/6/2021 (7:30 - 11:00): Một phần KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

25/6/2021 (7:30 - 18:00): Một phần xã Hòa Điền; một phần xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

25/6/2021 (13:30 - 17:00): Một phần KP Hòa Lập, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

28/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần KP Kiên Tân, một phần KP Xà Ngách, TT Kiên Lương

28/6/2021 (10:00 - 14:00): Một phần KP Xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

28/6/2021 (14:00 - 17:00): Một phần KP Kiên Tân (khu TĐC thu nhập thấp), TT Kiên Lương

Điện lực U Minh Thượng

22/6/2021 (7:00 - 17:00): Toàn xã An Minh Bắc