Điện lực Rạch Giá

8/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần đường Mạc Cửu

9/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần đường Mạc Cửu, Võ Thị Sáu

10/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần đường Bạch Đằng, một phần đường Đinh Tiên Hoàng, Hàm Nghi

Điện lực Châu Thành

8/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa Hiệp

9/6/2021 (7:30 - 16:00): Một phần ấp Hòa An, xã Mong Thọ

10/6/2021 (7:30 - 11:00; 7:30 - 16:00): Một phần KP Minh Long, TT Minh Lương

11/6/2021 (7:30 - 16:30): Một phần KP Minh Long, TT Minh Lương

Điện lực Tân Hiệp

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Xã Thạnh Trị; một phần ấp Đông Thành.

Điện lực Hà Tiên

8/6/2021 (8:00 - 10:00): KP 2 phường Bình San, phường Pháo Đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

8/6/2021 (8:00 - 11:00): KP 3 phường Pháo Đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên

9/6/2021 (9:30 - 11:00): Kinh T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

9/6/2021 (11:00 - 12:30): Kinh K3, T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

10/6/2021 (8:00 - 11:00): Kinh K3, T5 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

Điện lực Hòn Đất

8/6/2021 (8:00 - 11:00): Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Đường Hòn).

8/6/2021 (8:00 - 11:30): KV Sở chỉ huy Sư đoàn 4. KV Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 10

8/6/2021 (13:30 - 15:00): KV Nhà máy PB Đại Nông

Điện lực Phú Quốc

9/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

10/6/2021 (8:30 - 11:30): Một phần xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

11/6/2021 (8:30 - 14:30): Một phần xã Dương Tơ, một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

Điện lực Vĩnh Thuận

8/6/2021 (8:00 - 16:00): Kinh 80 Thước, xã Vĩnh Phong

9/6/2021 (9:00 - 14:00): KV từ trường THPT Thị Trấn đến cống Bà Đầm đường Phan Văn Bảy KP Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông, xã Phong Đông. Một phần ấp Bình Phong, Hòa Thành, xã Vĩnh Bình Nam

11/6/2021 (8:00 - 12:00): Kinh Sông Cũ, ấp Căn Cứ, xã Vĩnh Phong

Điện lực Giồng Riềng

8/6/2021 (8:00 - 9:30): Một phần ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch

8/6/2021 (8:00 - 12:00): Một phần kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi. Một phần kinh Biện Mười, xã Thạnh Hưng

8/6/2021 (12:00 - 15:00): Một phần ấp Xẻo Lùng, xã Hòa Thuận

8/6/2021 (13:00 - 14:30): Một phần kinh KH6 xã Vĩnh Phú

8/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần kinh KH3 xã Thạnh Hưng

8/6/2021 (14:00 - 17:00): Kinh 700 xã Hòa Thuận

9/6/2021 (8:00 - 17:00): Một phần kinh Cây Dương, xã Bàn Tân Định

9/6/2021 (13:00 - 14:30): Một phần kinh Xã Trắc, xã Thạnh Phước

9/6/2021 (14:30 - 16:00): Một phần kinh KH6 xã Thạnh Lộc

10/6/2021 (8:00 - 15:00): KV UBND xã Bàn Thạch

10/6/2021 (8:00 - 17:00): Kinh Thác Lác xã Hòa An

10/6/2021 (8:30 - 10:00): KV UBND xã Hòa Hưng

10/6/2021 (10:00 - 11:30): Một phần kinh Ranh Trái, xã Hòa Lợi

11/6/2021 (8:00 - 13:00): Một phần kinh Xẻo Sâu, xã Vĩnh Thạnh

11/6/2021 (13:00 - 16:00): Một phần kinh Xẻo Sâu, xã Vĩnh Thạnh

Điện lực Gò Quao

9/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao (trạm Ông Chủ 2)

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Phước B, xã Định An, huyện Gò Quao (trạm Miễu Ông Tà Sóc Sâu). Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng (trạm Ngã Con 3)

11/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao (PĐ. Ngang Châu)

Điện lực Kiên Lương

8/6/2021 (7:30 - 10:00): (KV hồ nước) Một phần KP Lò Bom, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (7:30 - 18:00): Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương.

8/6/2021 (7:30 - 18:00): Một phần ấp Tà Ten, xã Phú Mỹ; một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

8/6/2021 (8:00 - 9:30): Trạm Gạch tuy nel 1 KP Xà Ngách, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (9:30 - 11:00): Trạm Bao bì KP Tám Thước, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (9:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (9:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (10:00 - 11:30): (KV đường Cựu Chiến Binh) Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (13:00 - 14:00): Trạm chuyên dùng KP Tám Thước, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (13:00 - 15:00): (KV đường Cựu Chiến Binh) Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (14:00 - 15:30): Trạm chuyên dùng ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (15:30 - 17:00): Trạm chuyên dùng ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

8/6/2021 (15:30 - 17:00): Trạm chuyên dùng ấp Lung Lớn, xã Kiên Bìn,h huyện Kiên Lương

9/6/2021 (7:30 - 10:00): Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (8:00 - 9:30): Trạm chuyên dùng KP Kiên Tân, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (9:30 - 11:00): Trạm chuyên dùng ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (10:00 - 14:00): (KDC vượt lũ Kiên Bình) Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (13:00 - 15:00): Trạm chuyên dùng QL 80 KP Ngã Ba, TT Kiên Lương, huyện Kiên Lương

9/6/2021 (15:00 - 17:00): Trạm chuyên dùng ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

10/6/2021 (7:30 - 17:00): Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An, huyện Kiên Lương